Reacties

 1. Tamara zegt

  Ik kom net van bij een afspraak met de gemeente, afd. Vergunningenloket vandaan voor een aanvraag om een tijdelijke verruiming van werk bestemming naar woon- werk bestemming. Het zou ons rond de 8000,- euro kosten. Van andere procedures wist deze meneer niets van af. Nu lees ik dit artikel en denk ik alleen maar; ‘Wow, hoe kan een gemeente mensen willens en wetens dure en langdurige procedures laten aangaan terwijl er alleen een andere wet van kracht is.’ In ieder geval bedankt voor het goede werk. Ik ben weer wat wijzer geworden maar een illusie minder over de goedheid van onze gemeente lieden.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Tamara,
   De mogelijkheden van bijvoorbeeld de kruimelgevallenregeling om snel een vergunning te verlenen zijn helaas nog niet bij alle gemeenten algemeen bekend. Om die reden is het goed om zelf goed te weten wat de mogelijkheden zijn. Succes verder.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 2. NICO BOOTSMA zegt

  woh, wat een goede informatie. ik zit ook in zo’n traject bij de gemeente den haag over pand met bestemming maatschappelijk 2 en de gemeente heeft mij hier niet op gewezen. ik heb nu een beginseluitspraak dat het kan. maar bij de formele wijziging ga ik wel refereren aan de BOR

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Nico,

   Hartelijk dank voor uw reactie en fijn dat wij u verder op weg hebben kunnen helpen. Mocht u in het vervolg nog tegen vragen oplopen, dan kunt u altijd een Quickscan aanvragen op onze website.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 3. Willem Stolk zegt

  Het is mij niet helemaal duidelijk: Wij zijn bezig met de gemeente voor de aankoop van grond. Hierop zit bestemming ‘bedrijvigheid’. De gemeente is overigens heel welwillend. Maar wij willen hier gaan werken en wonen. De bestemming ‘werken’zit er dus al op. Nu heb ik vernomen dat voor het toevoegen van het deel ‘wonen’ er niet perse een geheel nieuw bestemmingplan hoeft te worden aangevraagd. Dit zou ook passen in de Omgevingsvergunning. Klopt dat?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Geachte heer Stolk,

   Of u naast werken ook kunt wonen op het perceel, is afhankelijk wat het bestemmingsplan hierover vermeldt. Indien het bestemmingsplan het toestaat dat er ook wordt gewoond, hoeft u geen omgevingsvergunning aan te vragen. Mocht het bestemmingsplan het niet toestaan dat er op het perceel gewoond wordt, dan heeft u ook nog de mogelijkheid om een omgevingsvergunning aan te vragen om af te wijken van het bestemmingsplan.

   In een perceelsanalyse kunnen wij voor u onderzoeken wat het bestemmingplan vermeldt en of er eventueel een mogelijkheid bestaat om af te wijken van het bestemmingsplan. Voor meer informatie over de perceelsanalyse, verwijs ik u naar de volgende link: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 4. Barry Scheffer zegt

  Welke eisen worden er gesteld aan de aanvraag van een omgevingsvergunning indien de bestemming van wonen naar bedrijf dient te worden gewijzigd? Het lokale bestemming plan – Rotterdam Lombardijen- staat deze wijziging niet toe.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Geachte heer Scheffer,

   U kunt de omgevingsvergunning aanvragen via de gemeentelijke website of via Omgevingsloket online. Het invullen van de vergunningaanvraag wijst zich in principe vanzelf. Wanneer u de vergunning aanvraagt, kunt u hierbij aangeven dat u handelt in strijdt met de ruimtelijke ordening. Uw aanvraag om een omgevingsvergunning zal dan tevens een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan inhouden.

   Echter, indien u het doch niet ziet zitten om de vergunning aan te vragen, kunnen wij de vergunningaanvraag ook namens u indienen. Hiervoor kunt u het advies Gemeente benaderen aanvragen op onze website: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 5. K.J van Staveren zegt

  Geachte mevr Zwinkels,

  Mijn dochter wil een huis bouwen op een perceel van 10.60 meter bij 60 meter, ze moet aan een kant 1 meter van de scheiding en aan de andere kant 3 meter van de scheiding bouwen. Het huis mag dan 6.6 meter breed worden, ze willen een huis van 7 meter breed bouwen!
  Dit mag niet omdat niet in het bestemmingsplan past, kan zij een aanvraag doen om het bestemmingsplan te wijzigen? Het gaat dus om 40 cm …………. ze wil dan geen 3 meter maar 2,6 meter aan een kant.
  Met vriendelijke groet,

  Kees

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Geachte heer Van Staveren,

   In het bestemmingsplan is vaak opgenomen dat het bevoegd gezag alle maten met 10% kan aanpassen. Wellicht dat dat mogelijkheden biedt.
   De kruimelregeling is alleen van toepassing op bijbehorende bouwwerken. Het gaat over het algemeen dan om kleine bouwwerken, zoals een schuurtje, tuinhuis, garage e.d. Een woning valt hier niet onder. In dit geval zal daarom een bestemmingswijziging nodig zijn. Wij kunnen u begeleiden bij het indienen van een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan. Hiervoor kunt u het advies gemeente benaderen aanvragen op onze website: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 6. Douwe zegt

  Beste….. ik heb een schoolwoning met wat grond gekocht van de gemeente. Hier heeft de gemeente ongeveer een half jaar geleden een omgevingsvergunning op afgegeven zodat het voor wonen in gebruik genomen mag worden. Het is de bedoeling om de schoolwoning om te bouwen naar een woning en de grond die erbij hoort voor bestemming wonen te gaan gebruiken.
  Op dit erf staat nu een schuur die voor de overdracht wordt platgegooid door de gemeente omdat die over de erfafscheiding staat. In ons gesprek met team Vergunningen bleek dat we voor het bouwen van een nieuwe schuur niet vergunningsvrij kunnen bouwen en zelfs kosten voor een afwijkingsprocedure + leges moeten betalen omdat het erf nog bestemming “maatschappelijk” heeft. Dit terwijl een schuur op bestemming wonen normaal gesproken (met voorwaarden) vergunningsvrij kan. wachten op het definitieve bestemmingsplan heeft geen zin omdat dit in 2023 pas omgezet wordt zo geeft de gemeente aan.
  Vraag is of dit klopt en wat ik moet aanhouden om het zo goedkoop mogelijk te doen.
  Mvgr,
  anoniem

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Douwe,

   Het is inderdaad niet mogelijk vergunningvrij een nieuwe schuur te bouwen. Het is echter wel mogelijk om af te wijken van het bestemmingsplan. Een manier om via een heel korte procedure van 8 weken en met relatief lage legeskosten af te wijken van het bestemmingsplan betreft de kruimelregeling. Mogelijk komt u in aanmerking voor deze kruimelregeling. In een realisatieadvies kunnen wij u verder adviseren hierover. Voor meer informatie over het realisatieadvies verwijs ik u naar onze website: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 7. Pieter vd Meer zegt

  Geachte mevrouw/meneer,
  Wij hebben op ons perceel de bestemming Wonen. Wij verlenen al jaren mantelzorg aan een ouder echtpaar en een oude mevrouw die op ons erf wonen in huisjes die wij verhuren. Nu wil de Gemeente dat wij een bestemmingswijziging gaan aanvragen naar Maatschappelijk. Is dit nodig? Hoe kunnen wij deze wijziging aanvragen en indienen bij de Gemeente en wat voor kosten zijn hier aan verbonden?
  Bij voorbaat dank.

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Van de Meer,
    
   Uit uw vraag begrijp ik dat op uw perceel de bestemming “Wonen” rust, en dat u mantelzorg verleent aan een ouder echtpaar. Of het verlenen van mantelzorg binnen de woonbestemming past, is afhankelijk van het geldende bestemmingsplan. Indien blijkt dat het verlenen van mantelzorg in dit geval binnen de woonbestemming past, is het niet nodig om het bestemmingsplan te wijzigen. Indien blijkt dat het verlenen van mantelzorg in dit geval in strijd is met de woonbestemming, dan zult u mogelijk een bestemmingswijziging moeten aanvragen.

   Er bestaan echter ook nog een aantal mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan. Een van deze mogelijkheden betreft de kruimelregeling. De kruimelregeling is een vergunning, waarmee via een verkorte procedure van 8 weken, kan worden afgeweken van het bestemmingsplan. Vanwege de korte proceduretijd en de vaak lage legeskosten is de kruimelregeling een zeer gunstige mogelijkheid om een pand in afwijking van het bestemmingsplan te gebruiken. Een bestemmingswijziging kan vaak namelijk wel 1,5 jaar duren en bovendien zijn vaak hoge legeskosten verbonden aan een bestemmingswijziging.
    
   In een haalbaarheidstoets kunnen wij voor u onderzoeken of het verlenen van mantelzorg in dit geval in strijd is met de woonbestemming. Indien blijkt dat u inderdaad in strijd met het bestemmingsplan handelt, kunnen wij tevens nagaan of er een mogelijkheid bestaat om via een korte procedure af te wijken van het bestemmingsplan, bijvoorbeeld door middel van de kruimelregeling. Voor meer informatie over de haalbaarheidstoets kunt u contact opnemen via 0174-643892.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 8. E.G. Brinks zegt

  Geachte mevrouw Zwinkels,

  wij hebben onlangs een huis gekocht buiten af. op dit huis zit een agrarische bestemming. de gemeente heeft toegezegd bereidwillig te zijn om deze bestemming te wijzigen in een plattelandswoning (principeverzoek) hiervoor zijn al leges betaald en is er op papier medewerking verleent door de eigenaar van het agrarisch bedrijf.
  ik lees dat add 2 alleen geld in de bebouwde kom. zijn hier uitzonderingen voor? en is het normaal dat de gemeente hiervoor 3000 euro wil hebben plus dat er allerlei rapporten moeten worden aangeleverd?

  met vriendelijke groet, E.G. Brinks

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer/mevrouw Brinks,
    
   Buiten de bebouwde kom zijn helaas weinig mogelijkheden om een beroep op de kruimelregeling te doen. Zo mag het gebruik van een pand buiten de bebouwde alleen worden veranderd ten behoeve van een logiesfunctie voor werknemers of de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen. Een bestemmingswijziging is in dit geval dan ook noodzakelijk. Voor een bestemmingswijziging zijn inderdaad allerlei onderzoeken nodig, bijvoorbeeld met betrekking tot de flora en fauna of het geluid. Verder brengt de gemeente voor een bestemmingswijziging vaak hoge legeskosten in rekening, dit kan per gemeente verschillen, maar € 3000 is niet ongebruikelijk.
    
   Wij kunnen u bijstaan bij het indienen van een verzoek tot bestemmingswijziging. Bij het indienen van een verzoek tot bestemmingswijziging is bijvoorbeeld een ruimtelijke onderbouwing vereist. Wij zouden deze ruimtelijke onderbouwing eventueel voor u op kunnen stellen. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen via 0174-643892.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 9. Rosa C. zegt

  Hallo,

  In onze zoektocht naar een huis met voldoende ruimte voor ons bedrijf (we geven taalcursussen) zijn we op een woning gestuit dat door de verkoopmakelaar wordt aangeprezen als een bedrijfsruimte + woning. Er heeft altijd een aannemer in gezeten die daar zijn bedrijf had en er ook woonde. Op Ruimtelijke Plannen vinden we echter dat er uitsluitend een woonbestemming op het gehele terrein rust (binnen bebouwde kom). We willen dus wonen en werken, maar zijn geen ‘bedrijf’ of ‘kantoor’. We hebben begrepen dat we vallen onder de ‘maatschappelijke’ bestemming.
  Kunnen we met ons bedrijf terecht bij een huis dat bestemd is voor ‘wonen’, maar al vanaf de bouw gebruikt is als ‘bedrijf B’? Of moet hiervoor echt een bestemmingswijziging komen? Hebben jullie ook een blog met tips hoe je de gemeente kunt overtuigen de bestemming van een locatie in jouw voordeel te veranderen?

  Hartelijke groet,
  Rosa

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

    Beste Rosa,
                              
   Of in dit geval een bedrijf kan worden uitgeoefend op een perceel met de bestemming “Wonen”, is afhankelijk van wat het bestemmingsplan hierover vermeldt. Het is de vraag of het geven van taallessen wel als het voeren van een bedrijf moet worden aangemerkt.
    
   Indien het bestemmingsplan niet toestaat dat u een bedrijf voor taallessen realiseert op betreffend perceel, bestaat er nog een aantal mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan. Een van deze mogelijkheden betreft de kruimelregeling. De kruimelregeling is een verkorte procedure van 8 weken, waarmee u een vergunning kunt krijgen om af te wijken van het bestemmingsplan. Al met al is de kruimelregeling vanwege de korte proceduretijd en de vaak relatief lage legeskosten een zeer gunstige mogelijkheid om panden in afwijking van het bestemmingsplan te gebruiken.
    
   In een haalbaarheidstoets kunnen wij voor u onderzoeken of het op basis van het bestemmingsplan is toegestaan om het perceel waar u belangstelling voor hebt met de bestemming “Wonen” tevens voor bedrijfsdoeleinden te gebruiken. Indien het bestemmingsplan geen mogelijkheid biedt, kunnen wij voor u onderzoeken of uw plan in aanmerking komt voor de kruimelregeling.

   Meer informatie over de haalbaarheidstoets vindt u op onze website https://www.jurable.nl/pandeigenaren/
   of neemt u contact op via 0174-643892.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 10. Joris zegt

  Beste meneer, mevrouw,

  Ik zie op deze pagina dat het mogelijk is om een gebouw met maatschappelijk bestemming om te zetten naar de bestemming wonen met behulp van de kruimellijst. Mijn situatie is bijna hetzelfde als de situatie die u omschrijft als voorbeeld van het kruisgebouw in Tilburg. Het verschil is dat ik aan het kijken ben naar een gymzaal met nu een maatschappelijke bestemming. Ik vroeg mij af hoe lang een eventuele omgevingsvergunning geldig is via de kruimelregeling? Klopt het dat die maximaal 10 jaar geldig is?

  Met vriendelijke groet, Joris

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Joris,
    
   U kunt door middel van de kruimelregeling een tijdelijke omgevingsvergunning aanvragen voor een periode van maximaal 10 jaar. Het is door middel van de kruimelregeling echter ook mogelijk om een omgevingsvergunning aan te vragen, zonder dat hier een tijdsduur aan verbonden is. In een haalbaarheidstoets kunnen wij voor u onderzoeken of u in aanmerking komt voor de kruimelregeling.
    
   Meer informatie over het realisatieadvies vindt u op onze website https://www.jurable.nl/pandeigenaren/ of neemt u contact op via 0174-643892.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 11. Mirjam zegt

  Beste mevrouw/ meneer
  Wij zitten met het volgende probleem. We hebben buiten de bebouwde kom een huis gekocht met vrijstaande 3 verdiepingen garage.
  Deze wilden wij heel graag ombouwen tot woning voor mijn bejaarde ouders om ze zodoende in de toekomst zorg te kunnen verlenen en voor nu een fijne woonruimte te kunnen bieden.
  Nu zegt de gemeente dat op basis van mantelzorg dit niet mogelijk is, “ze zijn nog zelfredzaam”.
  Maar ze zeggen ook dat na toetsing aan het bestemmingsplan buitengebied 2010 dat dat ook geen mogelijkheden bied de garage als extra woning te gebruiken.
  En als laatste zin stond er ” naar verwachting zal de gemeente -de Fryske marren- ook geen medewerking verlenen aan een ontheffing van het bestemmingsplan”

  Wat nu? Zijn er andere mogelijkheden? Kun je zoiets aanvechten? Kunnen we het onder een andere noemer aanvragen? Recreatie woning?
  Alvast bedankt, vriendelijke groet Mirjam

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Mirjam,

   Het klopt inderdaad dat pas een mantelzorgwoning gebouwd kan worden, wanneer daadwerkelijk sprake is van een mantelzorgbehoefte. Indien deze mantelzorgbehoefte er nog niet is, wordt het heel moeilijk om hier een vergunning voor te krijgen. Een mantelzorgwoning kan onder de voorwaarden zoals beschreven in het Besluit omgevingsrecht ook vergunningvrij gebouwd worden, maar ook hiervoor geldt dat er daadwerkelijk sprake moet zijn van een zorgbehoefte.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 12. A.Stroet zegt

  Wij zijn voornemens een (gemeentelijk) monument; dorpsboerderij (cafe, stallen en melkschuur) te restaureren. In de melkschuur is al een woning gerealiseerd voor de vorige eigenaar. In de boerderij/cafe zit ook een woning. Nu rust er echter een “agrarische bestemming op”. Wij willen gaan wonen in de melkschuur en aan het cafe/stallen een “kulturhus” achtige bestemming geven.Kan dit binnen de grenzen van BOR en kruimelregeling rekenen op een verkorte procedure?

 13. Morten zegt

  Momenteel huurt mijn vriendin een ruimte in van een andere bedrijf voor haar schoonheidssalon. We willen echter gaan verhuizen naar een huis waarbij het mogelijk is om de salon aan huis te hebben. We hebben nu een huis op het oog, maar het bestemmingsplan heeft twee beperkingen waar wij niet aan voldoen:

  * Per 12 vierkante meter bedrijfsruimte moet er 1 parkeerplaats aanwezig zijn
  * Er mag geen personeel in dienst zijn

  Het geschatte oppervlakte zal zo’n 20 á 30 vierkante meter zijn, dat betekend dus dat we op eigen grond 3 parkeerplaatsen moeten hebben! Daarnaast heeft ze momenteel een personeelslid in dienst die op dagen werkt dat mijn vriendin niet werkt. Hoewel we wel zonder personeel kunnen vinden we het wel fijn om de mogelijkheid te hebben om alsnog personeel in te zetten b.v. voor de zaterdag of een doordeweekse dag.

  Kunnen we hiervoor een ontheffing/vergunning voor aanvragen?
  Bij de gemeente zeggen ze alleen maar dat het niet kan, dat de bovenstaande regels ‘hard’ zijn en dat de gemeente daarop ook wordt gecontrolleerd (door wie is me nog niet helemaal duidelijk).
  Bovendien zie ik in onze omgeving meerdere bedrijven die zeker niet aan de bovenstaande regels voldoen (b.v. een tandartspraktijk met 3 personeelsleden, twee praktijkruimtes en maar één parkeerplaats en dat in een woning die daarbij ook voor meer dan 30% wordt gebruikt voor de praktijk! (er wordt niet meer in gewoond).

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Morten,
    
   De gemeente heeft uw principeverzoek voor een salon aan huis afgewezen, onder andere omdat u niet voldoet aan de parkeernorm voor het aantal vierkante meter dat in gebruik is. Het gaat waarschijnlijk om een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan, waar ook voorwaarden aan zijn gesteld. Helaas is deze parkeernorm een harde voorwaarde. Als iemand hierover bezwaar of beroep aantekent tegen uw vergunning, zal de rechter dat toewijzen. De enige mogelijkheid om hier nog een andere uitspraak te krijgen, is om te controleren of het parkeerbeleid juist is uitgelegd, en of er wellicht afwijkingsmogelijkheden zijn. Dit zouden wij voor u kunnen doen. Als die afwijkingsmogelijkheden er niet zijn, wordt het erg lastig om de afwijking vergund te krijgen.
    
   Er bestaat een aantal mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan buiten de mogelijkheden die al in het bestemmingsplan zijn opgenomen. Een van deze mogelijkheden is de kruimelregeling. De kruimelregeling is een verkorte procedure van 8 weken, waarmee u een vergunning kunt krijgen om af te wijken van het bestemmingsplan. Al met al is de kruimelregeling vanwege de korte proceduretijd en de vaak relatief lage legeskosten een zeer gunstige mogelijkheid om panden in afwijking van het bestemmingsplan te gebruiken. De gemeente mag ook daarbij niet zo maar afwijken van de parkeernormen. Daar loopt u dus tegen dezelfde bezwaren aan.
    
   In een realisatieadvies kunnen wij voor u onderzoeken of de parkeernormen goed zijn toegepast. Meer informatie over het realisatieadvies vindt u op https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
   Met vriendelijke groet,
   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 14. Arno Kepers zegt

  Wij willen een bedrijfswoning kopen, op het gehele perceel zit een bedrijfsbestemming! De woning is wel al vele jaren als woning gebruikt. Wij willen er ook gewoon gaan wonen maar wel de mogelijkheid openhouden om ooit misschien een bedrijfje aan huis te starten! We hebben inmiddels al uitgezocht dat we waarschijnlijk via de kruimelregeling een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan moeten aanvragen om op de woning de bestemming veranderd te krijgen naar burger woning. Maar ik kan het pas kopen als dat toegekend is! Dus nu is mijn vraag, of ik die aanvraag in werking kan zetten, terwijl de woning niet op mijn naam staat, maar mijn bod al wel geaccepteerd is? De huidige eigenaar heeft deze week al wel het initiatiefplan hiervoor ingediend. Moeten we op die uitspraak wachten of kunnen wij de echte aanvraag ook al doen. Het staat binnen de bebouwde kom, en is het enige pand met bedrijfsbestemming in de Buurt!

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Kepers,
    
   Het is niet nodig om eigenaar van het perceel te zijn, om een aanvraag voor een omgevingsvergunning te doen. Dit kan ook voor de koop. Wel zou ik de uitspraak van de gemeente op het initiatiefplan even afwachten, voordat u de definitieve aanvraag indient. Naar aanleiding van het initiatiefplan geeft de gemeente namelijk aan in hoeverre zij bereid is om medewerking te verlenen aan uw plan. Hier kunt u eventueel op inspelen bij de definitieve vergunningaanvraag. Ook kunt u met het initiatiefplan veel legeskosten besparen, indien blijkt dat de gemeente niet bereid is om medewerking te verlenen aan uw plan. De legeskosten voor een initiatiefplan zijn namelijk een stuk lager dan die voor een definitieve vergunningaanvraag.
    
   Wij zijn graag bereid om namens u de procedure met de gemeente te voeren. Meer informatie hierover vindt u op onze website: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 15. F Rooijackers. zegt

  Geachte Heer/Mevrouw,

  Ik ben voornemens een pand te kopen met Agrarische bestemming. Het betreft een woonhuis met schuren op 5500m2. We zullen geen agrarische bezigheden doen, maar willen een b&b opzetten en mijn vrouw wil een praktijk aan huis vestigen. Wat zijn onze mogelijkheden?

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer/mevrouw Rooijackers,

   In principe is het niet toegestaan om op een agrarisch perceel te wonen, zonder dat u een agrarische activiteit uitoefent. Ook het opzetten van een Bed en Breakfast valt waarschijnlijk niet binnen de agrarische bestemming. Er bestaan echter een aantal mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan. Een van deze mogelijkheden betreft de kruimelregeling. De kruimelregeling is een verkorte procedure, waarmee u een vergunning kunt krijgen om af te wijken van het bestemmingsplan. Een andere mogelijkheid is om een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan in te dienen bij de gemeente.

   In een haalbaarheidstoets gaan wij graag voor u na welke mogelijkheden u heeft om uw plan te realiseren en welke optie voor u het meest geschikt is. Meer informatie over de haalbaarheidstoets vindt u op onze website: https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 16. Bastiaan zegt

  Goedendag,

  Wij overwegen om een bestaand koophuis te kopen in een woonwijk en deze te gaan gebruiken voor een praktijkruimte zonder dat wij gaan wonen in dit huis. Is het hiervoor nodig om een verzoek in te dienen voor een bestemmingswijziging bij de gemeente?

  Alvast vriendelijk bedankt voor uw reactie.

  Met vriendelijk groet,
  Bastiaan

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Bastiaan,

   Voor het gebruiken van een woonhuis in een woonwijk als praktijkruimte, is een meestal een vergunning tot afwijking van de bestemming noodzakelijk. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de kruimelregeling. De kruimelregeling is een verkorte procedure van 8 weken, waarmee u kunt afwijken van het bestemmingsplan. Naast dat de proceduretijd veel korter is, zijn de legeskosten voor de kruimelregeling vaak ook veel lager dan voor een bestemmingswijziging.

   Voor toepassing van de kruimelregeling, heeft u wel toestemming van de gemeente nodig. Door middel van een adviespakket gemeente benaderen treden wij graag namens u met de gemeente in gesprek. U kunt het adviespakket gemeente benaderen aanvragen via onze website: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 17. M. Kohler zegt

  Weet u of ik ook de bestemming van een garage kan wijzigen? De gemeente Amsterdam wil namelijk hier betaald parkeren invoeren en geeft aan dat mensen met een garage geen bewonersvergunning krijgen (beleid van 1997, terwijl onze huizen ouder zijn). Veel buren hier hebben de garage juist een opslag of werkruimfunctie gegeven en zullen in de knel komen als ze hun auto in de garage moeten plaatsen. Dus mogelijk een optie om bestemming te laten wijzigen?

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer/mevrouw,

   In principe kunt u de bestemming van de garage wijzigen. Hiervoor bestaan een aantal mogelijkheden. De eenvoudigste mogelijkheid betreft de kruimelregeling. De kruimelregeling is een verkorte procedure van 8 weken, waarmee u een vergunning kunt krijgen om af te wijken van het bestemmingsplan.
   Voor toepassing van de kruimelregeling heeft u wel toestemming van de gemeente nodig. Hiervoor is van belang dat uw plan binnen het beleid van de gemeente past. Door middel van een adviespakket gemeente benaderen zijn wij graag bereid het beleid van de gemeente te onderzoeken alsmede de vergunning namens u aan te vragen. U kunt het adviespakket gemeente benaderen aanvragen via onze website: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 18. Marc Korff zegt

  Geachte heer/mevrouw,

  Wij hebben een (voorlopig)koopcontract getekend voor een huis waarbij in het Kadaster staat voor dat perceel “Wonen met bedrijvigheid”. De vraag is; Moet je ook bedrijvigheid voeren om er te gaan wonen of betekend dit dat je de mogelijkheid hebt om naast wonen ook bedrijvigheid te voeren?

  Overigens hebben de huidige eigenaren er nu een winkel in het pand maar stoppen ermee dus wij willen daar eigenlijk alleen gaan wonen .

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Korff,

   In de meeste gevallen geldt dat er in een huis met de bestemming wonen met bedrijvigheid, een bedrijf moet worden gevoerd. Omdat gemeentes hieraan zelf vorm kunnen geven in hun bestemmingsplan, kan er per gemeente van worden afgeweken. Voordat wij een concreet antwoord kunnen geven op uw vraag, zullen wij dus meer informatie nodig hebben.

   In een haalbaarheidstoets zoeken wij graag voor u uit of er in het pand ook uitsluitend mag worden gewoond. Meer informatie over de haalbaarheidstoets vindt u op onze website: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 19. Peter prins zegt

  Goedemidd
  Was net bij de gemeente over een vraag omtrent het perceel van mijn moeder waar behalve haar huis met nr 13 ook een schuur met nr15 op staat en daar gaat het om want ik zou op dat laatste nummer één huis willen bouwen…nu zegt de gemeente ineens dat dat nummer niet meer bestaat cq ingetrokken is! De schuur is 15 x 8 en van steen. Nu wou ik bijna opgeven tot ik hier las over een bestemmingsplan weiziging. Aan de ene kant zegt de gemeente dat het landelijk gebied is maar die schuur met oa stroom aansluiting staat er toch al? Tevens is er 500 meter verder een oude boerderij met 2 huisnummers en een verrotte schuur, Willems en wetens laten verrotten zonder onderhoud, waar nu 4 nieuwe huizen op gebouwd mogen worden! Heb ik enige kans?

  Hoogachtend,
  Peter

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Prins,

   Als u een woning wilt bouwen die niet binnen het bestemmingsplan valt, moet daar in principe het bestemmingsplan voor worden gewijzigd. Het feit dat daar nu een schuur staat doet daar niets aan af, omdat deze in beginsel niet bedoeld is om in te wonen.

   Als de schuur binnen de bebouwde kom ligt, zou er via de kruimelregeling een vergunning bij de gemeente kunnen worden aangevraagd. Dit is een verkorte procedure van acht weken, waarbij de gemeente toestemming kan verlenen om van het bestemmingsplan af te wijken. Als de schuur buiten de bebouwde kom ligt, zal er een wijziging in het bestemmingsplan moeten worden aangebracht.

   In een haalbaarheidstoets gaan wij graag voor u na welke mogelijkheden u heeft om uw plan te realiseren en welke optie voor u het meest geschikt is. Meer informatie over de haalbaarheidstoets vindt u op onze website: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 20. Bert zegt

  22 jaar geleden is het bedrijfspand wat aan mijn woning zit verbouwd tot 1 woning en 5 kleine woonstudio’s. Het geheel zit in het bestemmingsplan wonen. De woning en 4 van de woonstudio’s zitten voor 80 % buiten het bouwvlak. Ook zitten de woning en studio’s achter de woningen die aan de weg zitten. Wel zijn ze vanaf de openbare weg toegankelijk. Parkeren kan ook op eigen terrein. Vanaf het begin zijn er door de Gemeente huisnummers op uitgegeven en kunnen de bewoners zich inschrijven in het basisregister bij de Gemeente. WOZ, rioolbelasting en waterschapbelasting wordt vanaf het begin per huisnummer betaald. Gemeente heeft 22 jaar geleden zelfs een makelaar gestuurd om te taxeren voor de WOZ. Regelmatig werd er, als er een wisseling van bewoners was, door de gemeente schriftelijk gevraagd waarom er leegstand was. Dan had een bewoner zich nog niet ingeschreven. Nu wil de gemeente via een handhavingsprocedure de bewoning laten stoppen. Wat kun je hier tegen doen. Het geheel ligt binnen de bebouwde kom.
  met vriendelijke groet,
  Bert

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Bert,

   Als de gemeente u een vergunning heeft verleend om de woning te verbouwen kan zij in principe niet handhavend optreden, omdat u in dat geval niet in overtreding bent. Het is uit uw verhaal echter niet op te maken waartegen de gemeente precies wil handhaven. Voor een goed advies hebben wij dus wat meer informatie nodig.

   Als u wilt kunnen wij u bijstaan in dit geschil met de gemeente. Wij kunnen namens u contact op nemen met de gemeente om te achterhalen waartegen zij wil handhaven en kunnen proberen haar af te laten zien van handhaving. U kunt telefonisch contact met ons opnemen om de zaak te bespreken op telefoonnummer 0174 643 892 of u kunt op onze website kijken voor meer informatie: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 21. W Achterberg zegt

  Goedenavond
  Naast mijn woning wil ik een schuur/ garage bouwen. Bij navraag bij de gemeente blijkt op deze grond een agrarische bestemming met landschappelijke waarde te zitten. Kan ik evt. gebruik maken van de kruimel regeling. Op mijn woning zit wel een woonbestemming.

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Achterberg,

   Voor het aanbouwen van een garage kan in principe via de kruimelregeling een principetoestemming worden aangevraagd. Als uw woning buiten de bebouwde kom ligt, is de maximale grootte via de kruimelregeling beperkt tot een hoogte van 5 meter en een oppervlakte van 150 vierkante meter. Daarnaast heeft u voor toepassing van de kruimelregeling toestemming van de gemeente nodig. Hiervoor is van belang dat uw plan binnen het beleid van de gemeente past. Door middel van een adviespakket gemeente benaderen zijn wij graag bereid het beleid van de gemeente te onderzoeken alsmede de principetoestemming namens u aan te vragen. U kunt het adviespakket gemeente benaderen aanvragen via onze website: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 22. Reinier Wolf zegt

  Beste bestemmingsplanbezwaar,

  Wij zijn aan het bieden op een object wat nu verspreid is over 2 aangrenzende percelen (lang geleden was dit 1 perceel. Echter door aanschaf van gedeelte van object door familie opgedeeld in twee percelen. Op beide percelen rust inmiddels een bedrijfsbestemming ( terwijl er ook gewoond is vroeger). op perceel 1 staat een huis en een grote schuur en op perceel 2 staat een oude schuur) schuur van perceel 1 en 2 staan tegen elkaar gebouwd. Nu willen we van de schuur op perceel 2 ons huis maken en de schuur op perceel 1 de schuur maken behorende tot het huis. Het originele huis willen we slopen. De gemeente gaf aan dat dit eventueel mogelijk is met behulp van de kruimelwetgeving, echter willen wij dit duidelijk hebben voor aankoop van het huis. Als wij de verandering van bestemming aanvragen op basis van de kruimelwetgeving is de omgeving ( bij goedkeur van gemeente) na 8 weken dan ook echt wonen? Of moeten er dan nog aparte leges betaald worden om een woonbestemming te effectueren. Oftewel geven ze alleen goedkeuring om de bestemming te wijzigen of wijzigen ze ook direct daadwerkelijk de bestemming.

  Ik hoor graag.

  Met vriendelijke groeten,

  Reinier Wolf

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Wolf,

   Als er via de kruimelregeling wordt afgeweken wordt het bestemmingsplan niet veranderd, maar krijgt u toestemming van de gemeente om af te wijken van het bestemmingsplan. Er zijn naderhand dus geen extra procedures nodig om het perceel als bestemming wonen te gebruiken. Met dezelfde vergunning kunt u ook de woning verbouwen. Wijziging van de bestemming moet dan nog plaatsvinden. Dit kan vaak worden meegenomen als het bestemmingsplan wordt vernieuwd, dus dat hoeft niet zonder meer geld te kosten.

   Het is van belang dat de toezegging van de gemeente goed schriftelijk wordt vastgelegd. Door middel van een adviespakket gemeente benaderen zijn wij graag bereid de principetoestemming namens u aan te vragen. U kunt het adviespakket gemeente benaderen aanvragen via onze website: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 23. Jochen zegt

  Goedemorgen Maurice,

  Situatie is als volgt. Pand bestaande uit kantoor en berging/opslag. Kantoor bevind zich aan de voorzijde van de berging/opslag en is in dezelfde lijn gerenoveerd en geisoleerd als de woning ernaast (was vroeger 1 geheel en nu gesplitst)
  Nu willen wij van het kantoor gedeelte ook wonen maken en de rest als opslag/berging/garage handhaven. In het kantoor zijn er wel wat indelingswijzigingen nodig. Zoals het realiseren van een badkamer en keuken. Toilet, pantry is reeds aanwezig.
  In het kader van de gestandhouding van een hypotheek offerte willen wij zo snel mogelijk deze procedure doorlopen. Zijn de mogelijkheden van die kruimellijst juist daarvoor bedoelt en melden wij dit ook in de omgevingsvergunning aanvraag? Ik neem voor het gemak aan dat elke gemeente hiervan op de hoogte is en hier ook naar zal handelen?

  mvgr

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Jochen,

   Voor zover het pand binnen de bebouwde kom gelegen is, is het mogelijk om door middel van de kruimelregeling deze als woonruimte te gebruiken en de daarbij behorende werkzaamheden te verrichten. Hoewel gemeenten inmiddels wel op de hoogte zullen zijn dat zij kunnen afwijken via de kruimelregeling, zijn zij hiertoe niet verplicht. Vanwege hun beleidsvrijheid kunnen zij zelf invulling geven aan de toepassing ervan. Het is dan ook niet een gegeven dat zij hiernaar zullen handelen.

   Uw kans van slagen kan worden vergroot als u goed onderbouwd bij de gemeente aankomt en u het initiatief niet bij de gemeente vandaan laat komen. Bij het opstellen van een dergelijke onderbouwing kunnen wij u van dienst zijn. U kunt hiervoor contact met ons opnemen op telefoonnummer 0174 643 892. Daarnaast kunt u voor meer informatie terecht op onze website: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

   • Jochen zegt

    Dank voor de reactie, gelukkig zit er al een wijzigingsbesluit op het perceel. Dit in verband met de nieuwbouw die achter dit perceel heeft plaats gevonden.

 24. Broersen zegt

  Wij hebben interesse in een woonhuis (perceel 1 met woonbestemming) én een bedrijf (perceel 2 met bedrijfsbestemming) , bij perceel 2 hoort ook nog een stuk grond met agrarische bestemming.
  In het bedrijf (oude schuur) vindt al jaren geen bedrijvigheid meer plaats.
  Wij willen dit als schuur/garage gaan gebruiken.
  Kunnen wij als particulier dit bedrijfsdeel kopen en dit voor prive doeleinden gaan gebruiken? (Wij gaan geen bedrijf starten)
  Is het mogelijk cq nodig om de bedrijfsbestemming te laten wijzigen naar wonen?
  Of verandert het bestemmingsplan tzt vanzelf indien er al x aantal jaren geen bedrijvigheid meer is?
  Bij voorbaat dank voor uw antwoord.

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer, mevrouw Broersen,

   In principe mag een schuur met de bestemming bedrijf niet als privé opslag of garage worden gebruikt. Het is niet zo dat een bestemmingsplan ‘vanzelf’ verandert naar een woonbestemming als er een aantal jaren geen bedrijvigheid meer is. Het ligt eraan wat de gemeente wil met deze grond. Indien u de schuur voor privédoeleinden wilt gebruiken, zal waarschijnlijk de bestemming van het perceel gewijzigd moeten worden. In sommige gevallen is dit mogelijk met een verkorte procedure.

   In een haalbaarheidstoets kunnen wij voor u uitzoeken wat is toegestaan op uw perceel en of uw gebruiksplan eventueel via de kruimelregeling kan worden gerealiseerd. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op onze website: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 25. Dirk Tenten zegt

  Goedemiddag,

  Mijn vrouw wil een pedicure salon beginnen in een bestaand winkelpand.
  Deze bevindt zich in een winkelstraat waar ook een tweetal uitzendbureau’s en een kapperszaak zijn gevestigd.
  De bestemming van het pand is momenteel Detailhandel.
  De gemeente heeft aangegeven dat we een vergunning moeten aanvragen voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan.
  Wat zijn hier de geschatte kosten van? En kan dit in de elders genoemde 8 weken? Of wordt dit een dure procedure van 6 maanden?
  Alvast bedankt voor uw antwoord.

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Tenten,

   Of de verkorte procedure in uw geval mogelijk is, hangt ervan af of het pand binnen de bebouwde kom gelegen is. Een vergunning om van het bestemmingsplan af te wijken via de kruimelregeling, kan namelijk enkel worden verleend als uw het pand binnen de bebouwde kom ligt.

   Welke legeskosten de gemeente voor het afwijken via de kruimelregeling heft, is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Gemeentes zijn bevoegd om zelf invulling te geven aan de prijzen die zij hiervoor heffen. Voor het antwoord op deze vraag zal daarom in de gemeentelijke legesverordening gekeken moeten worden.

   In een haalbaarheidstoets kunnen wij voor u uitzoeken welke mogelijkheden er bestaan om uw plan te realiseren. Na deze haalbaarheidstoets kunnen wij een onderbouwing opstellen met argumenten waarom de gemeente deze vergunning moet verlenen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.
   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 26. Mevr.Wayerink zegt

  Geachte lezer, ik ben in bezit van een bedrijspand met woning en daaraanvast een bedrijfsruimte met een verdieping erop. Gezien ik mijn bedrijf niet meer in deze ruimte wil maar in het bedrijfsgedeellte van de woning, wil ik in de bedrijfsruimte en op de verdieping 3 woonstudio’s creëeren. Het bedrijfspand heeft een eigen voordeur en binnen wil ik een gang bouwen met 3 entreedeuren. De 2 studio’s op de bg zullen zo’n 24m2 per studio worden. In de mijn straat zijn 2 vergelijkbare panden, voorheen bedrijfspanden, ook op deze manier ingedeeld. De bedrijfsruimtes van de panden, ook die van mij, zijn in de jaren 30 tuin geweest. Mijn vraag is of ik zonder vergunningen deze plannen kan uitvoeren. Bij voorbaat dank.

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte mevrouw Wayerink,

   Een pand met de bestemming “bedrijf”, mag in principe niet voor bewoning gebruikt worden. U zult voor het gebruik van deze ruimtes als woningen toestemming aan de gemeente moeten vragen. Het is mogelijk dat uw plan in aanmerking komt voor de kruimelregeling. In dat geval zou u binnen 8 weken vergunning kunnen krijgen. Gemeenten hebben echter vrijheid in het al dan niet verlenen van toestemming hiervoor, het is dus belangrijk dat u uw plannen goed onderbouwt. Wij kunnen u daarin bijstaan. Hiervoor kunnen wij een offerte voor u opstellen. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 27. John Ooms zegt

  Hallo,
  naast onze woning wordt een voormalig slagerij-pand bestaande uit 135 m2 omgebouwd tot woning. Er is een omgevingsvergunning verleend tot uitsluiten wonen. Uit de bouwtekening van de nieuwe eigenaar blijkt echter dat hij op het bestaande pand een woning wil bouwen van ook nog eens 135 m2. Het oude bestaande beneden pand wordt tot onze verbazing een bedrijfsruimte. De gemeente Zutphen heeft hiervoor gewoon een omgevingsvergunning verleend, waartegen wij nu in bezwaar zijn gegaan. Welk artikels worden hier door zowel gemeente, als vergunninghouder overtreden, zodat wij dat kunnen meenemen tijdens de hoorzitting?
  Mvg.
  John Ooms

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Ooms,

   U geeft aan dat er een vergunning is verleend om het pand naast u als bedrijfsruimte te gebruiken en een woning te bouwen op het bestaande pand. De vergunning bevat waarschijnlijk een afwijking van het bestemmingsplan. De gemeente heeft beleidsruimte om bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan toe te staan, maar alleen als hierdoor een goede ruimtelijke ordening blijft bestaan. U zult dus moeten aangeven om welke reden het bouwplan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

   Wij kunnen hiervoor juridische argumenten opstellen voor u opstellen. U kunt daarvoor contact opnemen met 0174 643892.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 28. John Ooms zegt

  Hallo Maurice,
  voor het voormalige bedrijfspand/slagerij is in 2016 een omgevingsvergunning verleend voor de ombouw tot alleen wonen. De bestaande bedrijfsruimte ad 135 m2 (met grote roldeur aan de voorgevel) mag dus worden omgebouwd tot woning. Alle omwonenden hebben hiertegen geen bezwaar.
  De eigenaar heeft echter augustus 2017 een bouwtekening ingediend, waarop te zien is dat de bestaande bedrijfsruimte, ook bedrijfsruimte (met roldeur) blijft en bovenop deze bestaande bedrijfsruimte zijn plannen om een woning te bouwen van ook 135 m2. Iedereen, (behalve de gemeente) kan nu duidelijk zien dat de bedrijfsruimte, die eigenlijk alleen voor ombouw tot bewoning gebruikt mag worden, blijft bestaan. Volgens de gemeente moeten de omwonenden straks maar bewijzen dat de beneden verdieping bedrijfsmatig wordt gebruikt.
  De blijvende bedrijfsruimte druist nu tegen de eerste verleende omgevingsvergunning uit 2016 om er alleen te mogen wonen.
  Hoeveel mag de eigenaar aan m 2 boven op het bestaande pand bouwen?
  Er komt een mansarde-dak op van 80 graden, dus bijna loodrecht gebouwd. Waar kan ik hierover de bouwvoorschriften vinden?
  De omwonenden en ik hebben de bouwvoorschriften en artikels nodig om ons bezwaar goed te kunnen onderbouwen.

  Mvg. John Ooms

 29. Yvonne zegt

  mijn ouders wonen in een seniorenappartementencomplex. daarnaast ligt een klein stukje grond met bestemming ‘bos’. het grenst aan een groter stuk van de gemeente dat ook bestemming ‘bos’ heeft en onderdeel is van de vesting van de stad. het kleine stukje grond is van een particuliere eigenaar die het wil verkopen aan een projectontwikkelaar, die er opnieuw een appartementencomplex op wil bouwen. welke mogelijkheden zijn er om een bestemmingsplanwijziging tegen te houden?

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Yvonne,

   Als de gemeente het bestemmingsplan wijzigt en daarmee toestemming geeft om iets te bouwen, dient zij een bestemmingsplanprocedure te doorlopen. De bestemmingsplanprocedure begint met een ontwerpbestemmingsplan. Hiertegen kan binnen 6 weken na de ter inzagelegging, een zienswijze worden ingediend. Wordt het bestemmingsplan vastgesteld door de gemeente, kunt u nog in beroep gaan bij de Raad van State.

   Als u een zienswijze wilt indienen, zult u uw bezwaren goed moeten motiveren. U zult de zienswijze namens uw moeder in moeten dienen, aangezien zij eigenaar is van het appartement.

   Wanneer het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd, kunnen wij u bijstaan bij het opstellen van juridische argumenten. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op deze pagina: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 30. Louise Rutgers zegt

  Beste dame,heer
  Wij hebben een bod gedaan op een bungalow,waar een bestemming bedrijfswoning op rust,maar wel een woonfunctie heeft deze is 17 jaar geleden afgesplitst van het totale perceel waar men het bedrijf had, zolang word er dus ook al enkel gewoond.Het is dus een eigen perceel grond met de woning.
  In het kadaster staat ook wonen+ erf-tuin,ook op het WOZ waardeloket wordt enkel woonfunctie vermeld.
  Er zijn inmiddels gesprekken geweest en er wordt nu door de gemeente een gedoogsituatie gehandhaafd voor de huidige eigenaars.Zij waren niet op de hoogte van van deze situatie.Eigenlijk is dit doordat ik bij de gemeente om informatie had gevraagd pas naar buiten gekomen.
  Ik heb zelf inmiddels ook telefonisch contact gehad en kan eventueel een conceptaanvraag doen en kijken of er voor ons ook een oplossing gevonden kan worden,men heeft al wel duidelijk gemaakt dat men de bestemming niet wil wijzigen.Is voor ons ook niet persé nodig,maar wel vrijstelling
  Nu heb ik inmiddels via uw site al de uitspraak van de Raad van State (26 februari 2014) mbt overgangsrecht gevonden en zou dit misschien ook van toepassing zijn.
  Echter na het lezen van dit artikel lijkt het erop dat dit ook onder deze nieuwe wet besluit omgevingsrecht valt.Mijn vragen:

  Is dit ook zo en hangt dit dan nog steeds af van de welwillendheid van de gemeente?

  Kan men misschien gebruik maken van een verjaringstermijn,aangezien ze al die jaren niet hebben gehandhaafd?

  Bij voorbaat hartelijk dank oor uw tijd.
  Fijne dag en vr.groet

  Louise

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte mevrouw Rutgers,

   Van verjaring is in ieder geval geen sprake. Zelfs na 17 jaar een illegale activiteit te hebben gedoogd, kan de gemeente handhavend optreden. Ook van overgangsrecht is geen sprake, omdat er nooit een legale woonsituatie is geweest.

   Of de kruimelregeling van toepassing is, valt buiten het bestek van de vragen die wij hier beantwoorden. Om daar een concreet antwoord op te geven zou ik naar de feitelijke situatie moeten kijken. Voor de toepassing van de kruimelregeling is wel vereist dat de gemeente mee wil werken aan het plan. Er zal aangetoond moeten worden dat uw plan binnen het beleid van de gemeente past. Wij hebben veel ervaring met het opstellen van dergelijke onderbouwingen. Voor meer informatie hierover, kunt u kijken op deze pagina: https://www.jurable.nl/specialisme/bedrijfspand-naar-woning/.
   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 31. rinus van wezel zegt

  L.S.
  Mijn zuster heeft haar woonhuis in de bebouwde kom in principe verkocht aan een bedrijf dat er een kantoor van wil maken. De aanvraag is op 20 november bij de gemeente ontvangen en gepubliceerd als aanvraag voor een omgevingsvergunning. Tot op heden ( 21 dec )is er nog geen bericht van een verleende omgevingsvergunning.gepubliceerd. De gemeente heeft mondeling laten weten mee te willen werken aan de omzetting van woonhuis naar kantoor maar ik ben toch een beetje ongerust. Zou deze zaak ook kunnen vallen onder de kruimelregeling? En wat zou er nog mis kunnen gaan als er bezwaren tegen deze omzetting worden ingediend. Hoeveel vertraging zou het een en ander kunnen oplopen.

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Van Wezel,

   Door middel van de kruimelregeling kan een pand binnen de bebouwde kom, in strijd met het bestemmingsplan worden gebruikt. Voor zover uit uw reactie op te maken, is de kruimelregeling in uw geval toepasbaar. Hiervoor is echter wel vereist dat het plan binnen het beleid van de gemeente past.

   Als een bezwaar gegrond wordt verklaard, wordt de vergunning vernietigd. Of het maken van bezwaar in dit geval een wezenlijke kans van slagen heeft, kan ik zo niet beoordelen. Hiervoor zouden wij het beleid van de gemeente moeten onderzoeken. Indien u hier meer zekerheid over wilt, kunt u een realisatieadvies aanvragen op onze website: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 32. Frank Nettenbreijers zegt

  Hallo Maurice,

  wij zijn bezig met de aankoop van een woning met garage ( 1975) en schuur 7.5 x 9 m (2002). Dit alles op 1120 m2 grond.
  Het is gelegen aan de rand van een klein industrieterrein met bedrijfsbestemming.

  De huidige eigenaar heeft het pand 25 jaar geleden aangekocht als woning zonder bedrijfsactiviteit, heeft er 25 jaar gewoond zonder bedrijfsvoering. De woning met schuur leent zich echter niet voor bedrijfsmatige activiteiten. Wij willen het perceel met woning en schuur aankopen als particulier, echter zegt gemeente uitsluitend wonen als er een volledig bedrijfsvoering wordt gerealiseerd.

  Samen met de huidige eigenaar willen we de bestemming laten wijzigen van bedrijfsbestemming naar woonbestemming.
  Kan dit via de kruimellijst worden gerealiseerd?
  Kunnen wij een beroep doen op de gemeente , aangezien de gemeente dit al die jaren niet heeft gehandhaafd? (verjaringstermijn)

  Graag uw mening of advies hierin?

  Met vriendelijke groet

  Frank

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Nettenbreijers,

   Aan het gedogen van de illegale situatie kunt u geen rechten ontlenen. De gemeente kan zelfs na 25 jaar, besluiten te handhaven. Hieraan is geen verjaringstermijn gebonden.

   Als de woning binnen de bebouwde kom ligt, kan via de kruimelregeling van het bestemmingsplan worden afgeweken. Gemeenten hebben echter vrijheid in het al dan niet verlenen van toestemming hiervoor, het is dus belangrijk dat u uw plannen goed onderbouwt. Wij kunnen u daarin bijstaan. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op deze pagina: https://www.jurable.nl/specialisme/bedrijfspand-naar-woning/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 33. Hans Pieper zegt

  Hallo
  Ik zit in een boerderij vanaf 1991
  Er zit een woongedeelte en een bedrijfsgedeelte dit alles is in overleg met de gemeente gebeurt.
  Milieuvergunningen zijn er en er is ook regelmatig controle geweest van de gemeente.
  De bestemming zou worden meegenomen in het bestemmingsplan .
  Het gaat hier om een kleine motorzaak.
  Nu hebben we nieuwe buren gekregen en die zijn bij de gemeente geweest en nu blijkt dat er alleen een woonbestemming op het perceel zit.
  Het perceel ligt buiten de bebouwde kom.
  Wat te doen ?

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Pieper,

   In sommige gevallen zijn wordt er aan een woonbestemming een functieaanduiding toegevoegd. Panden waaraan deze specifieke aanduiding is toegewezen hebben soms meer bevoegdheden dan andere panden met dezelfde bestemming. Het kan zijn dat de gemeente een dergelijke functieaanduiding heeft gegeven aan uw pand, waardoor met de woonbestemming een motorzaak mag worden geëxploiteerd. In een realisatieadvies kunnen wij voor u nagaan of dit het geval is. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op deze pagina: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Indien in uw geval geen dergelijke aanduiding aan de woonbestemming is toegekend, doet u er verstandig aan om met de gemeente in overleg te treden om de bestemming conform het gebruik te wijzigen. Ook hierin kunnen wij u bijstaan.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

   • Hans Pieper zegt

    Hallo Maurice
    De Gemeente is welwillend en wil overal aan meewerken alleen weten zij niet op korte termijn de bestemming te veranderen
    De buren hebben aangedrongen tot handhaving.
    Wat zijn de mogelijkheden.
    Er hoeft niet gebouwd of verbouwd te worden en vanaf 2003 is de situatie in het pand bekend bij de gemeente .

 34. Guido zegt

  Beste,

  Een vriend van mij woont in een bedrijfspand. Het kantoorgedeelte is al omgebouwd met de nodige voorzieningen om daar ook te kunnen wonen. Er is alleen 1 probleem nu en dat is dat er maar 1 woonbestemming geld in het bestemmingsplan.

  Is het mogelijk om het bestemmingsplan te wijzigen en er een 2e woonbestemming te op te krijgen.?
  Valt dit toevallig ook onder de kruimelwetgeving.?

  Vriendelijke groet,

  Guido

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Guido,

   Ervan uitgaande dat het perceel van uw vriend binnen de bebouwde kom gelegen is, is het in principe mogelijk om door middel van de kruimelregeling het gebruik voor een tweede woning toe te staan. Houd u er echter wel rekening mee dat de gemeente beleidsvrijheid heeft bij toepassing van de kruimelregeling. Dit betekent dat de gemeente niet verplicht is om medewerking te verlenen aan uw verzoek.

   In een adviespakket gemeente benaderen onderzoeken wij aan de hand van het beleid van de gemeente de haalbaarheid van uw plannen en vervolgens treden wij hierover met de gemeente in gesprek. Meer informatie over het adviespakket gemeente benaderen vind u op onze website: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Met vriendelijke groet,

   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 35. Daantje zegt

  Goedemiddag,

  Ik heb een woning op het oog, waarbij een perceel hoort dat als bestemming bedrijfsdoeleinden heeft. Hierop staan meerdere garages en een werkplaats gebouwd. De bijbehorende woning staat op een perceel dat woon- en detailhandeldoeleinden als bestemming. Beide percelen horen bij elkaar en worden samen te koop aangeboden. Nou ben ik benieuwd of het mogelijk is, binnen de huidige bestemming van het perceel met bedrijfsdoeleinden, om de garages te slopen (op 1 na) en hier een tuin van te maken. Moet hiervoor de bestemming gewijzigd worden? Of is dat niet nodig als er niets anders voor in de plaats gebouwd wordt?
  Ik ben benieuwd wat de mogelijkheden zijn.

  Hartelijke groet,
  Daantje

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Daantje,

   Gronden waarop de bedrijfsbestemming rust, moeten in principe gebruikt worden voor bedrijfsdoeleinden. Als u deze gronden als tuin gebruikt, is dit waarschijnlijk in strijd met de bestemming. Ook als u in plaats van de garages niets anders bouwt. Het gebruik is dan in strijd met de bestemming, ook als er niet gebouwd wordt. Sommige gemeenten zullen daar niet tegen optreden, maar andere wel.

   Mogelijk kunt u door middel van de kruimelregeling vergunning krijgen om de tuin als tuin bij de woning te mogen gebruiken. Dit kunnen wij voor u uitzoeken in een realisatieadvies. Meer informatie over onze adviezen vindt u op deze pagina: https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 36. Van Dijk zegt

  Hallo!

  Ik heb een algemen vraag en hopelijk kan u die iets beantwoorden!

  Het gaat hier om een stuk argraische grond met een schuur! Wat ooit bij een wok huis heeft gehoort, maar het huis is dus verkocht en de schuur en weiland is nog over, tot zo ver ik weet lopen hier nu alleen dieren op en is in de schuur 1 paardenbox.

  Zijn er voor mij mogelijkheden om hier ooit te wonen? Of er een bedrijf te beginnen en er ooit bij te bouwen en te wonen? Of kan ik hier helemaal niets meer mee

  Hoor graag jullie reactie

  • Anouk zegt

   Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in het antwoord op bovenstaande vraag. Of er van agrarische bestemming woonstemming gemaakt kan worden.

 37. Renier Vlemmix zegt

  Hallo,

  Ik wil graag een vrijstaand huis bouwen op eigen grond waar volgens het bestemmingsplan twee aan een moet worden gebouwd.
  Volgens de gemeente moet hiervoor het bestemmingsplan gewijzigd worden.

  Groeten

 38. F. v. G. zegt

  Goedenavond,

  Mijn moeder wil haar huis verkopen maar nu blijkt er een bedrijfsbestemming op te zitten. Het huis staat in binnen de bebouwde kom in een straat met allemaal vrijstaande woonhuizen. Het perceel bestaat uit een woonhuis en achter in de tuin een grote loods waar mijn vader voorheen zijn bedrijf had.
  Om het huis te verkopen is het gunstiger als er weer een woonbestemming op komt. Kan dit m.b.v. de kruimelregeling?
  We hebben al een gesprek gehad met de gemeente maar zij geven aan dat het alleen gewijzigd kan worden d.m.v. een langdurige en kostbare procedure. De kruimelregeling is ons door een bevriende makelaar uitgelegd maar de gemeente geeft aan nog nooit van deze regeling gehoord te hebben en dat dit dus niet mogelijk is.

  Mvg

 39. miranda zegt

  wij hebben een woning met kleine achtertuin. erachter hebben wij een bedrijfsperceel van bijna 100 mtr diep die aan de achterkant uitkomt op een gewone weg en een eigen officiële ingang heeft vanaf die kant. Het bedrijfspand is ooit gebouwd helemaal aan de grens met het perceel waarop het woonhuis staat aangezien daar het officiële bouwblok van het bedrijfsperceel ooit in het bestemmingsplan is bepaald. Nu willen wij de achtertuin vergroten, het oude bedrijfspand slopen en een nieuw bedrijfspand plaatsen iets dichter naar de weg toe. Echter zit het bouwblok van het bedrijfsperceel helemaal tegen de achtergrens(tegen grens perceel woonhuis dus) aan geplaatst in het bestemmingsplan. Is er een mogelijkheid om dit bouwblok verplaatst te krijgen meer naar de eigen ingang toe en zo ja hoe is dit het snelst en best te realiseren?

 40. Miranda zegt

  Hallo,

  We hebben een huis gekocht onder voorbehoud dat de bedrijfsbestemming eraf gaat. En dat het hele perceel woon bestemming wordt.
  Nu hebben we vandaag contact gehad met de gemeente en die hebben toegezegd dat het een jaar gaat duren.
  Is hier ook iets voor want wij kunnen hier geen jaar op wachten.

  Mvg,

  Miranda

 41. Jan zegt

  Hallo,

  Evenals Miranda hierboven staan wij op het punt het voorlopig koopcontract te tekenen voor een woning dat momenteel in het bestemmingsplan als bedrijfsbestemming staat aangemerkt, ondanks dat de huidige eigenaar er gewoon woont en geen bedrijvigheid meer in het pand voert. Ook wij hebben de voorbehouden van bestemmingswijziging naar wonen en financiering.

  Het pand staat midden in een klein dorp in de bebouwde kom (voormalig dokterswoning + praktijk). Uiteraard wil de bank met de huidige bestemming geen hypotheek verstrekken. Ik vraag me af, wanneer de kruimelregeling wordt toegepast door de verkoper en een omgevingsvergunning wordt verleend door de gemeente binnen 8 weken (met eventueel 6 weken uitloop) of hiermee de bestemming wettelijk wordt gewijzigd, m.a.w. of dit voldoende is voor een woonhuistaxatie en het verkrijgen van een particuliere hypotheek.

  Groet,

  Jan

 42. Max zegt

  Beste Jan,

  Bij ons is toestemming voor gebruik als woning in de omgevingsvergunning niet voldoende voor de hypotheekverstrekker.

  Wij hebben een woning gekocht met bestemming kantoor. Koopovereenkomst is getekend. In 2017 is het kantoorpand omgebouwd tot 11 appartementen. Er wonen sindsdien ook gewoon mensen. Het zijn gewoon woningen. In 2016 is een omgevingsvergunning verleend waarmee middels de kruimelregeling afgeweken wordt van het bestemmingsplan ‘Kantoor-1’. Ook in het Kadaster BAG is opgenomen dat de functie woning is. In het bestemmingsplan staat echter nog kantoor. Op die grond word de hypotheekaanvraag nu geweigerd. De tweede bank waarmee we spreken wil waarschijnlijk wel akkoord gaan als er een verklaring is van de gemeente dat de wijziging verwerkt wordt in de volgende versie van het bestemmingsplan.

  Groet,

  Max

 43. Hanneke Koelewijn zegt

  Wij hebben in 2002 een agrarische woning gekocht wat al 2 jaar te koop stond met land erbij. Het was een voormalig tuindersbedrijf. Wij hebben de kassen laten slopen, daarvoor hebben wij burgerbestemming gekregen, het land hebben wij ingezaaid en daar lopen paarden op. In 2013 zijn ze van de omgevingsdienst langs geweest, en hebben gedoogbeleid gekregen, als we niets bij zouden bouwen en geen meer paarden. Zonder einddatum. Nu heeft de Gemeente een geweldige inkomstenbron gevonden. Alle paardenweitjes die op stukjes bollengrond staan moeten weg, of je moet betalen 40 euro de v.k. meter. De gemeente heeft de GOM ingeschakeld die mag alles regelen. Er is ook heel veel onrust in de gemeente.
  Er mogen nu in de bollenstreek op bollengrond 600 woningen gezet worden, dan kan je een greenport titel kopen en kost 165.duizend euro ex b.t.w. en dan nog over die 600 mtr. 40 euro ex b.t.w. dus tel uit de winst. Mijn vraag is kan de gemeente 40,00 euro eisen want dan mogen de paarden blijven over onze eigen grond. Grond met gedoogbeleid ! Wij hebben inmiddels voor de paardenbak al betaald 80x 40,00 euro ex b.t.w. graag hoor ik of dit allemaal maar mag. m.v. groet Hanneke Koelewijn

 44. Arjan de Vos zegt

  Goedendag, ik heb een vraag over de kruimelregeling. In mijn situatie zit ik samen met mijn zoon op een boerderij met aangebouwde woning. Beide hebben een. Eigen nummer, en hebben we het perceel al kadestraal opgedeeld. Echter er zit maar 1 woonbestemming op. Kunnen we nu onder de kruimelregeling hier ook een tweede woonbestemming op krijgen? Of weten jullie een andere voordelige manier om dit voor elkaar te krijgen.

  Met vroendelijke groet,
  Arjan.

 45. Rob zegt

  Beste,
  We kunnen van een particulier een gedeelte van het perceel kopen.
  Het gehele perceel heeft de bestemming wonen.
  Na de splitsing zijn de 2 percelen nog steeds 1 bestemmingsvlak met 1 bouwvak.
  Is het mogelijk via de kruimelregeling om op het afgesplitste perceel ook een bouwvak te verkrijgen voor de 2e woning ?
  Gr
  Rob

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *