Reacties

 1. Edwin zegt

  Mag ik vragen of een erker aan de voorzijde van de woning ook mee Geteld moet worden als bijgebouw

  Mvg edwin tol

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Edwin,

   In vervolg op uw vraag of een erker aan de voorzijde van een woning ook moet worden meegeteld als bijgebouw: ook een erker wordt aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk volgens het Besluit omgevingsrecht.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat

   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

   • MOLpe zegt

    De vraag moet waarschijnlijk zijn of dit bijbehorend bouwwerk ook van de vergunningvrije mogelijkheden afgetrokken wordt. Antwoord is afhankelijk of deze op het bebouwingsgebied is gelegen. Als deze aan de voorzijde is gesitueerd en daarmee niet op het bebouwingsgebied, hoeft deze niet van de vergunningsvrije mogelijkheden afgetrokken te worden.

    • Juliette Zwinkels zegt

     Beste MOLpe,

     Voor de vraag of een bijbehorend bouwwerk van de al aanwezige bebouwing kan worden afgetrokken, is het inderdaad van belang dat het bijbehorend bouwwerk in het bebouwingsgebied is gelegen. Daar ging ik echter vanuit, omdat mevrouw aangaf de woning te willen uitbreiden aan de zijkant en aan de achterkant. Aanbouwen aan de zijkant behoren daar ook toe.

     Met vriendelijke groet,

     Juliette Zwinkels

  • Hk zegt

   109.8 vierkante meter
   tot 300 = 90
   daarnaast 10% van het gedeelte meer dan 300 vierkante meter.
   10 % van 198 (498-300) = 19.8

   Uitkomst 90 + 19.8 = 109.8

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Jeroen en Hk,

   Om antwoord te kunnen geven op uw vraag is het niet zozeer van belang om te weten wat het oppervlak is van het perceel, maar wat het oppervlak is van het achtererfgebied.

   Het achtererfgebied is het gebied achter het hoofdgebouw, maar ook de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant. Ook de grond onder het hoofdgebouw wordt hierbij opgeteld. Het bebouwingsgebied op het achtererf bereken je door de oppervlak van de al aanwezige bebouwing, zoals een huis en/of schuur of serre, af te trekken van het hele oppervlak van het achtererf. De uitkomst hiervan is het bebouwingsgebied. Nu kunt u gaan berekenen hoeveel u kunt bouwen, aan de hand van het stroomschema hierboven in deze blog.

   Stel dat u een bebouwingsgebied van 220 m² heeft, dan is het bebouwingsgebied groter dan 100 m² en kleiner dan 300 m². U mag dan in ieder geval 50 m² bouwen over de eerste 100 m². Blijkens het schema komt daar nog bij 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m². Dat is in dit geval 120 m². 20% van 120 m² is 24 m², opgeteld met 50 m² is dat 74 m² dat maximaal aan bijgebouwen aanwezig mag zijn.

   Hiervan moet nog worden afgetrokken de bijgebouwen en uitbouwen die al aanwezig zijn.

   Het is dus nog niet zo simpel. Er zijn enkele stappen na elkaar nodig. Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels,
   Advocaat

   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 2. Gerben zegt

  Wat is afstand tot de achterperceelgrens van de buren wat aangehouden dient te worden om vergunningsvrij een tuinhuis te plaatsen?
  (Op de grens staat een garage van de buren).

  Vriendelijke groet,
  Gerben

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Gerben,

   Je dient een afstand van één meter aan te houden. Volgens Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht dient een bijbehorend bouwwerk namelijk op een afstand van meer dan 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied te worden gebouwd.

   Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels,
   Advocaat

   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

   • Marc zegt

    Volgens mij klopt deze stelling niet mevr. Zwinkels. Het betreft hier volgens mij geen openbaar toegankelijk gebied, maar een aangelelegen/naburig perceel van een particulier.

    Met vriendelijke groet
    Marc Schaepers

    • Juliëtte Zwinkels zegt

     Beste heer Schaepers,

     Dit klopt. Dit gaat dan inderdaad niet om openbaar toegankelijk gebied, maar om een naburig perceel. Maar ook hiervoor geldt dat minimaal één meter afstand tot de achtererfperceelgrens gehouden dient te worden.

     Met vriendelijke groet,

     Juliëtte Zwinkels
     Advocaat

 3. Cindy zegt

  Wij willen ons huis breeder maken. Dus over een lengte van 7 meter aan de zijkant en tegelijk een aanbouw aan de achterkant om het huis langer te maken. Worden de meters ( 5 meter ) die je aan de zijkant bijbouwd aan het bestaande deel van het huis ook aangemerkt als bijgebouw ?

  • Cynthia van der Mark zegt

   Beste Cindy,

   In vervolg op uw vraag van heden: wanneer je een woning uitbreidt, wordt die uitbreiding aangemerkt als bijbehorend bijgebouw. Tegenwoordig wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen aan- en uitbouwen en bijgebouwen, dergelijke bouwwerken hebben allemaal dezelfde naam: bijbehorende bouwwerken.

   Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord. Mocht het nog niet duidelijk zijn of heeft u andere vragen, kunt u altijd een Perceelsanalyse aanvragen via onze gespecialiseerde website https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Met vriendelijke groet,

   Namens Juliette Zwinkels,
   Cynthia van der Mark

   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en concreet is.

 4. Herbert zegt

  Ik wil een bestaand huis slopen en een nieuwe bouwen.
  De nieuw te bouwen woning moet met de voorgevel van de weg af gekeerd zijn volgens de gemeente ivm plaatselijk geldend bestemmingsplan.
  Vanaf de weg kijk je dan tegen de achterkant van de woning aan.
  Betekent dit dat mijn achtererf loopt van de volgens gemeente zijnde voorgevel tot aan de weg ?

  2 meter van de volgens de gemeente zijn de voorgevel, dus vanaf de weg gezien achter het huis eindigt de bouwgrond en loopt het perceel verder als agrarische grond.
  Volgens de ROB is alles achter 1 m van naar de weg gekeerde gevel achtererf. Mag ik dan achter de volgens gemeente zijnde voorgevel bouwen en mag ik dan ook op de agrarische grond bouwen die volgens ROB als achtererf aangemerkt dient te worden ?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Geachte heer Herbert,

   Om met zekerheid antwoord te kunnen geven op uw vraag, zullen wij echter iets meer onderzoek moeten verrichten. Mocht u dit willen kunt u een Perceelsanalyse aanvragen via onze website https://www.jurable.nl/pandeigenaren/. Naast deze activiteit zijn wij een advocatenkantoor, uiteraard kunt u ook hier terecht. Indien wij u van dienst kunnen zijn, vernemen wij graag van u.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste heer, mevrouw,

   Als u van plan bent vergunningvrij te bouwen is het belangrijk om te weten waar uw achtererfgebied begint en waar dit eindigt, omdat vergunningvrij bouwen alleen mogelijk is in het achtererfgebied. Het achtererfgebied is het gebied achter het hoofdgebouw, bijvoorbeeld de woning, maar ook de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant. Voor meer informatie over hoe je het achtererfgebied kan berekenen, kunt u onze blog hierover lezen: Achtererfgebied na invoering gewijzigd besluit omgevingsrecht.

   Om antwoord te kunnen geven op uw vraag is het ook van belang te weten wat het oppervlak is van de al aanwezige bebouwing, zoals uw huis en/of schuur, serre etc. De oppervlak van de al aanwezige bebouwing trek je dan van het hele oppervlak af, in uw geval 430 vierkante meter. De uitkomst hiervan is het bebouwingsgebied. Nu kunt u gaan berekenen hoeveel u kunt bouwen, aan de hand van het stroomschema hierboven in deze blog. Stel dat u een bebouwingsgebied van 200 m² heeft, dan is het bebouwingsgebied groter dan 100 m² en kleiner dan 300 m². U mag dan in ieder geval 50 m² bouwen over de eerste 100 m². Blijkens het schema komt daar nog bij 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m². Dat is in dit geval 100 m². 20% van 120 m² is 20 m², opgeteld met 50 m² is dat 70 m² dat maximaal aan bijgebouwen aanwezig mag zijn.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Zoals u wellicht merkt zijn de regels voor vergunningvrij bouwen niet eenvoudig. Mocht het nog niet duidelijk zijn of heeft u andere vragen, kunt u altijd een Perceelsanalyse aanvragen via onze gespecialiseerde website https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat

   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 5. T van Loo zegt

  Hallo,
  Ik heb een vraag, we hebben een recreatiehuisje van 66 m2 en het perseel is 720 m2 .
  aan de zijkant van het huisje is 20 meter lang open ruimte.
  is het mogenlijk om daar aan te bouwen en hoe veel mag dat.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste heer/mevrouw Van Loo,

   Het is volgens het Besluit omgevingsrecht niet mogelijk om vergunningvrij een bouwwerk aan of bij een recreatiehuisje te plaatsen.
   Indien u uw bouwplannen toch wilt realiseren, kunt u een omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. De gemeente heeft na uw aanvraag zes maanden de tijd om een besluit te nemen.
   Tijdens de procedure zal de gemeente een ontwerpbesluit ter inzage leggen. Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken een zienswijze indienen. In een zienswijze kunt u uw eventuele bezwaren tegen het ontwerp toelichten. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.
   Wanneer de gemeente haar definitieve besluit genomen heeft, kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen.

   Ik hoop hiermee uw vraag te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat

   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 6. k v/d Berg zegt

  Goedendag

  ik heb een overkapping laten bouwen bij een huurhuis aan de achterkant van 4,10 bij 5.40 mtr de hoogte was akkoord
  we hebben ook een carport aan de achterkant
  nu moet ik de overkapping terugbrengen naar 3,00 bij 5,40 mtr dit is 5,94 vierkante mtr
  mag ik dit ook van de carport afhalen 5,94 vierkante mtr

  ik hoor graag van U

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Geurt,

   Om met zekerheid antwoord te kunnen geven op uw vraag, zullen wij iets meer onderzoek moeten verrichten. Hiervoor kunt u een Perceelsanalyse aanvragen via onze website https://www.jurable.nl/pandeigenaren/. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan horen wij graag van u.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 7. Michael zegt

  Goedemiddag,

  Ik heb een vraag ik heb een perceel van 200 m2, welke reeds is bebouwd met 82.94 m2 (waarvan een aanbouw van 10.17 m2. Mijn achtertuin is +/- 77.13 m2, in een vierkant achter mijn woonhuis.

  Nu heb ik onlangs een agrarisch stuk grond gekocht recht achter mijn huidige tuin van +/- 1.000 m2. een groot vierkant welke aan 1 zijde recht achter mijn tuin ligt en de resterende m2 naast mijn tuin. Nu lees ik heel veel verschillende dingen op het internet wat ik ermee zou mogen doen.
  – mag ik op deze grond bijvoorbeeld een schuur (stenen schuur) plaatsen? en mag je op deze grond ook een houten tuinhuis neerzetten van bijvoorbeeld 6×4 ?
  -Kan ik dit nieuwe perceel zien als achtererfgebied ?

  Mvg Michael

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Michael,

   Grond met een agrarische bestemming mag niet worden gebruikt als erf bij een woning.
   De agrarische grond behoort dan ook niet tot het achtererfgebied.
   Dit betekent dat u geen schuur of tuinhuis op de agrarische grond mag plaatsen.
   In uw huidige tuin zou u eventueel wel vergunningvrij een bouwwerk kunnen plaatsen.
   Hiervoor dient u aan de vereisten met betrekking tot het vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk te voldoen. Voor meer informatie over het begrip bijbehorend bouwwerk verwijs ik u naar de volgende blog: Bijbehorend bouwwerk Voor meer informatie over vergunningvrij bouwen en de vereisten die hiervoor gelden, verwijs ik u naar het gratis E-book “Vergunningvrij bouwen” dat u kunt bestellen op onze website BestemmingsPlanBezwaar.nl

   Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 8. Harold zegt

  Goedemiddag,

  Ik heb een vraag; staat de berekening van het aantal m2 vergunningsvrij bouwen los van een bepaling in een bestemmingsplan? Bijv. in een bestemmingsplan staat opgenomen dat er max. 100m 2 aan bijgebouwen mag staan. Ik lees in eerder jurisprudentie dat bijgebouwen die omgevingsvergunningsvrij zij niet meetellen bij de berekening van de totale oppervlakte aan bijgebouwen. Klopt dit?

  Dank alvast voor de reactie.

  Mvg.
  Harold Groothedde

 9. Harold zegt

  Goedemorgen,

  Ik heb een tweetal vraagjes; conform bestemmingsplanregels mag ik max. 20 m2 aan andere bouwwerken op het perceel bouwen. Conform de berekening vanuit de BOR met aftrek van de overige bijhorende bouwwerken heb ik nog 117 m2 over t.b.v. bijhorende bouwwerken. Welk uitgangspunt gaat voor?

  Verder geeft u aan dat de overige bijgebouwen ook van de max. aantal m2 vergunningsvrij (zoals berekend vanuit de BOR) in mindering gebracht dient te worden terwijl de BOR zelf spreekt over bijhorende bijwerken. Ook de vergunningcheck spreekt alleen over bijhorende bouwwerken. Naar mijn idee hoeven dan de bijgebouwen/ overige bouwwerken niet van de max. aantal m2 vergunningsvrij (zoals berekend vanuit de BOR) in mindering gebracht te worden. Is dit correct?

  mvg Harold

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Geachte heer Groothedde,

   Bij de beoordeling hoeveel bijgebouwen vergunningvrij bijgebouwd mogen worden, wordt altijd meegenomen hoeveel bijgebouwen er al staan. Daarbij maakt het niet uit in hoeverre deze bijgebouwen vergunningvrij of met een omgevingsvergunning zijn gebouwd.

   Voor vergunningvrij bouwen geldt het Besluit omgevingsrecht (Bor) en voor bouwen met een omgevingsvergunning geldt het bestemmingsplan. Afhankelijk van wat er in het bestemmingsplan staat, is het mogelijk eerst vergunningvrij te bouwen en vervolgens de mogelijkheden uit het bestemmingsplan te benutten. In principe zou u dan 137 m² kunnen bouwen (waarvan 117 m² vergunningvrij en 20 m² met een omgevingsvergunning).

   De term bijbehorende bouwwerken is synoniem voor bijgebouwen. Een bijbehorend bouwwerk/bijgebouw is een bouwwerk dat hoort bij een hoofdgebouw (bijv. een woning of bedrijfsgebouw). Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een schuur, tuinhuisje, serre, garage enz. Deze bijgebouwen/bijbehorende bouwwerken moeten van de maximale oppervlakte aan vergunningvrije bouwwerken worden afgetrokken.

   ik hoop uw vragen hiermee te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

   • Anne zegt

    Hoi Juliette, gaat dit ook in deze situatie?:
    Oorspronkelijk huis is 50 jaar geleden neergezet, totaal oppervlakte 51 m2
    Daarna in totaal 90 m2 bijbehorende bouwwerken.
    Achtererfgebied is 607 m2
    Vergunningsvrij is dan ca 115 m2, waarvan 90 m2 al is neergezet, resteert 25 m2
    Bestemmingsplan = max 50 m2, max 50% bebouwd van achtererfgebied

    Volgens bovenstaande zou je kunnen redeneren. Eerste 90 m2 via BOR, resteert nog 25m2 vergunningsvrij en 50 m2 vanuit bestemmingsplan middels een vergunning? dus totaal 75 m2?

    hartelijke groet, Anita

    • Juliëtte Zwinkels zegt

     Beste Anita,

     Voor het vergunningvrij bouwen van een bijgebouw is inderdaad de maximale grootte van het bijgebouw van belang.

     Naast dat er voorwaarden gelden met betrekking tot de maximale grootte van het bijgebouw, stelt de wet nog een aantal overige vereisten aan het vergunningvrij bouwen van een bijgebouw. In een Perceelsanalyse kunnen wij voor u nagaan of u aan de basisvoorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. Wij gaan dan bijvoorbeeld voor u na wat op uw perceel het erf is en of u ook op het zijerf kunt bouwen. Onze conclusie luidt dat vergunningvrij bouwen niet of waarschijnlijk mogelijk is. U heeft dan een goede indicatie van de slagingskans van uw bouwplannen. Hiermee voorkomt u problemen met de gemeente. Wanneer later namelijk blijkt dat de het bijgebouw niet vergunningvrij gebouwd had mogen worden, kan de gemeente in het ergste geval tot sloop overgaan.

     Voor meer informatie over de Perceelsanalyse verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

     Na de Perceelsanalyse kunnen wij u in een Realisatieadvies eventueel adviseren. Wij kunnen dan bijvoorbeeld voor u uitrekenen hoe groot het bijgebouw maximaal mag worden.

     Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

     Met vriendelijke groet,

     Juliëtte Zwinkels
     advocaat
     Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
     Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 10. Dirk zegt

  Goedenavond,

  Ik heb een vraag, mag je een aangenzend perceel gebruiken als vergroting van je achtererfgebied door deze aan te kopen?
  Om zodoende een groter bijgebouw te plaatsen?
  Het aangrenzende perceel heeft een woonbestemming maar geen bouwblok.

  Met vriendelijke groet,

  Dirk

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Dirk,

   Het is in principe mogelijk om een aangrenzend perceel te kopen en deze te gebruiken ter vergroting van je achtererfgebied. De grootte van het perceel is echter niet van belang bij het bepalen van
   de maximale grootte van het bijgebouw, maar afhankelijk van de al aanwezige bebouwing en de grootte van het achtererfgebied.
   Het is dus ook niet per definitie zo dat u een groter bijgebouw kunt plaatsen wanneer u het aangrenzende perceel koopt.

   Uw vraag is echter te ingewikkeld om een goed antwoord op te kunnen geven. Wij kunnen uw vraag uitgebreider beantwoorden door middel van een Perceelsanalyse. In het nieuwe jaar gaan wij deze Perceelsanalyse voor een zeer scherp tarief aanbieden. Houd dus goed onze website http://www.jurable.nl/ in de gaten.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 11. Annemarie van Bommel zegt

  Wij hebben een huis dat in 1978 is gebouwd en nog nooit iets is aangebouwd. De woonkamer heeft een totale oppervlakte van 60m2, waarvan ruim 30m2 plat dak is. Aan de voorkant van de woonkamer grenst een open keuken van 20m2. Hierboven zit een slaapkamer. Het huis is gebouwd volgens de oorspronkelijke tekening, er staan nog 4 van dit type huizen in de straat, waarbij de woonkamer een geheel is. Alleen is de 2e verdieping een stuk kleiner en is er niet op de hele woonkamer gebouwd.
  Wij willen nu aan de woonkamer een stuk aanbouwen van 4.90 x 4,50. Diepte is 4,90. Mijn vraag is het stuk van 30m2 woonkamer dat plat dak is, aan te merken als bijgebouw waardoor wij geen mogelijkheid meer hebben om nog 4.90 aan te bouwen. Volgens de gemeente is het zelfs de vraag of wel 4 meter vergunningsvrij mogen uitbouwen, omdat daar al een deel van ‘verbruikt is’.

  Anne

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Anne,

   Uw vraag is te ingewikkeld om een kort antwoord op te kunnen geven. Wij kunnen uw vraag beantwoorden door middel van een Perceelsanalyse. In het nieuwe jaar gaan wij deze Perceelsanalyse voor een zeer scherp tarief aanbieden. Houd dus goed onze website http://www.jurable.nl/ in de gaten.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 12. Pieter zegt

  Beste,

  Voorheen bezat mijn vader één groot perceel met een woonhuis en schuur op het perceel. Enkele jaren is het perceel in tweeën gesplitst. Op het ene perceel is een mantelzorgwoning geplaatst. Op het andere perceel staat het woonhuis en de schuur (deze wordt binnenkort verwijderd, omdat mantelzorgwoning i.p.v. schuur kwam). Nu hebben wij het huis van mijn ouders gekocht, vorig jaar. Wij willen nu een bijgebouw plaatsen, maar de vraag of dit wettelijk mag. Op ons perceel staat nog geen bijgebouw.

  Eigenlijk is de vraag of in het rijksoverheidsdocument “Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken” de eisen worden bepaald per perceel.

  Groet,
  Pieter

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Pieter,

   Het aantal toegestane vergunningvrije bijgebouwen bij een hoofdgebouw worden niet per perceel bepaald. Gewoonlijk blijft de (vergunningvrije) mantelzorgwoning zonder meer bij het hoofdgebouw horen. De mantelzorgwoning is in dit geval mogelijk geen vergunningvrije mantelzorgwoning, maar een mantelzorgwoning die met vergunning is gebouwd, omdat hij al enkele jaren staat. Ook dan blijft de mantelzorgwoning bij het hoofdgebouw horen, en komt dan in aftrek van het totaal toegestane oppervlak aan bijgebouwen. Om dit precies te berekenen zullen wij meer onderzoek moeten verrichten. U kunt hiervoor een Perceelsanalyse aanvragen via onze website.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat

 13. SB zegt

  Hallo,

  Verderop zijn bouwplannen van een woonhuis. Het bebouwingsvlak is vastgesteld door de gemeente 9.5x13mtr.=123.5m2
  Echter is er een bouwaanvraag ingediend voor een hoofdgebouw (74,4m2) en voor in totaal bijgebouwen/vergunningsvrij (garage, entree, toilet, deel vd woonkeuken) van 59,9m2, dus een totaal van 134,3m2. Dit is meer dan aangegeven door de gemeente/bouwbesluit en ook de bijgebouwen vallen buiten het aangegeven bouwvlak van de gemeente. Mag dit? En zo nee, kan je hier bezwaar tegen indienen?
  Alvast bedankt voor uw reaktie.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Silvia,

   Uw vraag is te ingewikkeld om een kort antwoord op te kunnen geven. Wij kunnen u vraag voor een zeer scherpe prijs beantwoorden in een Perceelsanalyse. Hiervoor verwijs ik u naar onze website:
   https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 14. Gerrit zegt

  Geachte heer, mevr.

  Mijn houten hobbyschuur in het buitengebied (dierenverblijf) van +/- 60m2 die uit 1950 stamt is erg oud en voldoet niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Die schuur wil ik slopen.
  Daarvoor in de plaats wil ik een nieuwe schuur laten bouwen van +/- 84m2
  Omdat mijn grondgebied groot genoeg is wil ik die nieuwe schuur eerst laten bouwen voordat de oude gesloopt wordt.

  Ik heb een omgevingsvergunning aangevraagd, maar de ambtenaar die er even naar heeft gekeken zegt mij dat ik niet mag bijbouwen of vernieuwen omdat ik al over mijn aantal vierkante meters heen zit om vergunning vrij te bouwen.

  Nu heb ik een grondoppervlak van totaal 1568 m2. -/- het erf vanaf de openbare weg tot èèn meter achter mijn voorgevel is 100m2.
  Blijft over aan achtererf 1468m2
  Daar trek ik mijn oppervlakte van mijn hoofdwoning 84m2 en aanbouw 60m2 en een vrijstaand gebouw af van 85m2 .
  Totaal 229m2.
  1468m2 -/- 229m2 = 1239m2. achtererf over.

  Hoeveel m2 mag ik nu nog bouwen.

  Ik lees graag van u.
  Met vriendelijke groet,
  G. de Heer.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Gerrit,

   Voor het vergunningvrij bouwen van bijgebouwen gelden inderdaad bepaalde voorwaarden met betrekking tot de maximale grootte van het bijgebouw. Het is echter van groot belang om eerst na te gaan of u aan de basisvoorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. Dit kunnen wij voor u uitzoeken in de Perceelsanalyse. Wij gaan dan bijvoorbeeld voor u na wat op uw perceel het erf is en of u ook op het zijerf kunt bouwen. Onze conclusie luidt dat vergunningvrij bouwen niet of waarschijnlijk mogelijk is. U heeft dan een goede indicatie van de slagingskans van uw bouwplannen. Hiermee voorkomt u problemen met de gemeente. Wanneer later namelijk blijkt dat de schuur niet vergunningvrij gebouwd had mogen worden, kan de gemeente in het ergste geval tot sloop overgaan.

   Voor meer informatie over de Perceelsanalyse verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Na de Perceelsanalyse kunnen wij in een Realisatieadvies eventueel adviseren. Wij kunnen dan bijvoorbeeld voor u uitrekenen hoe groot de schuur maximaal mag worden.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 15. rebecca mensen zegt

  Geachte mevrouw,
  Wij willen op de 2e verdieping achterzijde uitbouwen, een balkon bij een kamer betrekken. We gaan dus niet over de bouwgrens heen. Het betreft 2.5mx1.5m met dak. Het betreft niet de hoogste verdieping.Is hier een vergunning voor nodig? Meerdere woningen in de straat hebben dit ook gedaan, wel al jaren geleden en de uitbouwen zien er allemaal anders uit.
  Bij voorbaat dank voor uw reactie,
  Mvg R.V. Mensen

  • Juliëtte Zwinkels, zegt

   Beste Rebecca,

   Mogelijk kan de uitbouw vergunningvrij gerealiseerd worden. Hiervoor dient de uitbouw echter wel te voldoen aan de voorwaarden die gelden voor vergunningvrij bouwen. Het is van groot belang om eerst na te gaan of u aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. Wanneer later namelijk blijkt dat dit toch niet het geval is, kan de gemeente in het ergste geval tot sloop overgaan. Dit is uiteraard heel erg zonde en houdt bovendien een fikse kapitaalvernietiging in.

   In de Perceelsanalyse kunnen wij voor u nagaan of u aan de basisvoorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. Wij gaan dan bijvoorbeeld voor u na wat op uw perceel het erf is en of u ook op het zijerf kunt bouwen. Onze conclusie luidt dat vergunningvrij bouwen niet of waarschijnlijk mogelijk is. U heeft dan een goede indicatie van de slagingskans van uw bouwplannen. Hiermee voorkomt u latere problemen met de gemeente.

   Voor meer informatie over de Perceelsanalyse verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/pandeigenaren/.

   Na de Perceelsanalyse kunnen wij in een Realisatieadvies eventueel adviseren. Wij kunnen dan bijvoorbeeld voor u uitrekenen hoe groot de aanbouw maximaal mag worden.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Jos,

   Voor het bepalen van de maximale oppervlakte aan bijgebouwen is niet de grootte van het perceel, maar de grootte van het achtererfgebied van belang. Daarnaast is het van belang of er zich al bijgebouwen op het perceel bevinden.

   Naast dat er voorwaarden gelden met betrekking tot de maximale grootte van het bijgebouw, stelt de wet nog een aantal overige vereisten aan het vergunningvrij bouwen van een bijgebouw. In een Perceelsanalyse kunnen wij voor u nagaan of u aan de basisvoorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. Wij gaan dan bijvoorbeeld voor u na wat op uw perceel het erf is en of u ook op het zijerf kunt bouwen. Onze conclusie luidt dat vergunningvrij bouwen niet of waarschijnlijk mogelijk is. U heeft dan een goede indicatie van de slagingskans van uw bouwplannen. Hiermee voorkomt u problemen met de gemeente. Wanneer later namelijk blijkt dat de het bijgebouw niet vergunningvrij gebouwd had mogen worden, kan de gemeente in het ergste geval tot sloop overgaan.

   Voor meer informatie over de Perceelsanalyse verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/adviespakketten/.

   Na de Perceelsanalyse kunnen wij in een Realisatieadvies eventueel adviseren. Wij kunnen dan bijvoorbeeld voor u uitrekenen hoe groot het bijgebouw maximaal mag worden.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 16. Eleonoor zegt

  Naast het aantal vierkante meters van de uitbouw blijkt ook de (nok)hoogte van de uitbouw van belang. Hoe hoog mag de uitbouw van een woning zijn om vergunningsvrij te kunnen bouwen. Waarmee moet je rekening houden als het gaat om de maximale hoogte?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Eleonoor,

   Hoe hoog de uitbouw maximaal mag worden, is afhankelijk van de afstand gelegen tussen het hoofdgebouw en de uitbouw. Wanneer de uitbouw op meer dan vier meter van het hoofdgebouw is gelegen, geldt dat indien de uitbouw hoger is dan 3 meter deze voorzien moet zijn van een schuin dak met een dakvoet op maximaal 3 meter en een daknok op maximaal 5 meter hoogte. Indien de uitbouw lager is dan 3 meter gelden er geen nadere voorwaarden.

   Wanneer de uitbouw op minder dan vier meter van het hoofdgebouw is gelegen, geldt dat de uitbouw maximaal 5 meter hoog mag zijn en dat de aanbouw maximaal 30 centimeter hoger mag zijn dan de scheidingsconstructie met de eerste verdieping.

   Naast dat er voorwaarden gelden met betrekking tot de maximale hoogte van het bijgebouw, stelt de wet nog een aantal overige vereisten aan het vergunningvrij bouwen van een bijgebouw. In een Perceelsanalyse kunnen wij voor u nagaan of u aan de basisvoorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. Wij gaan dan bijvoorbeeld voor u na wat op uw perceel het erf is en of u ook op het zijerf kunt bouwen. Onze conclusie luidt dat vergunningvrij bouwen niet of waarschijnlijk mogelijk is. U heeft dan een goede indicatie van de slagingskans van uw bouwplannen. Hiermee voorkomt u problemen met de gemeente. Wanneer later namelijk blijkt dat de het bijgebouw niet vergunningvrij gebouwd had mogen worden, kan de gemeente in het ergste geval tot sloop overgaan.

   Voor meer informatie over de Perceelsanalyse verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/adviespakketten/.

   Na de Perceelsanalyse kunnen wij u in een Realisatieadvies eventueel adviseren. Wij kunnen dan bijvoorbeeld voor u uitrekenen hoe groot het bijgebouw maximaal mag worden.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 17. Rein zegt

  Goedenavond,

  Ik heb 2 percelen op de één staat m’n huis (dijkhuis) en op de ander staat een schuur. Nu mag ik volgens de gemeente niet mijn schuur verbouwen of nieuw bouwen terwijl het wel bouwgrond is. Volgens de gemeente mag het niet omdat de percelen niet aan elkaar grenzen. Ik vind het erg tegenstrijdig omdat het wel bouwgrond is en er staat al een schuur op.
  wat zijn de regels/eisen hiervan?

  Met vriendelijke groet,

  Rein

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Rein,

   Volgens het Besluit omgevingsrecht moet het bijgebouw (schuur) zich op hetzelfde perceel bevinden als het hoofdgebouw (dijkhuis). In uw situatie is dit niet het geval. Derhalve kunt u de schuur niet vergunningvrij verbouwen of nieuw bouwen. Wellicht dat de jurisprudentie wel mogelijkheden biedt om in dergelijke situaties vergunningvrij te bouwen. Dit kunnen wij voor u onderzoeken in een Realisatieadvies. Voor meer informatie over het Realisatieadvies verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.
   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 18. Jan zegt

  Beste Juliette,
  Ik heb 2 vragen:
  1) Bij het bereken van de ‘oppervlakte oorspronkelijke woning in het achtererfgebied’: ik neem aan dat dan alleen de meters vd oorspronkelijke woning meegenomen moeten worden die ook in het achtererf gebied liggen (dus niet de oppervlakte van de eerste meter?)
  2) mijn oorspronkelijke woning is 65 jaar oud en 26 geleden vergroot tot moderne omvang op voldoende groot perceel. Als ik mijn huis zou slopen en op precies dezelfde (huidige) oppervlakte een nieuw huis zou zetten, zou dat dan de oorspronkelijke woning in de calculatie zijn? Ofwel hoe reeel is het om in dit type gevallen van oorspronkelijke woning uit te gaan? Zijn er gevallen dat oorspronkelijke woning wat ruimer opgevat is?
  Hartelijke dank, groeten, Jan

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Jan,

   De gehele oppervlakte van de woning dient te worden meegerekend, inclusief de eerste meter. Die eerste meter hoort wel tot het achtererfgebied.

   Wanneer u de woning geheel afbreekt en op precies dezelfde plaats een nieuwe woning neerzet, dan kan de nieuwe woning worden gezien als het oorspronkelijke hoofdgebouw.

   Indien u meer vragen heeft over vergunningvrij bouwen, kunt u een Perceelsanalyse aanvragen. Voor meer informatie over de Perceelsanalyse verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/adviespakketten/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 19. Bijlsma zegt

  Beste Julliette,
  Ik wil graag een schuur/overkapping bouwen.
  Het achtererfgebied is 600 m2.
  Alleen wij hebben een vrij smal perceel en de erfscheiding is de opslag schuur van buurman.
  Deze is niet erg mooi om te zien en er zitten op onze kant ramen in.
  Mijn vraag is mag je in overleg hier vergunningvrij tegen aanbouwen en hoe groot?

  Mvg Auke

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Auke,

   Uw vraag is te ingewikkeld om een kort antwoord op te kunnen geven. Wij kunnen uw vraag voor een zeer scherpe prijs beantwoorden in een Perceelsanalyse. Voor meer informatie over de Perceelsanalyse verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/adviespakketten/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 20. Gielingh zegt

  Hallo,

  Ik heb een jaren ’10 woonhuis op de begaande grond met een tuin. In ’35 is daar een aanbouw gebouwd. Nou komt het totaal woonopp. uit op 70m2. We hebben net een kleine gekregen en over een jaar of twee à drie wordt alles te krap. Er zijn twee mogelijke opties. Of verhuizen òf wellicht nog een stuk aanbouwen, zodat we die noodzakelijke extra kamer kunnen realiseren. Nou is de achtertuin inclusief de grond waar de aanbouw uit ’35 op is gebouwd ca 92m2 (15,3m x 6m). De bestaande aanbouw is ca 10,5m2 (10,6m x 3m).

  Mag ik die extra kamer nog bouwen?

  mvg

  C Gielingh

 21. Gielingh zegt

  Hallo,

  Ik heb een jaren ’10 woonhuis op de begaande grond met een tuin. In ’35 is daar een aanbouw gebouwd. Nou komt het totaal woonopp. uit op 70m2. We hebben net een kleine gekregen en over een jaar of twee à drie wordt alles te krap. Er zijn twee mogelijke opties. Of verhuizen òf wellicht nog een stuk aanbouwen, zodat we die noodzakelijke extra kamer kunnen realiseren. Nou is de achtertuin inclusief de grond waar de aanbouw uit ’35 op is gebouwd ca 92m2 (15,3m x 6m). De bestaande aanbouw is ca 10,5m2 (10,6m x 3m).

  Mag ik die extra kamer nog bouwen?

  mvg

  C Gielingh

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste heer Gielingh,

   Voor het vergunningvrij bouwen van een bijgebouw is inderdaad de maximale grootte van het bijgebouw van belang.

   Naast dat er voorwaarden gelden met betrekking tot de maximale grootte van het bijgebouw, stelt de wet nog een aantal overige vereisten aan het vergunningvrij bouwen van een bijgebouw. In een Perceelsanalyse kunnen wij voor u nagaan of u aan de basisvoorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. Wij gaan dan bijvoorbeeld voor u na wat op uw perceel het erf is en of u ook op het zijerf kunt bouwen. Onze conclusie luidt dat vergunningvrij bouwen niet of waarschijnlijk mogelijk is. U heeft dan een goede indicatie van de slagingskans van uw bouwplannen. Hiermee voorkomt u problemen met de gemeente. Wanneer later namelijk blijkt dat de het bijgebouw niet vergunningvrij gebouwd had mogen worden, kan de gemeente in het ergste geval tot sloop overgaan.

   Wij kunnen uw vraag voor een zeer scherpe prijs beantwoorden in een Perceelsanalyse. Voor meer informatie over de Perceelsanalyse verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/adviespakketten/.

   Na de Perceelsanalyse kunnen wij u in een Realisatieadvies eventueel adviseren. Wij kunnen dan bijvoorbeeld voor u uitrekenen hoe groot het bijgebouw maximaal mag worden.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 22. Petrus zegt

  Wij hebben een omgevingsvergunning voor een nog te bouwen nieuwbouwwoning met een hoofdgebouw van 200m2 plus 170m2 aan bijgebouwen die samen met het hoofdgebouw één aaneengesloten architectonisch geheel van 370 m2 vormen. Het achtererf is voldoende groot en heeft de juiste bestemming “bouwblok” zodat het maximum van 150 m2 aan vergunningsvrije bijgebouwen van toepassing is. Echter, 140 m2 van de nog te bouwen nieuwbouw bijgebouwen zal binnen de grenzen van het achtererf komen te liggen. Klopt het dat ik dan enkel nog maar maar 150 – 140 = 10 m2 aan vergunningsvrije bijgebouwen (tuinhuisje) kan plaatsen?

  mvg, Petrus.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Petrus,

   Voor het vergunningvrij bouwen van een bijgebouw is inderdaad de maximale grootte van het bijgebouw van belang.

   Naast dat er voorwaarden gelden met betrekking tot de maximale grootte van het bijgebouw, stelt de wet nog een aantal overige voorwaarden aan het vergunningvrij bouwen van een bijgebouw. In een Perceelsanalyse kunnen wij voor u nagaan of u aan de basisvoorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. Onze conclusie luidt dat vergunningvrij bouwen niet of waarschijnlijk mogelijk is. U heeft dan een goede indicatie van de slagingskans van uw bouwplannen.

   Het is te allen tijde van groot belang dat het bouwwerk aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. Wanneer later namelijk blijkt dat het bouwwerk niet gebouwd had mogen worden, kan de gemeente in het ergste geval tot sloop overgaan.

   Wij kunnen uw vraag voor een zeer scherpe prijs beantwoorden in een Perceelsanalyse. Voor meer informatie over de Perceelsanalyse verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/adviespakketten/.

   Na de Perceelsanalyse kunnen wij u in een Realisatieadvies eventueel adviseren. Wij kunnen dan bijvoorbeeld voor u uitrekenen hoe groot het bijgebouw maximaal mag worden.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 23. Petrus zegt

  Dank voor uw antwoord. De vraag lijkt me eenvoudig: Moet het aantal m2 aan bijgebouwen (nog te bouwen met een al goedgekeurde omgevingsvergunning) die binnende grenzen van het achtererf liggen van de 150 m2 afgetrokken worden? Volgens mij wel. ik zal dan even een ambtenaar vragen.

 24. Marjolein Steegs zegt

  wij hebben een achtererf van ongeveer 70m2 en hoofdgebouw is 99m2. nu willen we een overkapping bouwen van 3.5 bij 6.5 meter.
  In jullie berekening gaat het over 100-300m2. Wij hebben een kleiner perceel. Hoe is de berekening dan tot vergunning vrij bouwen?

  alvast bedankt voor uw reactie
  mvg Marjolein

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Marjolein,

   Wanneer het bebouwingsgebied kleiner is dan 100 m² mag maximaal 50% van dit bebouwingsgebied worden bebouwd (zie ook het bovenste gedeelte van het schema).

   Naast dat er voorwaarden gelden met betrekking tot het maximale oppervlakte waarop je mag bouwen, stelt de wet nog een aantal overige voorwaarden aan het vergunningvrij bouwen van een bijgebouw. In een Perceelsanalyse kunnen wij voor u nagaan of u aan de basisvoorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. Onze conclusie luidt dat vergunningvrij bouwen niet of waarschijnlijk mogelijk is. U heeft dan een goede indicatie van de slagingskans van uw bouwplannen.

   Het is te allen tijde van groot belang dat het bouwwerk aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. Wanneer later namelijk blijkt dat het bouwwerk niet gebouwd had mogen worden, kan de gemeente in het ergste geval tot sloop overgaan.

   Voor meer informatie over de Perceelsanalyse verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/adviespakketten/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 25. Eric Hendrikse zegt

  Hallo,

  Mijn buren willen een aanbouw plaatsen van 9 meter diep op de erfgrens met mijn perceel. Nu is dat mijn voortuin, maar voor de buren achtergebied. Mag dit vergunningsvrij en hoe ver moeten ze van de erfgrens afblijven?
  Groetjes Eric

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Eric,

   Op zich is vergunningvrij bouwen op het achtererfgebied mogelijk. Hiervoor dient wel aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen te worden voldaan. Wij kunnen in een advies voor uw uitzoeken of dat het geval is.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 26. Willem zegt

  Ik heb een agr.bouwkavel van 2300 m2. De procedure wijzigingsbevoegdheid van agr.naar bedrijfsbestemming is in gang gezet. De te bouwen bedrijfshal is groot 693 m2 en hiervoor wordt binnenkort voor het ondedeel bouwen de omgevingsvergunning verleend.
  Mijn vraag is msg ik max. 159 m2 vergunningsvrij realiseren of meer of minder

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Willem,

   Indien het bouwwerk aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet, kunt u maximaal 150 m² vergunningvrij bouwen. Dit is een absoluut maximum waar niet vanaf kan worden geweken. Het is dus niet mogelijk om 159 m² vergunningvrij te bouwen. Wij kunnen in een advies voor u uitzoeken of het bouwwerk aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 27. Agnes zegt

  Goededag,
  Wat fijn, deze blog!
  Telt een overkapping ook als bebouwing? Gewoon op de tegels van de tuin een paar palen en een dakje?
  Hartelijke groet
  Agnes

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Agnes,

   Ook een overkapping dient als bijgebouw te worden aangemerkt en derhalve van de maximale toegestane oppervlakte te worden afgetrokken.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 28. Sem zegt

  Hallo, Ik heb een bouwkavel van 466m2. Nu staat er het volgende: De ‘footprint’ van de woning bevindt zich binnen het aangegeven bouwvlak en bedraagt maximaal 90 m² voor het hoofdgebouw en maximaal 35 m² voor aan- en uitbouwen.

  Mag ik hiernaast ook nog vergunningsvrij uitbouwen op de begane grond?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Sem,

   Of u vergunningvrij kunt bouwen, is onder andere afhankelijk van de grootte van het achtererfgebied en de al aanwezige bebouwing.

   In een realisatieadvies kunnen wij voor u onderzoeken of u vergunningvrij kunt bouwen. Voor meer informatie over het realisatieadvies, verwijs ik u naar onze website: https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 29. Martijn zegt

  Geachte,

  Ik heb onlangs gekeken naar de bebouwingsoppervlakte en mogelijke bebouwing. Hier heb ik dus geen vragen over. Wel heb ik een vraag over de relatie tussen het Omgevingsbesluit en het bestemmingsplan. Als er in het omgevingsbesluit staat aangegeven dat een bouw vergunningsvrij is, dien ik dan nog het bestemmingsplan te raadplegen?

  Met vriendelijke groet,
  Martijn

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Martijn,

   De Omgevingswet, waarvan het Omgevingsbesluit deel uitmaakt, zal naar verwachting in 2019 in werking treden. Op dit moment staan de regels voor vergunningvrij bouwen vermeldt in het Besluit omgevingsrecht. De bestemmingsplanbepalingen zijn hierbij niet van belang. Wel dient het bijgebouw in overeenstemming te zijn met de bestemming op het perceel. Rust op een perceel bijvoorbeeld de bestemming “Agrarisch”, dan mag hier geen garage worden gebouwd.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 30. Anneke Munzebrock zegt

  Hoe wordt de oppervlakte van een bijgebouw bepaald? Wordt bijvoorbeeld de overstekende (zwevende) kap van een kapschuur volledig meegerekend in het oppervlak?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Geachte mevrouw Munzebrock,

   Hoe groot een bijgebouw mag worden, is afhankelijk van de grootte van het achtererfgebied en de al aanwezige bijgebouwen. Alle aanwezige bijgebouwen dienen van de maximale toegestane oppervlakte te worden afgetrokken. Hierbij maakt het niet uit of de bijgebouwen met een vergunning of vergunningvrij zijn gebouwd. De overstekende (zwevende) kap van een kapschuur dient derhalve volledig in het oppervlak te worden meegerekend.

   In een realisatieadvies kunnen wij precies uitrekenen hoeveel m² er nog vergunningvrij gebouwd kan worden. Voor meer informatie over het realisatieadvies, verwijs ik u naar onze website: https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 31. Willem zegt

  Goedenavond,

  We hebben een perceel gekocht in het buitengebied. Op ruimtelijkeplannen.nl is van dit perceel ca 1400 m2 geel gemarkeerd, bestemming wonen volgens mij. In dit gele vlak zit vervolgens een bouwvlak van ca 260 m2. Nu vraag ik me af of we ook een schuur (al dan niet vergunningsvrij) mogen bouwen buiten het bouwvlak maar wel binnen het grotere gele vlak?

  Zijn er verschillen in de gehanteerde definities “bouwvlak” en “bebouwingsgebied”?
  En hoe wordt het “achterefgebied” in dezen bepaald?

  Alvast bedankt voor uw reactie.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Willem,

   Wanneer u vergunningvrij gaat bouwen, is het bouwvlak niet van belang. U kunt dus ook buiten het bouwvlak vergunningvrij bouwen.

   Het begrip bouwvlak en bebouwingsgebied zijn twee heel verschillende definities.

   Het achtererfgebied is het gebied achter het hoofdgebouw, alsmede aan de zijkant van het hoofdgebouw, mits deze niet aan openbaar toegankelijk gebied grenst.

   Houd u er rekening mee dat er een aantal strikte voorwaarden gelden voor vergunningvrij bouwen. Wanneer later blijkt dat het bouwwerk niet gebouwd had mogen worden, kan de gemeente u bovendien gelasten het bouwwerk weer af te breken.

   In een realisatieadvies gaan wij nauwkeurig voor u na of het bouwwerk aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. Voor meer informatie over het realisatieadvies, verwijs ik u naar onze website: https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 32. Tom zegt

  Hallo Juliette,
  Is deze regeling mbt vergunningvrij bouwen ook van toepassing op woningen met een recreatie bestemming?
  Deze woning, op eigen grond (niet op een park) mag niet permanent worden bewoond.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Tom,

   De regeling voor vergunningvrij bouwen is van toepassing. Houd u er wel rekening mee dat de recreatiewoning en de eventuele vergunningvrije bouwwerken passen binnen de recreatiebestemming.

   Daarnaast wil ik u er bij deze op wijzen dat er een aantal strikte voorwaarden gelden voor vergunningvrij bouwen. Wanneer later blijkt dat het bouwwerk niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de gemeente u gebieden het bouwwerk weer af te breken.
   In een realisatieadvies gaan wij nauwkeurig voor u na of het bouwwerk aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. Voor meer informatie over het realisatieadvies, verwijs ik u naar onze website: https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 33. hugo zegt

  Hallo , ongeveer twee derde van de achtertuin heeft bestemming wonen , overige meters zijn oever en sloot, moet bij het bepalen van het bebouwingsgebied deze meters achterwege gelaten worden . Begrijp dat er niet op gebouwd mag worden.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Hugo,

   Of de oever en de sloot moeten worden meegerekend bij het bebouwingsgebied, is afhankelijk van de bestemming die op de oever en de sloot rust. In een haalbaarheidstoets kunnen wij dit verder voor u onderzoeken. Hiervoor verwijs ik u naar de volgende link: https://www.jurable.nl/offerte-aanvragen/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 34. Paul1961 zegt

  Onze woning is gebouwd in 1917 als kleine jachthuisje van ongeveer 60m2. In de loop van de tijd is de woning verbouwd (1930) en nog eens verbouwd (1950) tot inmiddels zo’n 140 m2 oppervlakte (begane grond). Er is ook een vrijstaande garage en stal bij gebouwd. Als je al die verbouwingen en bijgebouwen optelt kom je op 160m2 meer dan de oorspronkelijke woning. Maar die verbouwingen zijn al sinds 1950 onderdeel van het huis (keuken, woonkamer etc.). Wij willen nu een kleine uitbouw, maar het lijkt niet te mogen. Maar zijn er geen uitzonderingen voor huizen die al heel lang geleden zijn verbouwd? Je moet je bedenken dat het nu bestaande huis gewoon uit 3 etages bestaat, terwijl het oorspronkelijke huisje maar één etage was van 60m2. De uitbouw zou een verkeerde verbouwing corrigeren. Gaat de gemeente dan nooit akkoord omdat dit jurisprudentie zou veroorzaken of heeft een vergunning aanvragen dan toch nog zin?

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Paul,
    
   Wanneer u vergunningvrij gaat bouwen, dienen in principe alle bestaande bijgebouwen (ongeacht of deze vergunningvrij of met een vergunning zijn gebouwd) van de maximale oppervlakte aan vergunningvrij bouwwerken te worden afgetrokken. Hierbij is het niet van belang wanneer de bijgebouwen zijn gebouwd. In sommige gevallen kan een aanbouw aan de woning tot het oorspronkelijke hoofdgebouw worden gerekend. In dat geval hoeft de aanbouw niet te worden afgetrokken van de maximale oppervlakte aan bijgebouwen. Een van de voorwaarden hiervoor is echter wel dat de aanbouw tegelijkertijd met de oorspronkelijke bouw is opgeleverd. Uit uw verhaal begrijp ik dat aan deze voorwaarde waarschijnlijk niet is voldaan. Hierdoor is er juridisch geen mogelijkheid om vergunningvrij te bouwen.
    
   Wellicht dat voor uw situatie inderdaad een uitzondering kan worden gemaakt, omdat de verbouwingen al heel lang geleden hebben plaatsgevonden. Hierover zijn mij geen uitspraken bekend. U zult dit in overleg met de gemeente moeten regelen. Zij moeten bereid zijn u tegemoet te komen.
    
   Indien vergunningvrij bouwen toch niet mogelijk blijkt, heeft u de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen. Mogelijk is het begrip “bijgebouw” in het bestemmingsplan minder ruim dan in de regeling voor vergunningvrij bouwen.

   In een realisatieadvies kunnen wij u verder adviseren hierover. Voor meer informatie over het realisatieadvies verwijs ik u naar onze website: https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 35. Frank Aarts zegt

  Vraag: Heb sinds een jaar, gezamenlijk met de buren een steen/houten schutting opgericht op de erfgrens, met een overeengekomen hoogte van 2 mtr., dit in verband met de zon in onze tuin.
  Nu wil de buurman een terras overkapping gaan maken, vast tegen de schutting aan, over een lengte van 5 meter, en met een hoogte van 3 meter aan de schuttingzijde, oplopend tot 4 mtr. in hun tuin. (schuin dak dus, waardoor wij al het hemelwater extra in onze tuin krijgen.)
  Het gevolg is dat ik nu tegen een schutting van 3 meter hoog zit aan zit te kijken (schutting + zijn terrasoverkapping), en een groot deel van de tuin nu definitief in de schaduw gaat verdwijnen, inclusief ons aangelegde zonneterras, direct achter onze woning.
  Kan dit allemaal zomaar, onder de noemer van vergunningvrij bouwen, en hebben wij als buren dan helemaal geen recht van spreken?

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Aarts,

   Een overkapping mag in principe vergunningvrij worden gebouwd, mits aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen wordt voldaan. Vergunningvrij bouwen betekent echter niet regelvrij bouwen. Ook al voldoet het bouwplan van uw buurman aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, dat wil niet zeggen dat nergens rekening meer mee gehouden hoeft te worden. Uw buurman dient zich bijvoorbeeld wel te houden aan de regels van het burenrecht. Burenrecht houdt onder andere in dat eigenaars van naburige erven elkaar geen lichtinval mogen onthouden. U heeft dus wel degelijk recht van spreken. Voor meer informatie over het burenrecht verwijs ik u naar onze volgende blog: https://www.jurable.nl/blog/2015/12/10/1045/.

   In een realisatieadvies kunnen wij onderzoeken of de terrasoverkapping van uw buurman aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. U weet dan zeker of uw buurman de terrasoverkapping wel of niet vergunningvrij mag bouwen. Indien blijkt dat de terrasoverkapping niet aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet, kunt u dit aan uw buurman voorleggen of eventueel een verzoek tot handhaving bij de gemeente indienen. Ook zullen wij in het realisatieadvies nagaan of dit bouwwerk aan het burenrecht voldoet. Wij zullen nagaan of uw buurman het zg. “recht van inbalken” in de gezamenlijke schutting heeft. In ieder geval is het in de wet verboden om water op het erf van de buren af te laten lopen. In een vervolg kunnen wij eventueel een brief aan uw buurman opstellen.

   U kunt het realisatieadvies aanvragen via de volgende link: https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 36. Sanne zegt

  Wij willen een garage van ca. 4×9,5m op het achtererf aan de woning aanbouwen. E.e.a. valt binnen het max. bebouwingsgebied. Het is de bedoeling dat de dakrand van de garage op de erfafscheiding wordt gebouwd en de garage zelf op ca. 0,5m vanaf de erfgrens. Mag dit vergunningsvrij?

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Sanne,
    
   Om te bepalen of de garage vergunningvrij gebouwd mag worden is onder andere de grootte van het bebouwingsgebied en de ligging van het achtererfgebied van belang. Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met de afstand tot de erfgrens. In het Besluit omgevingsrecht is bepaald dat een bijbehorend bouwwerk op een afstand van meer dan 1 meter van openbaar toegankelijk gebied gebouwd dient te worden. Indien het bijbehorend bouwwerk (in dit geval de garage) niet aan openbaar toegankelijk gebied grenst, is de afstandseis van 1 meter niet van toepassing.
    
   Het maken van een dakrand tot de erfafscheiding is alleen toegestaan als er geen afwatering op het perceel van uw buren plaatsvindt. Het burgerlijk wetboek verbiedt expliciet het afwateren op het terrein van buren. Daar dient u rekening mee te houden.
    
   In een realisatieadvies kunnen wij voor u onderzoeken of de garage aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. U weet dan zeker of u de garage wel of niet vergunnigvrij gebouwd mag worden. Meer informatie over het realisatieadvies vindt u op onze website https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/ of neemt u contact op via 0174-643892.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 37. Dirk zegt

  Hallo, ik lees overal dat je bij het plaatsen van een bijgebouw van meer dan 10m2 minimaal een meter uit de perceelgrens van buren moet blijven. Ik heb zowel link, rechts en aan de achterzijde zelfs met 2 aangrenzende percelen te maken. Nu heb ik een tuin van 10 diep en 8 breed. Zou ik een schuur met overkapping willen maken dien ik dan altijd een meter van naburige percelen te blijven? Dan staat het bouwwerk onderhand halverwege de tuin, niet echt wenselijk (omdat ik dus aan 3 zijden aangrenzende buren heb).

  Of kan ik een vergunning aanvragen en zodra er geen bezwaar tegen is van de buren dan krijg ik deze dan ook, of geldt hier: regels zijn regels, al heeft niemand bezwaar? Daar lees ik nooit iets over. Ik hoor graag!

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Dirk,
    
   In het Besluit omgevingsrecht is bepaald dat een bijbehorend bouwwerk op een afstand van meer dan 1 meter van openbaar toegankelijk gebied gebouwd dient te worden. Indien het bijbehorend bouwwerk (in dit geval de schuur met overkapping) niet aan openbaar toegankelijk gebied grenst, is de afstandseis van 1 meter niet van toepassing. Buurpercelen kunnen niet als openbaar toegankelijk gebied worden aangemerkt. U hoeft in dit geval dus geen rekening te houden met de afstandseis van 1 meter.
   Houd u er wel rekening mee dat nog een aantal overige vereisten voor vergunningvrij bouwen geldt, bijvoorbeeld met betrekking tot de hoogte en de maximale oppervlakte van het bijgebouw.

   In een realisatieadvies kunnen wij voor u onderzoeken of het bijgebouw aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. U weet dan zeker of het bijgebouw wel of niet vergunningvrij gebouwd kan worden.
   Meer informatie over het realisatieadvies vindt u op onze website https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/ of neemt u contact op via 0174-643892.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 38. Paul Rovers zegt

  Hallo,

  Volgens de gemeente hebben wij een een bebouwingsgebied van 231m2 maar volgens mijn eigen metingen is dit 240m2. Wij komen net een enkele m2 tekort voor onze plannen om vergunningsvrij te bouwen. Welk advies kan er gegeven worden om te bepalen wat nu daadwerkelijk kloppend is. Ik heb het idee dat de gemeente dit meet vanaf een A4 kadastrale kaart en ik heb dit met de hand gemeten. Ben benieuwd hoe nu verder, alvast bedankt!

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Rovers,

   Het bebouwingsgebied is het achtererfgebied minus de grond onder het oorspronkelijke hoofdgebouw. Om de grootte van het bebouwingsgebied te bepalen, kunt u de precieze grenzen van uw perceel laten nameten door ons. Wij bepalen wat het achtererf is, en laten het oppervlak daarvan nameten door een technisch adviesbureau. Dat kan dan door de gemeente niet meer worden weersproken, omdat die meting accuraat is. Als u wilt kunnen we een offerte voor dit onderzoek uitbrengen. Wij horen graag van u.

   Met vriendelijke groet,

   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 39. Radjen Jagbandhan zegt

  Beste heer, mevrouw,

  Ik wil graag een serre bouwen aan de achterzijde van mijn woning in de tuin (bouwjar 2004).
  Afmeting 3 bij 5 meter (15 vierkante meters).

  Volgens mijn berekening is het bebouwingsruimte als volgt:

  Ik heb een voortuin van 10 vierkante meters / moet dit meegeteld worden?
  Achtertuin 45 vierkante meters
  Totaal 55 vierkante meters

  Ik heb mijn achtertuin een schuur staan en heb later een afdakje/overkapping gebouwd gelijk aan het schuur.
  Totaal aan vierkante meters schuur en afdakje is 15 vierkante meters.

  Mijn vragen zijn als volgt:
  Moet ik mijn voortuin (waarop niets op is gebouwd) van 10 vierkante meters meerekenen in de bebouwingsruimte?
  Volgens mijn berekening kan ik nog bouwen:
  Bebouwingsruimte 55 vierkante meters – 15 vierkante meters (schuur + afdakje)
  = 40 vierkante meters x 50% = 20 vierkante meters, klopt dat?

  Ik hoor graag van u, uw hulp is van harte welkom.

  Met vriendelijke groet,

  Radjen Jagbandhan

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Jagbandhan,

   Het bebouwingsgebied is het achtererfgebied minus de grond onder het oorspronkelijke hoofdgebouw. Het achtererfgebied is het gebied achter het hoofdgebouw en in sommige gevallen ook aan de zijkant van het hoofdgebouw, mits deze niet aan openbaar toegankelijk gebied grenst. Het voorerfgebied (voortuin) behoort nooit tot het achtererfgebied. De oppervlakte van de voortuin hoeft u dan ook niet in acht te nemen bij de berekening van het bebouwingsgebied. Om die reden is uw berekening van het bebouwingsgebied niet juist. De berekening voor de maximale oppervlakte van een vergunningvrij bouwwerk is niet eenvoudig. In een realisatieadvies kunnen wij voor u onderzoeken wat de maximale oppervlakte van de serre is en of de serre daarnaast aan de overige voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. U weet dan zeker of de serre wel of niet vergunningvrij gebouwd kan worden. Voor meer informatie over het realisatieadvies verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 40. Eric zegt

  Mooi Artikel,

  echter niet geheel verhelderend.
  in de wetboeken (http://wetten.overheid.nl/BWBR0027464/2017-05-01#BijlageII )
  Vind ik niets terug over een kelder of benedenverdieping te plaatsen als recreatief nachtverblijf.
  er wordt gesteld vergunningsvrij te mogen bouwen Mits <70m2 "oppervlak"met een maximale hoogte van 5m gemeten vanaf het terrein. het gehele pachtkavel betreft +- 600m2 ( is dat het bebouwingsgebied? ) op een door slagbomen afgesloten bungalowpark

  ik interpreteer hieruit ( in eigen voordeel) dat ik onvoorwaardelijk en vergunningsvrij de grond in kan zolang het totaal gebruikte oppervlak maximaal 70m2 van het bebouwingsgebied inneemt. en middels de 5m hoogte 2 verdiepingen bovengronds kan hebben.
  Klopt dit ?
  Zo ja, Zo nee, welke artikelen spreken elkaar dan tegen / voor elkaar ?
  alvast hartelijk dank

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Eric,

   In de blog zijn wij ingegaan op artikel 2 lid 3 onder f bijlage II Besluit omgevingsrecht. In dit artikel staat omschreven hoe de maximale oppervlakte van een vergunningvrij bouwwerk berekend kan worden. Dit artikel is van toepassing wanneer het een bijbehorend bouwwerk betreft. Indien het door u te bouwen recreatief nachtverblijf kan worden aangemerkt als bijbehorend bouwwerk, geldt de berekening zoals omschreven in de blog en in artikel 2 lid 3 onder f bijlage II Besluit omgevingsrecht. Indien het door u te bouwen recreatief nachtverblijf niet kan worden aangemerkt als bijbehorend bouwwerk, kunt u gebruik maken van artikel 3 lid 2 bijlage II Besluit omgevingsrecht. In dat geval geldt de maximale oppervlakte eis van 70 m².

   In bovenstaande hebben wij de algemene regels voor vergunningvrij bouwen omschreven. Of deze regels ook gelden voor een kelder of benedenverdieping is ons niet bekend. Hiervoor zullen wij meer onderzoek moeten verrichten. Dit kunnen wij voor u doen in een realisatieadvies. Voor meer informatie over het realisatieadvies verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 41. Jetze zegt

  Wanneer een bijgebouw grotendeels buiten het achtererfgebied valt moet dit dan in zijn geheel als bijbehorend bouwwerk mee worden gerekend of slechts het deel van dit bijgebouw wat hierbinnen valt? In onze situatie hebben wij namelijk een aan het huis gebouwde overkapte garage welke aan de aan openbare weg gelegen zijde gebouwd is en hierdoor grotendeels niet in het achtererf gebied ligt.

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer/mevrouw,
    
   Alle bijgebouwen die zich in het bebouwingsgebied bevinden, moeten van de maximale oppervlakte aan vergunningvrij bouwwerken worden afgetrokken. Van belang is dus of het bijgebouw in het bebouwingsgebied is gelegen. Het bebouwingsgebied is het achtererfgebied minus de grond onder het oorspronkelijk hoofdgebouw. Indien blijkt dat een deel van het bijgebouw binnen en een deel van het bijgebouw buiten het bebouwingsgebied gelegen is, dient alleen het deel van het bijgebouw dat binnen het bebouwingsgebied gelegen is van de maximale oppervlakte aan vergunningvrij bouwwerken te worden afgetrokken.

   In een realisatieadvies kunnen wij voor u onderzoeken wat op uw perceel het bebouwingsgebied is en welk oppervlak nog bijgebouwd mag worden. Voor meer informatie over het realisatieadvies verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 42. Denise zegt

  We hebben een schuur laten bouwen die aan de afmetingen voldoet. Nu is de schuur 5 cm hoger gebouwd dan de bedoeling was (305cm). Hebben we een probleem? Gaat de gemeente hier een probleem van maken?

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Denise,

   Indien u de schuur vergunningvrij heeft gebouwd, is de afstand tussen het hoofdgebouw en de schuur van belang. Indien blijkt dat u met de 5 centimeter extra de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen overschrijdt, kan de gemeente tot handhaving overgaan. Er zijn voorbeelden dat de Raad van State bij een dergelijke geringe overschrijding concludeert dat daardoor niet vergunningvrij is gebouwd.

   Uw vraag is of er dan een probleem ontstaat. Dit kan het geval zijn als er een buurman gaat klagen en bij de gemeente verzoekt om handhaving. De gemeente is in beginsel gehouden om handhavens op te treden, maar zal dit meestal proberen te vermijden. In het algemeen is de gemeente dan wel bereid om, als de schuur eenmaal gebouwd is en de overschrijding gering is, alsnog vergunning te verlenen voor de overschrijding.
   Ook wanneer u de schuur door middel van een vergunning heeft gebouwd en u met de 5 centimeter extra de voorwaarden uit de vergunning overschrijdt, kan de gemeente tot handhaving overgaan. Ook daarvoor geldt de kanttekening dat gemeenten dat bij voorkeur niet doen.

   Als het in uw geval nodig is, kunnen wij in een haalbaarheidstoets uitzoeken of u met de 5 centimeter extra de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen dan wel de voorwaarden uit de vergunning overschrijdt en hiermee voor u het risico bestaat dat de gemeente tot handhaving overgaat. In vervolg op de haalbaarheidstoets kunnen wij eventueel namens u met de gemeente in gesprek treden hierover. Meer informatie over de haalbaarheidstoets vindt u op onze website: https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 43. Riekie van Nieuwburg zegt

  Goedendag,mag je vergunnigvrij je balkon 75 cm verlengen in Amsterdam Het is op 1 hoog en de beneden buren hebben al in uitbouw. Het balkon wordt dan in totaal 2 meter lang. Groeten Riekie

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Riekie,

   Het uitbreiden van een balkon mag in principe niet zonder vergunning gebeuren. Als u uw balkon toch uit zou willen breiden, kunnen wij in een haalbaarheidstoets voor u uitzoeken wat voor u de beste mogelijkheid is om dit te doen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 44. Nico zegt

  Hallo, allereerst complimenten voor de duidelijk uitgelegde voorbeelden alhier!

  Ik heb een vraag over mijn eigen situatie: ik heb een huis gekocht van ca 70m2 en erachter een tuin van ca 60m2. Het huidige huis was ooit ca 50m2 en is zo’n 10 jaar geleden uitgebouwd met ca. 20m2. Klopt mijn veronderstelling dan dat;
  – mijn achtererfgebied 60m2 is
  – bestaande woning 70m2 is
  – oorspronkelijke woning 50m2 is
  – wat leidt tot een bebouwingsgebied van 60+70-50 = 80m2?
  – wat vervolgens betekent dat ik totaal max de helft van die 80m2 mag bebouwen, zijnde 40m2 (waarvan echter dus al reeds 20m2 is bebouwd 10 jaar geleden)?
  – resterend in nog 20m2 te bebouwen?

  Als dit klopt, wat er is dan waar van de bewering (van mijn ongetwijfeld partijdige bovenbuur) dat er ‘maar’ totaal max 4 meter buiten de oorspronkelijke woning mag worden uitgebouwd?

  Verneem graag jullie deskundige reactie. Bij voorbaat dank!

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste,

   Over de grootte van uw achtererfgebied kan ik zonder de feitelijke situatie te zien, geen oordeel geven. Als uw oorspronkelijke achtererf 80 vierkante meter is, mag daar inderdaad maximaal 40 vierkante meter vergunningvrij van bebouwd worden. Voor zover het bouwwerk verder dan 4 meter van de woning ligt, kan deze nog wel vergunningvrij worden gebouwd, maar mag deze maximaal 3 meter hoog zijn.

   Als u zekerheid wilt over het maximale gebied dat u mag bebouwen, kunnen wij in een haalbaarheidstoets kijken wat de feitelijke situatie is. Aan de hand hiervan zullen wij dan een oordeel geven wat er wel of niet gerealiseerd kan worden. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op onze website: https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

   • Nico zegt

    Dag Maurice, dank voor de snelle reactie en verduidelijking. Ik ga de haalbaarheidstoets even overwegen. In de tussentijd nog een vraag: je geeft aan ‘voor zover het bouwwerk verder dan 4 meter van de ligt…”. Wat bedoel je daar precies mee? Dat ik verder dan 4 meter van de oorspronkelijke gevel mag uitbouwen, maar max 3 meter hoog? Of mag ik juist slechts tot max 4 meter vanaf de oorspronkelijke gevel uitbouwen? Ik lees op internet steeds deze twee rekenmethodes (50% oorspronkelijk achtererf/bebouwingsgebied vs max 4 meter vanaf oorspronkelijke gevel). Welke is nu actueel en correct? Veel dank wederom. Grt

    • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

     Beste,

     Er zijn geen verschillende rekenmethodes. Er mag slechts 50% van uw achtererf bebouwd worden en alles dat verder dan vier meter van de gevel ligt mag maximaal drie meter hoog zijn.

     Ik zie de opdracht voor de haalbaarheidstoets graag tegemoet!

     Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

     Met vriendelijke groet,

     Maurice Bontenbal
     Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
     Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 45. Jan zegt

  Beste,

  Als je meer dan 300 m2 bebouwingsgebied hebt mag je dan max. 150 m2 bijbouwen of het 10% van max. 150 m2 boven de 300 m2 en dus maar 90 + 15 = 105 m2 max. bijbouwen.

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Jan,

   Als u 300 vierkante meter bebouwingsgebied heeft, mag daarop 90 vierkante meter vergunningvrij worden gebouwd. Van het aantal vierkante meter dat uw bebouwingsgebied groter is dan 300 vierkante meter, mag 10 procent worden bebouwd. Dit alles tot een maximale oppervlakte van 150 vierkante meter.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 46. Joan Remmelts zegt

  Het bestemmingplan voorziet in maximaal 400m2 bebouwd oppervlakte. Mag dan met de bouw van vergunningsvrije bouwwerken deze 400m2 overschreden worden?

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer, mevrouw Remmelts,

   Vergunningvrij bouwen betekent bouwen zonder vergunning, en dus ook zonder toets aan het bestemmingsplan. De oppervlaktebeperking in het bestemmingsplan is dus niet van toepassing.
   Dat neemt niet weg dat bij de bepaling van het maximale oppervlak dat vergunningvrij aan bijgebouwen mag worden gebouwd, altijd rekening wordt gehouden met het oppervlak aan bijgebouwen dat (al of niet met vergunning) al aanwezig is.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 47. steven klinge zegt

  Beste Heer/mevrouw,

  Wij hebben een perceel van circa 550 m2 en willen aan de zijkant van ons hoekhuis (achtererf gebied) aanbouwen.
  Het bebouwd oppervlak is ca 50 m2. Wat voor oppervlakte mag ik aanbouwen en hoe breed (max 3,5 m?)/diep mag het zijn ?
  Volgens bestemmingsplan maximaal 3,5 m (vergunningsvrij). Maar kan je dan met een omgevingsvergunning wel breder uitbouwen (5 m)?

  hoor graag, met vr groet steven klinge

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Klinge,

   Bij de bepaling hoeveel u mag bouwen is niet van belang hoe groot uw perceel is, maar hoe groot uw achtererf is. Deze vraag kan ik dus niet beantwoorden. Wettelijk mag u bij een achtererfgebied van 300 vierkante meter en groter, 90 vierkante meter bebouwen plus 10% van iedere vierkante meter die uw achtererf groter is dan 300 vierkante meter. Dit tot een maximum van 150 vierkante meter. De 50 vierkante meter die u reeds heeft gebouwd dient hiervan af te worden getrokken.

   Vergunningvrije bouwwerken hoeven niet aan het bestemmingsplan getoetst te worden. De enige voorwaarde die aan uw bouwwerken zit, is dat deze functioneel ondergeschikt moeten zijn aan het hoofdgebouw. Een beperking tot 3,5 meter diep in het bestemmingsplan geldt hier dus niet. Vergunningvrij wordt er geen beperking gesteld aan de maximale diepte van een bijgebouw. Echter, de maximale hoogte voor bijgebouwen verder dan 4 meter van het hoofdgebouw geldt dat deze slechts 3 meter hoog mogen zijn.

   Met een omgevingsvergunning kan eventueel afgeweken van een bestemmingsplan. Dit kan ofwel via een binnenplanse afwijking, ofwel via een kruimelafwijking of bestemmingswijziging. Als uw bouwplan niet voldoet aan de regels voor vergunningvrij bouwen, kunnen wij u bijstaan bij het aanvragen van de vergunning. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op onze website: https://www.jurable.nl/adviespakket/gemeente-benaderen/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 48. Victor Tempelaar zegt

  Beste mensen,

  Op ons perceel staan 3 losse gebouwen die in 1996 gebouwd zijn. 1 bedrijfswoning en 2 gebouwen (totaal 230m2) voor groepsaccomodatie. Het achtererfgebied is 2000m2. De gemeente stelt dat de 2 gebouwen voor groepsaccomodatie bijgebouwen zijn en dat er daarom (> 150m2) niks meer vergunningvrij bijgebouwd mag worden. Klopt de redenatie van de gemeente? Zo ja, is hier nog iets tegenin te brengen? Ik wil nl graag een schuur van 40m2 in het achtererfgebied bouwenen de gemeente wil niet meewerken met een omgevingsvergunning ….

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Tempelaar,

   Van belang is de vraag wat het oorspronkelijk hoofdgebouw is. Waarschijnlijk is dit de bedrijfswoning en zijn de twee gebouwen later bijgebouwd. In dat geval moeten de twee gebouwen voor groepsaccommodatie als bijbehorende bouwwerken worden aangemerkt. In een realisatieadvies kunnen wij voor u nagaan of het standpunt van de gemeente juist is. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op onze website: https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 49. teuntje van os zegt

  Beste
  Ik heb een vraag. Bijgebouwen op het voorerf ooit met vergunning gebouwd moeten deze van de, in mijn geval, 150 m2 afgetrokken worden? Ik heb een site gezien die meldt dat alleen de aanwezige bijgebouwen in het achtererf meetellen voor de 150 m2

  Graag duidelijkheid hierin.

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Van Os,

   Uit de wettekst blijkt dat bij vergunningvrij bouwen, enkel rekening gehouden hoeft te worden met bouwwerken op het achtererf. Eventueel vergunde bouwwerken op het voorerf hoeven niet van het maximale bouwoppervlak afgetrokken te worden.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 50. Emil zegt

  Beste,

  Ik heb een vraag mbt de max 4 meter aanbouw. Na berekening blijven wij binnen het bebouwingsoppervlakte van wat wij nog mogen aanbouwen op ons achtererf, dit bij het plaatsen van een aanbouw van 8×5 meter.
  Is er dan een omgevingsvergunning omdat we de max diepte van 4 meter overschrijden?
  Na goed lezen op de website heb ik begrepen dat het bestemmingsplan niet meer geldt ondanks dat het bestemmingsplan uit 2010 aangeeft dat max 3,5 meter en max 150m2 bebouwd mag worden. Klopt dit?
  Dank alvast voor uw reactie.

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Emil,

   Een aanbouw kan in principe vergunningvrij worden gebouwd, mits aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen wordt voldaan. De diepte van het bouwwerk doet hier niet aan af.

   Verder blijft bij vergunningvrij bouwen het bestemmingsplan wel degelijk van belang. Eventuele aanbouwen moeten namelijk wel bij de bestemming passen. Op terreinen met afwijkende bestemmingen of bijzondere functieaanduidingen, mag in sommige gevallen niet vergunningvrij worden gebouwd. Met eventuele voorschriften uit het bestemmingsplan zelf, bijvoorbeeld met een maximale oppervlakte, hoeft in principe geen rekening gehouden te worden.

   In een realisatieadvies zoeken wij graag voor u uit of het bouwwerk aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. u kunt het realisatieadvies aanvragen via onze website:https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 51. Sianne zegt

  Hallo,

  Even een vraag wij willen misschien een stukje grond naast ons perceel erbij kopen (5m bij 44m) en op dit gedeelte een deel van de schuur plaatsen. Mag je dan in de berekening het nieuwe perceel een afzonderlijke berekening maken? In bestemmingsplan zit een rooilijn van 10 meter vanaf de weg. In het geval van het stukje extra perceel 44-10 is 34 m x 5m. = 170m 2 bebouwingsoppervlakte (90 m2 + (20% van 170)) = 124m2 te bebouwen. .
  Op ons eigen perceel mogen wij het maximale bouwen 150m2 – 24 (aanbouw) = 126m2.

  Daar komt. Wij willen graag een schuur met overkapping bouwen van 150 m2…. Zou dit dan mogen als je twee percelen hebt?

 52. bas van sikkelerus zegt

  Beste,
  Wordt een garage die tegelijk met de woning is gebouwd en met een verbinding (deur) naar het woonhuis gezien als een bijgebouw of onderdeel van de woning. Dit in verband met het wel of niet meerekenen van het m2 bijgebouwen.
  Alvast bedankt voor uw antwoord.

 53. Wouda zegt

  Beste,

  Wij willen na oplevering van onze nieuwbouwwoning een tuinhuis met luifel plaatsen in de achtertuin. De afmeting van het tuinhuis is 3×3 voor het tuinhuis en daaraan vast een luifel a 3 m. Kortom een geheel van 6 x 3 m. De hoogte van dit bouwsel is 2.60m. Wij willen de zes meter zijde plaatsen naast de schutting met de buren links naast ons. Zij hebben ons mandaat gegeven om dit tuinhuis incl luifel direct naast de schutting te plaatsen. Nu lees ik dat een bijgebouw groter dan 10m2, 1 meter naast de erfafscheiding geplaatst moet worden. Is dit ook van toepassing als de buur instemt met plaatsing naast de gezamenlijke erfafscheiding.

  Mvrgr, Lieke uit Leeuwarden

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Marijke,

   Vergunningvrij mag in ieder geval nooit meer dan 50% van de tuin bebouwd worden. Mogelijk hebben uw buren echter een vergunning voor hun bouwwerken.

   Indien u bezwaren hebt tegen de bebouwing in de tuin van uw buren, kunnen wij voor u uitzoeken of (een deel van) de bouwwerken vergund zijn. Indien dit niet het geval is, kunt u de gemeente verzoeken handhavend op te treden tegen de situatie. Voor meer hierover informatie kunt u terecht op deze pagina: https://www.jurable.nl/adviespakket/gemeente-benaderen/.

   Met vriendelijke groet,

   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 54. Schalken zegt

  Wij hebben een bijgebouw gebouwd van 5×5 meter met een hoogte van 2.8 meter.
  Deze staat op40 cm van de erfgrens en nu zeggen de buren dat dit minimaal een meter moet zijn.

  Deze meter is toch alleen bij openbaar terrrein?? Het bijgebouw staat meer dan 4 meter bij het hoofdgebouw vandaan en het bouwbaar achterperceel is 280m2 en er stond al een gebouwtje van 20m2, voor de rest was het vergunningsvrij.

  Wie heeft er nu gelijk wat betreft de erfgrens??

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer/mevrouw Schalken,

   Indien uw perceel aan een buurperceel grenst, is de voorwaarde dat 1 meter vanaf de erfgrens gebouwd moet worden niet van toepassing. Dit geldt inderdaad alleen indien uw perceel grenst aan openbaar toegankelijk gebied, zoals wegen, groen of vaarwater. Eventueel kunnen wij een schrijven aan uw buren opstellen, dat u ofwel zelf, ofwel wij versturen, waarin wij dat bevestigen. Zie hiervoor de link https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Met vriendelijke groet,

   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 55. Rene bosveld zegt

  Ik wil graag .ijn garage die aan ze zijgevel van ons huis staat uitbreiden. Hij staat 2 meter vanaf de voorgevel rooilijm af en wil hem graag gelijk trekken aan de voorzijde. Perceel is 220m2 en garage en uitbouw en schuur achter het huis zijn gezamenlijk 39m2 ik woon op een hoekhuis. Garage is 3.12m x6m en wil hem vergroten naar 3.12m x 8m. Ik blijf achter de rooilijn van de voorgevel . Mag ik dat doen of moet ik vergunning aanvragen. Garage staat er al 20 jaar en is van steen met een plat dak.

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Bosveld,

   Een vergunningvrij bouwwerk dient te worden gebouwd in het achtererfgebied. Het achtererfgebied begint op 1 meter achter de voorgevelrooilijn. Het is dus niet mogelijk om de garage vergunningvrij gelijk te trekken met de voorzijde. Hiervoor heeft u dus een vergunning nodig. U kunt overwegen om de garage maar met 1 meter te verlengen, waardoor deze zou kunnen voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, mits ook aan de overige voorwaarden is voldaan.

   Met vriendelijke groet,

   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 56. Marcel zegt

  Geachte heer/mevrouw,

  Wij hebben in 2016 een oude woning afgebroken en de nieuwe woning gebouwd tegen de bestaande schuur.

  De bestaande schuur is gelijktijdig verbouwd als mantelzorgwoning.
  Na het isoleren van de buitenmuren kreeg de bestaande schuur een oppervlakte van 105 M2
  De bestaande schuur was groter dan de in het bestemmingsplan genoemde 75M2.

  Ons perceel => 4000M2 met de bestemming wonen.

  Wij willen nu een vergunning aanvragen op grond van artikel 17.3 voor een gebouw van 150M2.

  Wij hebben de indruk dat dit mogelijk moet zijn.
  Deze aanvraag heeft toch niets met vergunningvrij bouwen te maken?
  Telt dit wel of niet mee in de maximaal toegestane oppervlakte van 150 m2 aan bijgebouwen?
  Naar mijn inzien niet, anders hoeft deze mogelijke afwijking niet vermeld vermeld te worden lijkt mij…

 57. Willem zegt

  Achter mijn woning bevindt zich een terrein met bedrijfsbestemming. Binnen dit terrein is een deel aangeduid als bouwvlak en binnen dat bouwvlak bevindt zich ook een bedrijfsgebouw. In het bestemmingsplan wordt o.a. onder strijdig gebruik aangeduid; opslag van goederen en materialen buiten het bouwvlak. Betekent dit dat als de gebruiker/huurder van het bedrijfsgebouw bijv. pallets met materiaal of zeecontainers (voor opslag) elders op het terrein heeft staan dit valt onder strijdig gebruik?

 58. Sasja zegt

  Ik heb een vraag over de toegestane hoogte van een vrijstaande garage. De garage staat achter het woonhuis op 2 meter afstand van het woonhuis en is 8 meter lang. De garage staat dus zowel binnen als buiten de 4 meter afstand van het woonhuis. Hoe hoog mag de garage worden volgens de regels van vergunningsvrij bouwen?

 59. jan zegt

  je mag 10m2 vergunningsvrij bouwen tegen de erfgrens, heb ik begrepen, maar hoe zit het dan met een reeds bestaand schuurtje van 9m2 , dat grenst aan de schuur van de buren, zijn aan elkaar vast gebouwd en de erfgrens loopt in het midden.
  Dat schuurtje hoorde bij het woonhuis, nieuw gekocht, dus niet zelf gebouwd.
  Mag ik nu zelf nog een bijgebouw van maximaal 10m2 in mijn tuin neerzetten ? aan dezelfde kant?
  En ja, het voldoet verder aan alle verdere regels voor bijgebouwen.
  Het is verder dan 4 meter van de achtergevel, etc.
  Dus als ik dit bijgebouwtje neerzet, dan grenst dat aan de schutting met de buren.
  Dit is nergens terug te vinden.
  Heb de vergunningscheck gedaan met de uitslag ; ja, vergunningsvrij, maar daarin wordt niet gevraagd of er al iets staat aan bijgebouwen? dat is toch raar!
  Want je mag iets van 30m2 bouwen in totaal.

  En vraag 2,
  die 10m2 , wat wordt daar precies mee bedoelt? het binnenvloeroppervlak, of de buitenmaten van het gebouwtje?
  Dat is nergens terug te vinden namelijk.

 60. miranda zegt

  wij hebben een aantal jaar geleden een vrijstaande woning gekocht met garage en carport aan de zijkant van de woning vast. Dit is allemaal tegelijk gebouwd met de juiste vergunningen destijds en ziet er vanaf de straat als een geheel gebouw uit. Wij hebben in de ruime achtertuin enkele jaren geleden een tuinhuisje/schuur met ruime overkapping op gebouwd. Aan de woning zelf hebben wij een glazen overkapping geplaatst. Wij willen nu deze glazen overkapping verwijderen en op dit oppervlak een uitbouw voor het woonhuis op realiseren. Wij dachten nog binnen de toegestane m2 te blijven voor het vergunningsvrij bouwen. Echter blijkt nu dat destijds bij de bouw van het huis en garage/carport het huis een hoofdgebouw was binnen het bouwvlak en dat de tegelijk(en met vergunning) aan het huis gebouwde garage en carport buiten het bouwvlak liggen en dus al moeten worden meegeteld voor de totale m2. Hierdoor zitten wij al aan het maximale aantal m2 en zou zelfs de glazen overkapping eigenlijk al teveel zijn. Is hier jurisprudentie over? Het lijkt mij dat vast meerdere mensen hier mee te maken hebben gehad. Als een huis nieuw gebouwd wordt incl garage en carport aan het huis vast(met gewone binnendeur) dan ga ik er niet van uit dat dit al van de m2 vergunningsvrij af gehaald wordt. Ik ben zeer benieuwd naar een reactie.

 61. erika Scheutjens zegt

  Ik heb net een woning gekocht, deze heeft kavel 42.
  Daarnaast heb ik gekocht, een perceel met kavelnummer 43, hierop staat een stal van 100m2.

  Nu wil ik bij mijn woonhuis, kavel 42 (1337 m2 perceel) een bijgebouw bouwen van 100 m2.

  Mag dit?

  Stel dat het niet mag en ik verkoop kavel 43, 2070 m2 (waar de stal op staat) mag het dan wel?

  Ik hoor het graag.

 62. Mark zegt

  Goedemiddag,

  Ik loop tegen een 2-tal vragen op m.b.t. het bepalen van het aantal m2 aan bijbehorende bouwwerken. Enerzijds de interpretatie van het bestemmingsplan van mijn gemeente, anderzijds de jurisprudentie over het buiten beschouwing laten van vergunningsvrije bouwwerken.

  Het bestemmingsplan van mijn gemeente stelt:

  voor de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken geldt het volgende:
  in geval van een bebouwingsgebied kleiner dan of gelijk aan 400 m2: maximaal 100 m2;
  in geval van een bebouwingsgebied groter dan 400 m2: 100 m2, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 400 m2 met een maximum van 150 m2;

  De laatste zinsnede is m.i. te interpreteren dat men dus maximaal 150m2 mag optellen bij de 100m2 eerder genoemd in de betreffende alinea. Echter, de meeste gemeenten lijken een totaal van 150m2 te bedoelen, geen 250m2. Moet ik ervan uitgaan dat dit een fout is van mijn gemeente?

  Het tweede punt is jurisprudentie (201105349/1; LJN: BX3911 ) die ik online heb kunnen vinden. Hieruit leid ik af dat ik de oppervlakte van aanwezige bebouwing die volgens artikel 2 van Bijlage II van het Bor vergunningsvrij is, niet mee hoef te tellen voor het bepalen van de oppervlakte van een bouwwerk waarvoor ik een vergunning wil aanvragen.

  Ik voldoe met mijn beschikbaar oppervlak aan Bor Artikel 2, wat zou betekenen dat ik 150m2 aan vergunningsvrije bouwwerken mag plaatsen, en daarna nog eens 150m2 (of 250m2) aan bouwwerken die ik met vergunning wil aanvragen?

  Het lijkt een beetje te mooi om waar te zijn, maar kan het zo werken?

  Eenieder bij voorbaat dank voor zijn reactie.

  Groeten,

  Mark

 63. Lianne zegt

  Beste,
  Wij hebben een erf van breed 19 meter en lang 27 meter. Voor de voorgevel moest 3 meter tuin blijven dat is dan 3×19= 19
  Dan 1 meter vanuit voorgevel mag je rekenen als achtererfgebied begrijp ik dat is rechts en links samen 7 dan zit ik op 26
  plus huis 116= 142
  erf is 513 -142=371 achtererfgebied, waarvan al bebouwd een garage 43.9 een schuurtje 15 en een prieel 16 totaal dus 74.9 We willen een overkapping van 29.1 we zouden dan uitkomen op 104 dat is net teveel.
  Gewoon doen?

 64. Steffie van Loon zegt

  Hallo,

  Wij willen graag een aanbouw doen aan ons huis. Wij wonen op een perceel van 1,5 hectare en hebben een mantelzorgwoning van 98m2 en een schuur van 36m2. De mantelzorgwoning staat buiten de 2,5 meter van het hoofdgebouw. Telt de mantelzorgwoning dan als bijbehorend bijgebouw? En kun je nog een aanbouw doen van ongeveer 50m2?

  Alvast bedankt!

 65. Najat Yaacoubi zegt

  Hallo
  Ik woon op huur huis ik wel heel graag een overkapping mag ook vrijstaand overkapping ik heb toestemming gevraagd bij de woningbouw maar ze hebben geweigerd mag dat?
  Mvg .

 66. Katrien zegt

  Wie weet hier een antwoord op.
  Mijn woning is 65m2 en heeft een L vorm. Mijn achtertuin is 52m2 en heeft ook een L vorm. Totaal dus een bebouwingsgebied van 117m2, maar hoeveel mag ik hier nu van bebouwen?

 67. Valentijn zegt

  Beste Gerben,

  ik wil aan de zijkant van een hoekwoning aanbouwen.
  De garage staat voor mijn voorgevel en is onderdeel van het huis. De blinde muur aan de zijkant is dus 1 geheel.
  Mag ik dan 1 meter achter de voorkant van de garage beginnen? of moet ik de garage wegdenken en 1 meter achter de werkelijke voorgevel gaan bouwen?
  Dat betekent dat ik dan vanaf de voorzijde garage 7 meter naar achter moet voor een vergunniingsvrije aanbouw-

  Bij voorbaat dank voor je reactie,

  Met vriendelijke groeten

  Valentijn

 68. J.L. zegt

  Hallo,

  Ik heb een achtererf van 6.00 breed en 10.00 mtr diep.
  De oppervlakte van de woning is 6.00 breed en 7.00 diep.
  Achter op mijn achtererf staat een originele bergruimte van 6.00 breed en 3.00 diep.
  De tussenliggende braakliggende tuin is 6.00 breed en 7.00 diep.

  Hoeveel vierkante meter mag ik op het braakliggende gebied bebouwen, 50% van die 42 m2 braakliggende grond ?

  • Jurable zegt

   Beste J.L.,

   Dat is een interessante vraag. Als je er op basis van onze blogs niet uitkomt hoeveel je precies vergunningvrij mag bouwen, dan adviseren wij je daar graag over. Je kunt hiervoor een vrijblijvende offerte aanvragen via deze link.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben jouw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in jouw situatie volledig en correct is.

 69. Esther zegt

  Goedendag,
  Ons achtererfgebied is meer dan 1000 m2. Wij hebben (nog) geen bijgebouwen. Op grond daarvan zouden we dus een garage van 150m2 mogen bouwen. Er rust een dubbelbestemming Archeologie op ons perceel. Wij hebben het perceel flink opgehoogd, maar niet ter plaatse van de garage, wij hoeven dus niet veel af te graven voor de fundering. Maar we willen de garage wel onderheien.
  Is de garage vergunningsvrij te bouwen inclusief het onderheien?
  Bij voorbaat dank voor uw reactie.
  Met vriendelijke groet,
  Esther

 70. Kroon zegt

  Goedemiddag,

  In onze achtertuin grenst onze tuin aan een sloot, waar de erfgrens blijkt te liggen halverwege de sloot. Een deel van de sloot is ondergronds. Mag ik dan:

  a) mijn motor op het terrein wat binnen de erfgrens valt stallen waar de sloot ondergronds is?
  b) op dat stuk terrein een klein afgesloten hok plaatsen voor mijn motor, zolang ik binnen de erfgrens blijf?

  De sloot is ongeveer 3m breed (1,5m dus binnen erfgrens), het deel ondergronds is 4 m lang. Dus 1,5 bij 4m valt binnen de erfgrens

  Wat betreft vierkante

 71. Rob Innemee zegt

  Hoeveel meter vanaf erfgrens mag in Breda een bijgebouw (los van het hoofdgebouw) geplaatst worden. In de welstandsnota lees ik dit:

  plaatsing en aantal:
  – afstand tot voorerf minimaal 3.00 m.
  – afstand tot erfgrens minimaal 0.50 m. (achter erfafscheiding) tenzij bijgebouw wat betreft materialisering
  is geïntegreerd in erfafscheiding (bijvoorbeeld beide metselwerk)
  – afstand tot gevels hoofdgebouw minimaal 2.00 m. voor bijgebouwen
  – niet meer dan twee bijgebouwen en overkappingen op het gehele erf

  Geldt de 0,5 m vanaf de wand van het bijgebouw of vanaf de oversteek (0,3 m) van het (zadel) dak? De oversteek loopt parallel met de erfafscheiding.

 72. azad zegt

  goedmorgen,

  ik heb een 2 onder 1 kap woning Parcel oppervlakte 344 m2 ik wil achter huis 4,5 m lengte en breedte 5,5 bij bouwen hoeveel vierkant maag vergunning vrij bouwen? en kan ik 4,5 bij 5,5 bouwen.
  ik heb achter huis 1 meter erker mijn buur man heeft bijgebouwd vanaf erker 4,5 m dus vanaf origineel bouw (zonder erker)
  5,5 m.

  mvg,
  Azad

 73. WZ zegt

  Goedemiddag, Ik wil een blokhut bouwen op mijn achtererfgebied. Volgens de OLO check is hiervoor ruim voldoende ‘vrij achtererfgebied’ beschikbaar. Maar het bestemmingsplan staat een kleiner bebouwingspercentage toe. Mag dit?

 74. Marie de Jonge zegt

  Goed om te weten wat ik vergunningvrij zou mogen bouwen. Ik zou mijn woonkamer graag willen uitbouwen en ik ben nu aan het kijken welke afmetingen hiervoor mogelijk zijn. Ook ga ik navraag doen bij de gemeente zodat ik boetes kan voorkomen!

 75. Pieter zegt

  Hallo, wordt een (thuis)kantoor ook gezien als functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw, net als voor een berging, garage of hobbyruimte het geval is?

  Zo ja, klopt het dat er dus buiten de 4 meter van de woning ook vergunningsvrij een kantoorruimte bijgebouwd mag worden? Uiteraard zolang de andere regels ook gevolgd worden zoals wat het achtererfgebied is en wat de maximale hoogte buiten de 4 meter mag zijn.

  MvG,
  Peet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *