Reacties

 1. brigitte zegt

  Beste,
  Volgens mij mag een verplaatsbare mantelzorgwoning ook vergunningsvrij binnen de bebouwde kom geplaatst worden.
  Mits de maximale te bebouwen oppervlakte op het perceel nog niet overschreden is.
  Klopt dat?
  Mvg Brigitte
  .

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Brigitte,

   Een verplaatsbare mantelzorgwoning kan ook binnen de bebouwde kom vergunningvrij gebouwd worden.
   De mantelzorgwoning dient dan te voldoen aan de vereisten die gelden voor het vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk. Eén van deze vereisten is dat de maximaal te bebouwen oppervlakte op het perceel niet wordt overschreden. Voor meer informatie over vergunningvrij bouwen, kunt u het gratis E-book “Vergunningvrij bouwen” bestellen op onze website BestemmingsPlanBezwaar.nl

   Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 2. Geri zegt

  Klopt het dat er voor de realisering van een vergunningsvrije mantelzorgwoning ook een indicatie van de zorgvrager nodig, of is er een leeftijdsgrens waarboven geen indicatie meer nodig is?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Geri,

   Een mantelzorgwoning mag pas vergunningvrij worden gebouwd, wanneer de zorgbehoevende niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen. Dit kan worden aangetoond met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of een andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur. De leeftijd van de zorgvrager is hierbij niet van belang.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 3. Ralf Buelens zegt

  Beste,
  Wij willen graag de bestaande woning op onze kavel gaan gebruiken voor mantelzorg en naast deze woning een nieuwe woning bouwen voor regulier wonen. Is dit mogelijk?

  MvG Ralf

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Ralf,

   U kunt de bestaande woning eventueel gebruiken voor huisvesting in verband met mantelzorg.
   U mag de bestaande woning echter pas in gebruik nemen als mantelzorgwoning op het moment dat de mantelzorgontvanger de zorg daadwerkelijk nodig heeft. Deze zorgbehoefte kunt u aantonen met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of een andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur.

   Voor het bouwen van de nieuwe woning dient u een vergunning aan te vragen. De kans dat deze vergunning wordt verleend is niet zo groot. U kunt eventueel wel vergunningvrij een chalet op uw perceel plaatsen voor de huisvesting in verband met mantelzorg. Ook deze chalet kunt u pas plaatsen op het moment dat de zorgbehoefte er is. Bovendien dient het chalet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, onder andere met betrekking tot de hoogte van het gebouw, de afstand tot de bestaande woning e.d.

   Houd u er daarnaast rekening mee dat er een huishouden van maximaal 2 personen in de mantelzorgwoning mag verblijven. De mantelzorgwoning is de woning die gebruikt wordt voor de huisvesting in verband met mantelzorg, dit is niet per definitie de woning waar de zorgbehoevende in verblijft. Wanneer de mantelzorgverlener bijvoorbeeld verblijft in de voor de huisvesting in verband met mantelzorg gebouwde chalet, dan is dit de mantelzorgwoning en mogen hier maximaal 2 personen in wonen.

   In een Realisatieadvies kunnen wij op uw specifieke situatie ingaan en nader onderzoeken welke mogelijkheden u heeft om de mantelzorgwoning vergunningvrij te realiseren. Voor meer informatie over het Realisatieadvies verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 4. A.berndsen zegt

  Kan er binnen een bestaande boerderij ook op het zogenaamde deel/berging ook uitgebreid worden voor mantelzorg? En moet je wachten tot je echt hulp nodig heb of uit voorzorg voordat het erger wordt ?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste heer/mevrouw Berndsen,

   Het is in principe mogelijk om de bestaande berging uit te breiden voor huisvesting in verband met mantelzorg. Hiervoor dient de berging te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen. Zo bedraagt de maximale oppervlakte aan vergunningvrije bouwwerken 150 m². De bestaande bijgebouwen, ongeacht of deze vergunningvrij of met een vergunning zijn gebouwd, dienen hier vanaf te worden getrokken.
   Een uitzondering hierop betreft een mobiele mantelzorgwoning in het buitengebied. Deze kun je altijd plaatsen, ook als je de maximale oppervlakte van 150 m² al hebt overschreden. Het dient dan echter wel te gaan om een woning van maximaal 100 m².
   Verder dient de berging te voldoen aan voorwaarden met betrekking tot de hoogte en afstand tot het hoofdgebouw.

   Bovendien kan de mantelzorgwoning pas vergunningvrij worden gebouwd wanneer de mantelzorgontvanger de zorg daadwerkelijk nodig heeft. Deze zorgbehoefte kunt u aantonen met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of een andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur. Het is dus niet mogelijk om de berging uit voorzorg te verbouwen.

   In een Realisatieadvies kunnen wij op uw specifieke situatie ingaan en nader onderzoeken welke mogelijkheden u heeft om de mantelzorgwoning vergunningvrij te realiseren. Voor meer informatie over het Realisatieadvies verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/ .

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 5. A.Schoneveld zegt

  Wij wonen in een huurflat in Katwijk op de 1e verdieping. De bewoners onder ons hebben een voortuin van 10×10 .Daar is 3 weken geleden een mobiele zorgunit geplaatst voor hun gehandicapte zoon.De unit is 10 mtr lang 3.50 mtr breed en 3.40 mtr hoog. 50 cm hoger dan ons balkon en voorgevel. De unit is geplaatst zonder overleg met de omwonenden. Is dit toegestaan?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Geachte heer/mevrouw Schoneveld,

   Het is op zich toegestaan om zonder overleg met de omwonenden een mobiele mantelzorgunit te plaatsen mits deze vergunningvrij geplaatst kan worden, of daarvoor een vergunning is verleend. Uw buren dienen zich echter wel te houden aan de regels van het burenrecht. Wanneer u hinder ondervindt van de mantelzorgunit, bijvoorbeeld door onthouding van licht of geluidsoverlast, dan heeft u het recht uw buren daar op aan te spreken.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 6. Jacques Poppe zegt

  Ik wil een nieuw huis bouwen, met een aanbouw voor bewoning door een alleenstaand familielid.
  Is dat normaal gesproken mogelijk?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Geachte heer Poppe,

   Het is in principe mogelijk om vergunningvrij een aanbouw aan de woning te plaatsen. Hiervoor dient echter wel aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen te worden voldaan. Wij kunnen in een advies voor u uitzoeken of dat het geval is. Dit gaat ervanuit dat het familielid deel uit gaat maken van uw familie, en er dus geen aparte woning ontstaat.

   Het lijkt echter alsof u een aparte woning wilt bouwen voor een familielid. Dit is in principe niet mogelijk, tenzij het om mantelzorg gaat.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 7. johan van Dijk zegt

  geachte Juliëtte,

  Ik woon in Zwolle in een hoekhuis,met gelukkig een ruime tuin,nu wil ik naast mijn woning een mantelzorgwoning laten bouwen,de firma die deze mantelzorgwoningen bouwt gaf aan dat we dan 1 meter van de erfgrens af moesten blijven en 1 meter van de voorgevel af en niet boven de 50% van de tuin uit mogen komen.
  Mijn moeder heeft echter een scootmobiel en een rolstoel en logischerwijze wilde ik dan bij de voordeur een kleine berging hier voor.
  Nu krijg ik van de adviseur vergunningen een afwijzing, met wat aanpassingen, in zijn motivatie staat de grond als zijerf in het bestemmingsplan als tuin en kan daar maar moeilijk af van worden geweken, en hij komt met wat wijzigingen:de woning moest kleiner met een max goothoogte van 2 meter, en in zijn geheel 3 meter achter de voorgevel!
  ik vond die éne meter al een bezwaar omdat die ene meter van mijn ouders woonruimte af zou gaan en wilde die ene meter er juist bij aangezien 2 voordeuren naast elkaar veel mooier staan dan de tweede deur om de hoek!
  Maar wat nog veel belangrijker is de overgang van hoofdgebouw naar mantelzorgwoning, hiervoor is onder aan de trap in de hal een mooie ruimte om een deur te maken, nu de gemeente echter wil dat de mantelzorgwoning 3 meter achter de voorgevel komt is er geen mogelijkheid om een overgang te maken.
  bovendien word de woning dan zo klein dat het leefcomfort minimaal is en mijn ouders hier in ook niet meer willen wonen.
  Verder is de plicht om het ook weer te verwijderen van de mantelzorgwoning een grote kostenpost, om deze namelijk gelijkvloers te maken met de hoofdwoning moet er een behoorlijk stuk grond worden af gegraven, kosten 10.000 euro en deze kosten komen ook weer om het weer in originele staat te brengen!
  bovendien wordt de mantelzorgwoning op maat gemaakt (deels aan de hoofdwoning) en zal daarom achteraf moeilijk door te verkopen zijn!
  Ik wil graag voor mijn ouders zorgen maar ik heb het gevoel dat de gemeente niet na denkt wat de gevolgen voor de mantelzorger zelf is en wat voor een offer deze zowiezo al brengt.
  Is er nog een TIP die U of een van de lezers heeft?

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Van Dijk,

   Het is mogelijk om een mantelzorgwoning vergunningvrij te bouwen, mits aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen wordt voldaan. Hiervoor heeft u geen toestemming van de gemeente nodig. Verder zijn de regels uit het bestemmingsplan niet van belang bij vergunningvrij bouwen.

   Wij kunnen in een realisatieadvies voor u onderzoeken of de mantelzorgwoning aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. U weet dan zeker of de mantelzorgwoning wel of niet vergunningvrij gebouwd kan worden. Meer informatie over het realisatieadvies kunt u vinden op onze website https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/ of neemt u contact op via 0174-643892.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 8. W.T.. de Vries zegt

  Kunt u de volgende vragen beantwoorden m,b,t, vergunningsvrije bouwen tbv een mantelzorgwoning:
  1. Is het ‘achtererf’ gelijk aan het ooit door de gemeente aangegeven ‘bouwvlak’?. Als ik kijk naar de aanduidingen voor achtererf dan is deze omvang bij mijn terrein veel groter dan alleen het bouwvlak namelijk.
  1.Ik lees dat het bestemmingsplan niet van toepassing is bij vergunningsvrije bouw van een woning voor mantelzorg. Betekent dit dat ook op agrarisch gebied gebouwd kan worden, of buiten het bouwvlak zoals dat door de gemeente in het verleden is aangegeven? Of geldt dat op het achtererf gebouwd moet worden, en is agrarisch gebied geen achtererf meer?
  2. Stel dat de mantelzorg ten einde komt, hoe mag het gebouw dan na de duur van de mantelzorg gebruikt worden?
  3. Is een verklaring van de huisarts een absolute vereiste bij aanvang van de bouw of bij alleen bij controle of kan soms ook zonder worden volstaan?

  F. de Vries, Zutphen

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer De Vries,
    
   1. Nee, het achtererf is niet gelijk aan het door de gemeente aangegeven bouwvlak. Het bouwvlak is niet van toepassing bij vergunningvrij bouwen.
   2. Bij vergunningvrij bouwen is het bestemmingsplan inderdaad niet van toepassing, maar het gebruik van het pand als mantelzorgwoning moet wel passen binnen de bestemming op het perceel. Het gebruiken van een pand als mantelzorgwoning past vaak niet binnen de agrarische bestemming.
   3. Voor welk gebruik de mantelzorg gebruikt kan worden na het beëindigen van de mantelzorgsituatie, ia afhankelijk van het gebruik van het hoofdgebouw en van de afstand gelegen tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw.
   4. Een verklaring van de huisarts is geen absoluut vereiste, maar de gemeente kan hier bij een controle wel om vragen.
    
   In een realisatieadvies kunnen wij voor u onderzoeken of de door u gewenste mantelzorgwoning aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. U weet dan zeker of de mantelzorgwoning wel of niet vergunningvrij gebouwd kan worden. Voor meer informatie over het realisatieadvies verwijs ik u naar onze website https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/ of neemt u contact op via 0174-643892.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 9. Kees van den Hoek zegt

  goeden dag
  ik heb een discussie met de gemeente over de nootzaak van mantelzorg
  de gemeente wil dit alleen toewijzen als er sprake is van lichamelijke zorg van 3 a 4 uur per dag
  ik wil nu graag een mantelzorgwoning plaatsen om mijn ouders te ondersteunen bij psychische problemen
  wat is jullie ervaring hierin en eventuele mogelijkheden

  mvg Kees van den Hoek

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Van den Hoek,

   Als er voldaan is aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen, is het in principe enkel verplicht dat u kunt aantonen dat uw ouders nu hulp nodig hebben. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door een verklaring van een dokter of een huisarts.

   Iedere gemeente kan tot op zekere hoogte hun eigen beleid voeren. Op zich moet de verklaring van een arts wel voldoende zijn om de noodzaak van mantelzorg aan te tonen. Dit is immers in de wettelijke regeling vastgelegd. Indien uw bouwplannen niet voldoen aan de voorwaarden van vergunningvrij bouwen, kan de gemeente wel extra voorwaarden (zoals een minimale zorg van drie à vier uur per dag) stellen.

   Wij zouden namens u de gemeente kunnen benaderen met de stelling dat u voldoet aan de voorwaarden om een mantelzorgwoning te realiseren. Als u wilt kunnen we daar een offerte met een vaste prijs voor opstellen voor u. Meer informatie over het benaderen van de gemeente vindt u op onze website: https://www.jurable.nl/adviespakket/gemeente-benaderen/.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 10. Joost zegt

  L.S.

  Ons perceel (buitengebied) is ooit -rond 2000- door de vorige bewoners uitgebreid door aankoop van een strook agrarische grond naast het perceel. Wij willen nu, door ruimtebrek elders op deze strook een mantelzorgwoning realiseren. De gemeente geeft aan dat dit niet mag, omdat het nog altijd agrarische bestemming heeft. Als ik zoek op ruimtelijkeplannen.nl kom ik een kaart tegen waarop deze strook aangeduid is als ‘ tuin’. Uit de legenda maak ik op dat het een voorontwerp laat zien, in de maak sinds 2016. Wat is de status van zo’n voorontwerp. En kan ik aanspraak maken op deze kaart waarop het betreffende deel aangeduid is als ‘ tuin’ of is de strook nog altijd agrarisch? En klopt het dat ik daar dan geen tijdelijke mantelzorgwoning kan neerzetten, ook al voldoet deze aan alle eisen voor vergunningsvrij bouwen

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste,

   Een voorontwerpbestemmingsplan is een voorfase voordat een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld. Zolang een ontwerp niet in werking getreden is, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Dit betekent dat uw grond, totdat het ontwerpbestemmingsplan in werking treedt, een agrarische bestemming heeft.

   Op een agrarisch stuk grond mag vergunningvrij geen mantelzorgwoning gebouwd worden. Wellicht kunt u het plan wel realiseren via de kruimelregeling. Dit is een verkorte procedure van acht weken, waarbij de gemeente u toestemming kan verlenen om af te wijken van het bestemmingsplan. Het is belangrijk om goed gemotiveerd aan te geven waarom zij u deze toestemming zouden moeten verlenen. Wij kunnen u daarbij van dienst zijn. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op onze website: https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 11. Erik-Bastiaan zegt

  Ls. Begrijpen wij het goed dat er in een buitengebied alleen een mantelzorgwoning vergunningsvrij gebouwd mag worden wanneer deze verplaatsbaar is en maximaal 100m2 beslaat? Of mag er – mits de groote van de kavel dat toelaat – ook een vaststaand verblijf gebouwd worden als mantelzorgwoning met een max. oppervlak van 150m2? Bvbd voor uw reactie.

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Beste Erik-Bastiaan,

   Het is in principe mogelijk om een vaststaande mantelzorgwoning te bouwen, mits aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen wordt voldaan. Hierbij is het niet van belang of uw woning binnen of buiten de bebouwde kom staat. Het maximale oppervlak aan vergunningvrije bouwwerken wordt bepaald door de grootte van uw achtererf en de reeds bestaande bijgebouwen en niet door de grootte van de kavel. Hiervoor geldt inderdaad een maximum van 150 vierkante meter. Er zal aan de feitelijke situatie moeten worden getoetst om te bepalen wat in uw geval de maximale grootte is.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 12. Jelle Kaptijn zegt

  Beste,
  Onze zoon wil een arbeiderswoning in het buitengebied aankopen. Met dien verstande, dat er voor ons op deze ruime kavel een mantelzorg woning komt te staan. Dat is het plan. Alles gelijkvloers.
  Nu zijn wij nog gezond, maar regeren is vooruit zien. Omdat onze overheid dit ook stimuleert, willen wij vragen of dit mag/kan?
  Met vriendelijke groet,
  Jelle Kaptijn,

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Kaptijn,

   In principe mag een mantelzorgwoning pas gebouwd worden op het moment dat mantelzorg noodzakelijk is. Op voorhand kan vergunningvrij daarom geen mantelzorgwoning gerealiseerd worden.

   Mogelijk biedt het bestemmingsplan ook mogelijkheden om een mantelzorgwoning te realiseren. Indien dit het geval is, kan mogelijk in overleg met de gemeente de mantelzorgwoning al gerealiseerd worden. Of die mogelijkheid bestaat kunnen wij voor u uitzoeken. Vervolgens kunnen wij dit goed onderbouwd voor u bij de gemeente voorleggen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op deze pagina: https://www.jurable.nl/adviespakket/gemeente-benaderen/.

   Met vriendelijke groet,

   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 13. Ingrid zegt

  Echtpaar met 1 volwassen zoon laat hun interne kantoorruimte verbouwen tot een woning. Hier komt een gezin (dochter,schoonzoon) met 2 kleine kinderen bij inwonen. Gaat om een mantelzorgwoning deze krijgt een eigen voordeur en brievenbus.
  Ook zijn er veel twijfels over mantelzorgondersteuning en denken wij dat het een goedkope manier is om met 2 gezinnen in 1 huis te wonen.
  Is deze constructie toegestaan?

 14. Marieke zegt

  Beste,

  Wij willen de woning van mijn schoonmoeder kopen.
  Op dat perceel staat haar eigen bedrijf, waar wij binnenkort als vof in de zaak gaan.
  wij willen graag een mantelzorgwoning plaatsen op het erf, maar ze zit al op het maximale bebouwingspercentage.
  kunnen wij alsnog een (verplaatsbare/tijdelijke) mantelzorgwoning plaatsen?
  Daarbij is een deel van het erf agrarische grond, mogen we daar ook iets opzetten dmv kruimelvergunning?

 15. sabrina zegt

  Beste,
  Wij willen de woning en bedrijf van mijn schoonouders kopen.
  Op dat perceel staat hun woning en bedrijf, waar wij binnenkort als vof in de zaak gaan.
  Wij willen graag een mantelzorgwoning plaatsen op het erf of een bestaande loods ombouwen tot mantelzorg.
  Mogen wij een (verplaatsbare/tijdelijke) mantelzorgwoning plaatsen of loods ombouwen? (vergunningsvrij)
  Het bedrijf en woning staat op agrarische grond.

  Vriendelijke groet,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *