Reacties

  1. Bert Visscher zegt

    Als vrijwilliger bij de Nederlandse Stichting Geluidhinder sinds 2015 en jarenlange ervaring bij 2 gemeenten merk ik dat gemeenten, gefaciliteerd door de Afdeling Bestuursrechtspraak niet goed ruimtelijk ordenen. Zelf heb ik jarenlang gewerkt met een bij de gemeente ontwikkelde Bouwaanvraagformule die in beeld moet brengen welke geluidgebruiksruimte in beslag genomen wordt en of dat in overeenstemming is met de toegekende of toe te kennen geluidgebruiksruimte lager dan 50 dB(A) ter waarborging van het handhaven van het referentieniveau voor het omgevingsgeluid, waarover op pagina 204 van de VNG2009 eea is verwoord. De toegekende geluidgebruiksruimte wordt bepaald door de categorieaanduiding. Zo kan een categorie 3.2 activiteit X over niet meer dan 45/65 dB(A)-woningbouwvrije geluidgebruiksruimte in een omvang van 100 m beschikken. En is die ruimte niet beschikbaar dat zal een geluidgeoptimaliseerde terreininrichting en een geoptimaliseerde geluidwering van bedrijfsgebouwen noodzakelijk zijn om een kortere afstand dan 100 m mogelijk te maken. Dan kan niet worden volstaan met het Bouwbesluit en moet een omgevingsvergunning dat waarborgen. Lukt ook dat niet dan zal een grotere afstand moeten worden gehanteerd dan de kortere afstand zonodig groter dan 100 m. Een recente uitspraak van de Afdeling is dat de verleende omgevingsvergunning niet behoeft te worden aan het bestemmingsplan, omdat het bestemmingsplan niet beschikt over geluidnormen waaraan getoetst moet worden, daarmee ontkennend dat die normering verborgen zit in de toegestane categorieaanduiding 3.1. De Afdeling lijkt daarvan geen weet te hebben en in deze zaak ga ik de Afdeling met betrekking tot de behandeling van de hoofdzaak confronteren met het gegeven dat een vergunning is verleend voor een 4.2 activiteit X terwijl het bestemmingsplan slechts 3.2 activiteit X toestaat.
    Heb zitten googlen op de categorieaanduiding en kwam daarvan weinig hoopgevends tegen, behalve jullie site. Benieuwd of dit ook voor jullie nieuwe ervaring is. Wat ik veel tegen kom in de uitspraken van de Afdeling is dat ze met het negeren van het heersende referentieniveau lager dan 50 dB(A) vrijwel altijd toestaat dat kan worden aangesloten op de normen van Activiteitenbesluit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *