Reacties

 1. C. Hageraats zegt

  De brochure gelezen.
  Het gaat om een mantelzorgwoning. Die moet aan bepaalde maten voldoen. Niet groter dan 150 m2 en niet hoger dan 5 meter .
  Maar een mantelzorgwoning is een woning.
  Moet die niet voldoen aan de bewoner(s). Mogen mantelzorgwoning bewoners geen kinderen in huis hebben?
  Als mantelzorgwoningbewoners in de rolstoel zitten zijn er dan niet extra m2 nodig voor huiskamer, badkamer en toilet en slaapkamer.
  Is gebodentoegang dan niet van toepassing.
  Als de mantelzorg bewoner inwonende hulpverleners heeft die ook willen slapen en douchen mag er dan geen voorziening voor die functies.
  Mogen er geen woningaanpassingen in een mantelzorgwoning.
  Gaat welzijn en de WMO (woningaanpassingen op grond van de handicap) niet boven het bestemmingsplan en bouwbedenkingen.

  Mogen mensen in de rolstoel met inwonende hulpverleners die medisch geïndiceerde ruimte en voorzieningen nodig hebben die niet realiseren in een mantelzorgwoning. Moet de mantelzorgwoning voor hen niet geschikt zijn.

  Gaarne uw meedenken in het uitsluiten van gehandicapten voor een mantelzorgwoning.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Geachte heer/mevrouw Hageraats,

   De vragen die u stelt zijn te ingewikkeld om een kort antwoord op te kunnen geven.

   In het algemeen kan gesteld worden dat een mantelzorgwoning pas vergunningvrij gebouwd mag worden, wanneer de mantelzorgbehoefte daadwerkelijk aanwezig is. Deze zorgbehoefte kan worden aangetoond met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of een andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur. De mantelzorgwoning mag dus niet uit voorzorg gebouwd worden.

   Houd u er daarnaast rekening mee dat er een huishouden van maximaal 2 personen in de mantelzorgwoning mag verblijven. De mantelzorgwoning is de woning die gebruikt wordt voor de huisvesting in verband met mantelzorg, dit is niet per definitie de woning waar de zorgbehoevende in verblijft.

   In een realisatieadvies kunnen wij voor u onderzoeken of de mantelzorgwoning aan alle voorwaarden voor vergunningvrij bouwen voldoet. Voor meer informatie over het realisatieadvies, verwijs ik u naar onze website: https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 2. Carolien Spijker zegt

  Goedemiddag,

  In het artikel staat “Als de gemeente dan de aanvraag afwijst, heb je een bewijs dat het vergunningvrij is.”

  Wanneer ik een omgevingsvergunning aanvraag voor een vergunningvrij bouwwerk (met of zonder de mededeling dat het gaat om een vergunningvrij bouwwerk), moet de gemeente de vergunning dan weigeren (omdat het aangevraagde bouwwerk vergunningvrij is)? Ik neem aan dat een mededeling van de gemeente dat er geen vergunning nodig is een onvoldoende reactie is op mijn aanvraag? Ik kan hier geen jurisprudentie over vinden. Kent u die wel?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Geachte mevrouw Spijker,

   Voor het vergunningvrij bouwen van een bouwwerk hoeft u geen vergunning aan te vragen bij de gemeente. Echter, indien u twijfelt of het bouwwerk vergunningvrij gebouwd mag worden kunt u hierover navraag doen bij de gemeente. Veel gemeenten zijn echter niet bereid om na te gaan of een bouwwerk vergunningvrij gebouwd kan worden. In dat geval kunt u een vergunningaanvraag doen om de gemeente zodoende te dwingen een besluit te nemen. De gemeente dient dan de vergunning te weigeren, omdat het bouwwerk vergunningvrij is. Praktisch gezien zult u bij de aanvraag uitdrukkelijk aan moeten geven dat u een weigering verzoekt in verband met het feit dat het bouwwerk vergunningvrij is. En de motivering daarvoor zou u mee moeten leveren. Anders zou het verzoek er tussendoor kunnen slippen, zodat er gewoon vergunning wordt verleend. Nadeel van een vergunningaanvraag doen is dat u wel leges verschuldigd bent. Soms zijn die lager in geval van weigering van een vergunning. Een uitspraak waarin dat niet goed ging, en waarin de vergunning geweigerd werd in verband met het feit dat de gemeente het bouwwerk niet vergunningvrij achtte, is de volgende: ECLI:NL:RBUTR:2008:BF1283.

   Als er discussie kan zijn over de vraag of een bouwwerk vergunning vrij is, is een uitspraak van de gemeente dat geen vergunning nodig is voldoende. Er zijn veel uitspraken dat iemand zich achteraf beroept op een uitspraak van de gemeente dat een bouwwerk vergunningvrij is. Dit meestal in een geval dat de gemeente achteraf gaat handhaven. Hierbij wordt door de rechter gesteld dat alleen een schriftelijke uitspraak van het bevoegde gezag, dus van B&W, tot het vertrouwen kan leiden dat geen handhaving zal volgen. De toezegging van de gemeente moet derhalve voldoen aan bepaalde eisen. Een mededeling van de gemeente die niet op schrift staat, is in zo’n geval onvoldoende.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.