Reacties

 1. Nico de Gooijer zegt

  Heel fijn, dat stucwerk aan de buitenzijde van het gevelmetselwerk vergunningsvrij is. Meestal wordt dit stucwerk aangebracht over een isolatielaag, die eerst tegen de buitengevel wordt gelijmd. Daarmee wordt de buitengevel zo’n 15 cm dikker. Valt dit dan ook nog binnen deze uitspraak? Of geldt dit alleen voor een kale stuclaag op de baksteen? (geen welstandtoezicht op vergunningsvrije maatregelen)

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Nico,

   De Raad van State heeft overwogen dat een stuclaag de buitenmuren weliswaar iets dikker maakt, maar dit is zo minimaal dat hiermee niet kan worden gesteld dat de bebouwde oppervlakte daadwerkelijk wordt uitgebreid. Wanneer de bebouwde oppervlakte niet wordt uitgebreid en tevens wordt voldaan aan de overige voorwaarden uit art.3 lid 8 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht, dan kan er zonder omgevingsvergunning worden gebouwd. In uw geval gaat het om een aan isolatielaag die wordt aangebracht alvorens de stuclaag aan te brengen, waardoor de buitengevel zo’n 15 centimeter dikker wordt. De Raad van State heeft zich niet uitdrukkelijk uitgelaten over het aanbrengen van een isolatielaag met een dergelijke dikte. De uitspraak lijkt erop te wijzen dat iedere uitbreiding met een stuclaag onder het vergunningvrij bouwen valt, maar er is geen uitspraak gedaan over een dergelijke dikte. U zou deze vraag, met een verwijzing naar deze uitspraak, aan uw gemeente voor kunnen leggen.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 2. Bob Stolker zegt

  Rare uitspraak. Betekent dat dat je het uiterlijk van je gebouw vergunningstechnisch ook direct na de oplevering mag aanpassen? Dan kunnen welstandscommissies wel worden opgeheven.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Bob,

   Dit is inderdaad mogelijk, zolang “de detaillering, profilering en vormgeving van dat bouwwerk niet wijzigen”.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 3. Woningwachter zegt

  het wordt steeds meer mogelijk om bepaalde dingen in je woning te vervangen en aan te passen.
  ook kun je overal wel informatie op vinden over de regels en wat je wel en niet mag veranderen, binnen of buiten uw woning

 4. eefke zegt

  Beste Juliëtte ,

  Uw antwoord aan Bob Stolker is incorrect. Uit de uitspraak volgt dat ook wanneer de detaillering, profilering en vormgeving van een bouwwerk wijzigt het aanbrengen van een stuclaag op bakstenen gevels vergunningvrij mag worden uitgevoerd . Omdat stucwerk een gevelbekleding is betekend dit dat ieder soort gevelbekleding vergunningvrij mag worden vervangen/veranderd indien daarbij voldaan wordt aan de voorwaarden van artikel 3, lid 8 Bor. Dat je deze voorwaarden niet hoeft toe te passen naar de letter van de wet blijkt ook uit de uitspraak doordat naar oordeel van de Afdeling GEEN toename van bouwvolume/oppervlak wel een klein beetje mag zijn.

  Dat de uitspraak ‘raar’ is ben ik helemaal met Bob eens, de Raad van State heeft immers in drie eerdere uitspraken (200503236/1, 200702640/1, ECLI:NL:RVS:2013:CA1314) geoordeeld dat het aanbrengen van gevelbekleding op een (bijna) gehele gevel niet als vergunninvrij is beoogd en het artikel waar de Raad van State dit uit herleidde (art. 2, lid 7 Bor) is sinds de laatste uitspraak niet veranderd.

  Bob en ik zijn overigens niet de enige die de uitspraak raar vinden, 44 personen hebben bij een LinkeDIn Omgevingsweb discussie hierover te kennen gegeven dat zij dit ook vinden.

  Beste Bob,

  Het gaat zelfs een stap verder, het uiterlijk van je gebouw hoeft niet eens conform een vergunning gebouwd te worden omdat vergunningvrije activiteiten al tijdens de bouw mogen worden uitgevoerd. Dit betreft niet alleen gevels of de kleur en glansgraad van dakpannen maar ook het vervangen voor een ander soort dakbedekking is vergunningvrij evenals het veranderen van alle overige onderdelen van een bouwwerk. (mits voldaan aan de voorwaarden bij art. 3, lid 8 Bor) Dat dit zo is staat geschreven in de Kamervragen die in de uitspraak aangehaald worden. Het is dus een wassen neus dat in de toelichting bij de Wabo en het Bor staat geschreven dat alleen die activiteiten buiten het vergunningvrije stelsel zijn geplaatst waarvoor, gezien hun effect op de fysieke leefomgeving, geen voorafgaande beoordeling nodig is en dat de bescherming van de kwaliteit van de publieke ruimte een groot draagvlak heeft.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Eefke,

   Het klopt dat mijn antwoord incorrect was, in zoverre dat niet de voorwaarden van artikel 2.1, (profilering enz.) maar van artikel 3.8 bijlage II bij Bor van toepassing zijn.

   Er kan in dit geval getoetst worden aan de voorwaarden uit artikel 3 lid 8 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. De Raad van State heeft in dit geval wat betreft de voorwaarde dat het bebouwde oppervlakte niet mag uitbreiden gesteld dat de stuclaag de buitenmuren weliswaar iets dikker maakt, maar dat de toename van het bebouwde oppervlak niet zodanig is dat daarmee niet is voldaan aan de vereisten in artikel 3, aanhef en onderdeel 8.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 5. Alida zegt

  Op het moment dat ik mijn dak geheel wil vervangen omdat de draagbalken op worden gegeten door houtworm en ik maak het dak iets breder zodat deze over de buitenmuur heen valt hoe zit dit dan?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Alida,

   Vervanging van een dak is geen normaal onderhoud, maar verandering van een bouwwerk. Het dak kan vergunningvrij worden gebouwd wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden uit artikel 3 lid 8 bijlage II Besluit omgevingsrecht.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 6. pim zegt

  Ik kan me voorstellen dat je hiervoor geen vergunning nodig hebt. Enkel bij monumenten of plekken waar rode dakpannen tot een bepaalde historische uitstraling behoren zijn gebonden aan deze kleur. Perosonlijk vind ik glimmend zwarte dakpannen echter ook niet zo mooi.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.