Reacties

 1. carel zegt

  Wij zijn in het bezit van een perceel dat T-vormig is. middenwoning 3 onder 1 kap) De voordeur ligt aan de voet van de T, terwijl de garage aan de rechterarm van de T ligt. ik wil een carport laten plaatsen, maar dat mag niet omdat de oprit naar de garage voorerf is.

  De gemeente beschouwd het T-perceel als twee percelen. Dus 2x voorerf met achtererf. en op het voorerf zou je geen carport mogen bouwen. wie heeft hier ervaring mee?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Carel,

   Om met zekerheid antwoord te kunnen geven op uw vraag, zullen wij echter iets meer onderzoek moeten verrichten. Mocht u dit willen kunt u ons een Perceelsanalyse aanvragen via onze website https://www.jurable.nl/adviespakketten/. Naast deze activiteit zijn wij een advocatenkantoor, uiteraard kunt u ook hier terecht. Indien wij u van dienst kunnen zijn, vernemen wij graag van u.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels

 2. Peter zegt

  Hoe wordt het achter- en voorerf bepaald als een gebouw geheel wordt omsloten door NIET openbaar toegankelijk gebied en alleen bereikbaar is voor langzaam verkeer?

  Met vriendelijke groet.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Peter,

   Je mag alleen vergunningvrij bouwen in het achtererfgebied. Dit is het gebied recht achter het hoofdgebouw alsmede aan de zijkant van de hoofdgebouw, mits deze niet aan openbaar toegankelijk gebied grenst. Uit uw reactie begrijp ik dat beide zijden wel toegankelijk zijn voor langzaam verkeer. Hierdoor is niet uitgesloten dat het toch om openbaar toegankelijk gebied gaat. Dit kan op basis van deze beperkte informatie niet worden bepaald.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 3. Thijs Marcellis zegt

  Ik heb een tussenwoning. ik heb een prive achterom/ontsluiting welke om het perceel van mijn rechter buurman loopt.
  Nu is mijn ontsluiting achter mijn buurman dusdanig groot (11 x 30 meter) dat ik daar een garage wil neerzetten.
  Mijn ontsluiting grenst aan de zij en achterkant aan landbouwgrond.

  Is het stuk grond dat ik achter mijn buurman heb achtererf?

  M.v.g.

  Marcellis

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Marcellis,
    
   Het achtererfgebied is het gebied achter het hoofdgebouw (de woning) en het in sommige gevallen ook het gebied aan de zijkanten van het hoofdgebouw, mits deze niet aan openbaar toegankelijk gebied grenst. Of dit stuk grond tot het erf behoort, is onder andere afhankelijk van de bestemming van de grond.

   Om te kunnen bepalen of het stuk grond achter uw buurman tot het achtererfgebied behoort, moeten wij meer onderzoek verrichten. Dit kunnen wij voor u doen in een realisatieadvies. Meer informatie over het realisatieadvies vindt u op onze website https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/ of neemt u contact op via 0174-643892.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 4. Jeroen van Roosmalen zegt

  hallo,

  wij willen graan aanbouwen. Er is wat onduidelijkheid over de definitie van de voorgevel. Is dat perse de gevel waarin de voordeur is geplaatst? Of de gevel die evenwijdig aan de straat loopt.

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer Van Roosmalen,

   Indien onduidelijkheid bestaat over waar de voorgevel zich bevindt, moet in beginsel worden uitgegaan van het begrip voorgevelrooilijn, zoals omschreven in het bestemmingsplan. Wanneer de definitie uit het bestemmingsplan geen duidelijkheid biedt, moet de feitelijke situatie van doorslaggevende betekenis worden geacht. Hierbij kunnen de volgende aanknopingspunten worden gehanteerd: de systematiek van huisnummering (de plaats waar de brievenbus is aangebracht, waar zich het huisnummer bevindt, of aan welke wegzijde het gebouw of perceel is geadresseerd), de zijde van het gebouw waar zich de voordeur of hoofdingang bevindt, en de plaats waar de hoofdontsluiting van het perceel zich bevindt. In jurisprudentie is vaak aangegeven wat de ‘weging’ is van deze verschillende aspecten om uiteindelijk te kunnen bepalen wat de voorgevel is.

   De gevel waarin zich de voordeur bevindt is dus niet per se de voorgevel. In eerste instantie moet worden uitgegaan van de definitie uit het bestemmingsplan.

   In een realisatieadvies zoeken wij graag voor u uit welke gevel in dit geval als voorgevel moet worden beschouwd. Als u wilt kunnen we daar een offerte met een vaste prijs voor opstellen voor u. Meer informatie over het realisatieadvies vindt u op onze website: https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 5. Peter zegt

  Beste,

  Naar mijn idee staat in de conclussie niet alles duidelijk beschreven. Het gaat over de tekst: “Als achtererfgebied wordt aangemerkt het gebied achter het hoofdgebouw, maar ook de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant. Onder openbaar toegankelijk gebied wordt onder ander een weg, openbaar groen en vaarwater verstaan.”

  Openbaar groen betekend hier niet: het groen wat door de gemeente onderhouden wordt. Het betekend dat men hier vrij kan lopen. Staat er naast het particuliere perceel een ondringbaar bosje en ligt daarnaast de weg dan ligt het perceel niet naast een openbaar toegankelijk gebied*. Dit geldt ook voor een sloot (en een sloot is geen vaarwater).

  * zo heb ik het infofilmpje op website Omgevingswet (analyse) opgevat.

 6. Sona van Munster zegt

  Beste,

  Wij hebben een zijtuin aan die aan de voorkant en de zijkant grenst aan onbetreedbaar openbaar groen. Uit beschikbare informatie blijkt dat er dan sprake is van een achtererfgebied, 1 meter achter de voorgevelrooilijn. De achterkant van de zijtuin is los van achtertuin omdat hiertussen ruimte is voor parkeerplekken is. Betekent dit dat dan er toch geen sprake is van een achtererfgebied omdat de achterkant grenst aan openbaar gebied? Er lijkt hier geen duidelijke informatie over beschikbaar.

 7. LH zegt

  Ls,

  Ik heb een achtererf gebied van 6,0 x 10,0 meter, 60 m² oppervlakte derhalve.
  Op het einde van mijn achtererf gebied staat een bestaande originele stenen schuur van 5,0 x 3,0 meter.
  Daarmee is dus reeds 15 m² van mijn achtererf gebied bebouwd.

  Uitgaande van een max. van 50% bebouwing op het achtererf gebied, mag ik dus max. 30 m² van de 60 m² bebouwen…
  Omdat er al een originele stenen schuur staat van 15 m² mag ik dus een schuur op dit achtererf gebied bouwen van minder dan 15 m².

  De nieuw aan te bouwen schuur mag dus vergunningsvrij worden gebouwd mits deze minder dan 15 m² oppervlakte in neemt.
  De nieuw te bouwen schuur staat overigens 2,25 meter vanaf de woning die de markering aangeeft van het achtererf gebied.
  De ruimte tussen de originele bestaande stenen schuur tot de nieuw te bouwen schuur heeft een afstand van 1,80 meter.
  De hoogte van de nieuw te bouwen schuur is aan één zijde 2,50 meter en aan de andere zijde 2,20 meter.

  Als het goed is, voldoe ik dus aan alle gestelde eisen betreffende het bouwen van een vrijstaand bouwwerk in het achtergrensgebied ?
  Ik hoef hiervoor dus geen vergunning aan te vragen bij de gemeente ? Heb ik wel een meldingsplicht hiervoor ?

 8. Arjan zegt

  Hallo,

  Ik heeb een vraag over pachtgrond en het bepalen van het achtererf. Het desbetreffende erf wordt gepacht van een natuurstichting waarbij ook het aangrenzende gebied aan alle kanten eigendom is van die stichting. Het gaat om een bos met wandepaden dat toegangkelijk is voor publiek (echter dus geen gemeentelijk grondgebied). Aangezien het erf aan alle kanten door dit bos omsloten word vraag ik mij af hoe het achtererf bepaald wordt?

 9. evert zegt

  Hallo, als de ene zijde van je vrijstaande huis wordt begrensd door de openbare weg en de andere zijde door openbaar water, wat is dan bepalend voor de bepaling? Ik woon zeg maar ‘water gericht’ maar dat deel is kleiner qua oppervlakte en wordt door gemeente als achtererf beschouwd waardoor ik eigenlijk niets kan bijbouwen.

 10. S zegt

  Beste, wij willen vergunningsvrij een mantelzorgwoning plaatsen. Nu ligt er aan de ene zijkant een gemeentelijke begraafplaatsje. Openbaar toegankelijk gebied denk ik dan? Of ligt dat toch anders? Dat zijstuk was onze voorkeurskant namelijk… met vriendelijke groet,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *