Reacties

 1. vorsteveld zegt

  mag dat dan ook met het oog op de toekomst, bv het kind gaat eerst zelfstandig in de mantelzorgwoning. Later gaat het kind over naar de hoofdwoning en gaan de ouders in de mantelzorgwoning en mag je ook twee mantelzorgwoningen plaatsen?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Vorsteveld,

   Twee mantelzorgwoningen zijn niet toegestaan, althans niet vergunningvrij. Het zal ook lastig zijn hiervoor vergunning te krijgen.
   Wisselen van bewoning tussen ouder en kind is op zich mogelijk. Zoals beschreven in het blog, is er niet tussen iedere ouder en kind sprake van een mantelzorgrelatie. Dat is alleen het geval als de zorg voor elkaar de gebruikelijke zorg tussen ouder en kind overstijgt. Dit doet zich waarschijnlijk alleen voor als een van de partijen hulpbehoevend is.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat

   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 2. Paul zegt

  Wat als de functie van mantelzorgwoning niet meer aanwezig is doordat de hulpbehoevenden gestorven zijn of naar een verpleeghuis zijn vertrokken. Een regulier bijgebouw is het niet vind ik

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Paul,

   De regelgeving gaat er vanuit dat het bijgebouw op dat moment ontmanteld moet worden. Zonder de mantelzorgfunctie wordt het geen vergunningvrij bijgebouw, tenzij het ook aan de voorwaarden voor een vergunningvrij bijgebouw (zonder mantelzorgfunctie) voldoet.

   De gemeente moet erop handhaven dat zo’n gebouw ook weer wordt ontmanteld. Vanuit gemeenten is daarop veel commentaar, omdat dit voor gemeenten een zware taak is.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat

   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 3. GJS zegt

  Wanneer komt een oudere in aanmerking voor wonen in een zorgwoning in de tuin ?
  Wij proberen mijn schoonmoeder die haar woning en tuin niet meer kan onderhouden in onze tuin te laten wonen.
  Alleen worden we niet wijzer van hoe te handelen.
  Haar huisarts zegt gewoon, ga maar kleiner wonen.
  Een doorverwijzing voor een onderzoek geeft hij niet.
  Moet ze dan eerst haar woning verkopen en een paar jaar kleiner gaan wonen voor ze niks meer zelf kan ?
  En wij dus steeds naar haar toe komen om te helpen waar nodig ?
  Wij bieden onze hulp en zorg aan, echter kennelijk zijn de regels te ondoorzichtig om verder te komen.
  GJS

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste GJS,

   Dank voor uw opmerking!
   U vraagt zich af wanneer uw schoonmoeder in aanmerking komt voor een mantelzorgwoning. Blijkens de definitie van mantelzorg is mantelzorg “intensieve zorg of ondersteuning die wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelf redzaamheid”. De behoefte aan mantelzorg wordt aangetoond met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur. Dit staat in de officiële definitie. De gemeente kan dus op enig moment een verklaring vragen om aan te tonen dat er daadwerkelijk om mantelzorg gaat. Uit de definitie blijkt ook dat het moet gaan om intensieve zorg of ondersteuning. Als het in het geval van uw schoonmoeder gaat om niet meer kunnen bijhouden van een eigen tuin, kwalificeert dat niet als intensieve zorg of ondersteuning. Dit zou misschien anders kunnen zijn als er ook sprake is van meer sociale kenmerken, bijvoorbeeld eenzaamheid die leidt tot depressie.

   Uw huisarts wil een dergelijke verklaring niet afgeven. U bent in ieder geval niet alleen afhankelijk van de mening van de huisarts. Ook een wijkverpleegkundige zou een dergelijke verklaring kunnen afgeven. Er is ook de mogelijkheid dat u bij de gemeente navraagt wie is aangewezen als sociaal-medisch adviseur. Het lijkt mij de voorkeur genieten dat een huisarts of een wijkverpleegkundige die de persoon in kwestie kent de beoordeling doet.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat

   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 4. Elwin zegt

  Hallo,
  Na een lang traject met de gemeente gaat binnenkort een zorgunit geplaatst worden in onze achtertuin (slaapkamer en badkamer voor onze gehandicapte dochter). We hebben een hoekwoning en de unit wordt tegen de achterkant van de woning en tegen de erfgrens aan de zijkant (openbare weg) geplaatst. Uiteraard is het mogelijk de unit weer te verwijderen als deze in de toekomst niet meer nodig blijkt.
  De gemeente geeft aan dat hier een bouwvergunning (tijdelijke bouw) voor nodig is (€2500). Kunt u ons vertellen of dit klopt of dat het vergunningvrij is?
  Hartelijk dank!

  Met vriendelijke groet,
  Elwin

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Elwin,

   In vervolg op uw bericht van afgelopen donderdag: als de unit vergunningvrij is, mag de gemeente geen leges rekenen. Om uw vraag te kunnen beantwoorden of u de mantelzorgwoning vergunningvrij kunt bouwen, hebben wij iets meer informatie nodig. De mantelzorgwoning wordt aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk, daarom zijn de regels voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk van toepassing.

   In artikel 2 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht zijn de vereisten opgenomen waaraan een bijbehorend bouwwerk moet voldoen om vergunningvrij gebouwd te kunnen worden. In dit artikel staat in de eerste plaats dat het bijbehorende bouwwerk alleen bij een bestaande woning mag worden gebouwd op het achtererfgebied van die woning. Andere vereisten om vergunningvrij een mantelzorgwoning te plaatsen in uw achtertuin zijn:

   1. Het bouwwerk dient, in geval dat het bouwwerk op een afstand van niet meer dan 4 meter van het oorspronkelijk hoofdgebouw staat (de woning van de verzorgers dus), niet hoger te zijn dan 5 meter. Daarnaast mag de mantelzorgwoning ook niet hoger zijn dan het oorspronkelijk hoofdgebouw.

   2. Indien de mantelzorgwoning op een afstand van meer dan 4 meter van het oorspronkelijk hoofdgebouw staat: wanneer het bouwwerk hoger dan 3 meter is, en voorzien van een schuin dak, dan mag de dakvoet niet hoger zijn dan 3 meter.

   3. Daarnaast dient de mantelzorgwoning op een afstand van meer dan 1 meter vanaf openbaar gebied te staan. Als ik u goed begrijp, gaat het hier om een mantelzorgwoning die op de erfgrens staat, zowel aan de achterzijde als aan de zijde van de zijstraat, nu het om een hoekwoning gaat. Waarschijnlijk begint naast de erfgrens het openbaar gebied. Hierdoor staat de unit mogelijk zowel aan de achterzijde als aan de zijkant niet op 1 m afstand van openbaar gebied. Dit kan ertoe leiden dat het niet vergunningvrij is.

   4. Als laatste mag de mantelzorgwoning ook niet te groot zijn. Hoe groot de mantelzorgwoning precies mag zijn, lees u in onze blog https://www.jurable.nl/blog/2014/11/10/vergunningvrij-bouwen/ die wij hierover hebben geschreven.

   Indien u aan deze voorwaarden voldoet, dan bestaat de mogelijkheid om mantelzorg te verlenen door middel van het vergunningvrij plaatsen van een bijgebouw of een woonunit op uw perceel.

   Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord. Mocht het nog niet duidelijk zijn of heeft u andere vragen, kunt u altijd een quick scan verzoek aan ons doen via onze gespecialiseerde website http://www.jurable.nl, zodat wij kunnen bezien of u de mantelzorgwoning zonder vergunning kunt plaatsen. De kosten hiervoor bedragen € 199,-. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan horen wij graag van u.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat

   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 5. Roel zegt

  Hallo,

  als men een schuur verbouwt tot mantelzorg met alle voorzieningen erin en kost bv €40.000,- en de betreffende persoon overlijd bv binnen een jaar, moet dan alle inrichting er weer uit gesloopt worden? Dit lijkt me dan kapitaalvernietiging.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Roel,

   In vervolg op uw reactie van 10 december jl.: wanneer men een schuur verbouwt tot mantelzorgwoning en de mantelzorgontvanger overlijdt binnen een jaar, zal de inrichting inderdaad weer verwijderd moeten worden, ongeacht hoeveel er aan besteed is. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog andere vragen heeft, neemt u dan gerust een kijkje op onze gespecialiseerde website http://www.jurable.nl/jurable.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat

   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 6. roy zegt

  `hallo,

  wij willen voor mijn grootvader een mantelzorgwoning bouwen achter ons huis. nu vroeg ik mij af hoed dit met de financiering zit. hij heeft nu nog een eigen huis dat volgende week in de verkoop gaat. het is moeilijk om te wachten met het beginnen van de bouw totdat het huis verkocht is. hoe zit het dan met de financiering. mijn grootvader gaat zijn mantelzorg woning zelf financieren maar krijgt uiteraard op zijn hoge leeftijd (84) geen lening meer en het huis is nog niet verkocht zoals ik al eerder zei. is het mogelijk dat wij een lening voor zijn mantelzorgwoning afsluiten en hij die lening, zodra het huis verkocht is, afbetaald zonder dat er schenkbelasting enzoverder betaald moet worden? het is noodzaak dat wel snel beginnen met bouwen daar de situatie thuis bij onhoudbaar is.

  mvg, R.

 7. Joyce Janssen zegt

  Hallo een korte vraag. Mijn schoonouders zijn 65 en 62. Zij zijn nog niet hulpbehoevend. Hoe zit het dan met een zorgwoning plaatsen in de achtertuin? Het woord zorgwoning klopt niet helemaal. Maar over een jaar of 10 is de kans groot dat het een zorgwoning is. En als opa van 88 ook meekomt??

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Geachte mevrouw Janssen,

   In vervolg op uw reactie op onze blog: zoals beschreven in de blog wordt mantelzorg in het Besluit omgevingsrecht gedefinieerd als langdurige zorg die niet in het kader van een hulpbehoevend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving. Dit houdt in dat u de mantelzorgwoning alleen vergunningvrij kunt bouwen wanneer uw beide ouders op dit moment hulpbehoevend zijn. Dit geldt ook voor opa van 88 jaar oud.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht het nog niet duidelijk zijn of heeft u andere vragen, kunt u altijd een quick scan verzoek aan ons doen via onze gespecialiseerde website http://www.jurable.nl/jurable. De kosten hiervoor bedragen € 199,-. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan horen wij graag van u.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat

   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 8. Willem Kester zegt

  Hallo Juliette,
  Ik volg deze discussie met belangstelling. Je bent erg bekend met de regels mbt het plaatsen van een mantelzorgwoning. Er is voor betrokkenen veel te regelen mbt de keuze van de tijdelijke woning die verplaatsbaar moet zijn en de aannemer(s) die het plaatsen. Bovendien moeten allerlei nutsvoorzieningen aangesloten worden. Is het niet mogelijk een samenwerking aan te gaan dat ik optreed als adviseur van deze mensen voor de keuze, aankoop, plaatsing en voorzieningen van deze woningen?
  Ik ben bereikbaar op 0174 503241 en 06 38938695
  vriendelijke groet,
  Willem Kester

 9. Cees zegt

  Geachte mevrouw Zwinkels,

  Onlangs kregen we toestemming om een mantelzorgwoning vergunningvrij te bouwen op eigen grond bij ons huis.
  Kunnen we nadat we daarin wonen, erf splitsing toepassen en ons eigen huis verkopen?
  Met vriendelijke groeten,
  Cees

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Cees,

   Een voorwaarde voor het bouwen van een mantelzorgwoning is dat het moet gaan om huisvesting in of bij een woning van één huishouden. Daarnaast dient de mantelzorgwoning functioneel verbonden moet zijn met het hoofdgebouw. Het is daarom niet mogelijk om na het plaatsen van de mantelzorgwoning erfsplitsing toe te passen, zelf in de mantelzorgwoning te gaan wonen en het hoofdgebouw te verkopen, omdat de mantelzorgwoning dan niet meer bij het hoofdgebouw hoort.

   Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels,
   Advocaat

   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 10. saskia zegt

  Ik heb een vraag
  Ik kan een stukje grond bijkopen voor een mantelzorgwoning erop te bouwen maar weet iemand mij te vertellen wat de minimale breedte moet zijn.want dat stukje grond is 296 breedt dus kan ik daar überhaupt wel een woning op realiseren

  Vriendelijke groet saskia

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Saskia,

   Om antwoord te kunnen geven op uw vraag is het niet zozeer van belang om te weten wat de breedte is van het perceel, maar is het van belang om de oppervlakte van het achtererfgebied, waarop u de mantelzorgwoning wilt bouwen, te berekenen. De mantelzorgwoning wordt namelijk aangemerkt als een bijbehorend bouwwerk. Vandaar dat de regels voor het bouwen van een bijbehorend bouwwerk van toepassing zijn op de mantelzorgwoning. Dit betekent dat de woning alleen bij een bestaande woning mag worden gebouwd.

   Het achtererfgebied is het gebied achter het hoofdgebouw, maar ook de niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerde zijkant. Ook de grond onder het hoofdgebouw wordt hierbij opgeteld. Het bebouwingsgebied op het achtererf bereken je door de oppervlak van de al aanwezige bebouwing, zoals een huis en/of schuur of serre, af te trekken van het hele oppervlak van het achtererf. De uitkomst hiervan is het bebouwingsgebied. Nu kunt u gaan berekenen hoeveel u kunt bouwen, aan de hand van het stroomschema hierboven in deze blog.

   Stel dat u een bebouwingsgebied van 220 m² heeft, dan is het bebouwingsgebied groter dan 100 m² en kleiner dan 300 m². U mag dan in ieder geval 50 m² bouwen over de eerste 100 m². Blijkens het schema komt daar nog bij 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m². Dat is in dit geval 120 m². 20% van 120 m² is 24 m², opgeteld met 50 m² is dat 74 m² dat maximaal aan bijgebouwen aanwezig mag zijn. Hiervan moet nog worden afgetrokken de bijgebouwen en uitbouwen die al aanwezig zijn.

   Buiten de bebouwde kom is ook de eis voor de maximaal toelaatbare oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken niet van toepassing. Voorwaarde is dan wel dat het dan gaat om een geheel of in delen verplaatsbare mantelzorgvoorziening die niet groter is dan 100 m2. Na de beëindiging van de mantelzorgbehoefte moet de verplaatsbare mantelzorgvoorziening weer worden verwijderd.

   Het is dus nog niet zo simpel. Er zijn enkele stappen na elkaar nodig. Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels,
   Advocaat

   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 11. Benny zegt

  Beste Mevr.Zwinkels,
  Ik heb een woning met vlodoende grond rondom om een mantelzorg woning te plaatsen.
  Ik word binnenkort 70 en ben nog niet hulpbehoevend maar zal dat ongetwijfeld wel worden.Ik wil mijn woning verkopen met het beding dat er door de kopers mantelzorg verleend wordt.Mag/kan dit en kan er dan nu al een verplaatsbare mantelzorgwoning geplaatst wordenen en mogen evt.nieuwe bewoners deze mantelzorg in de toekomst gaan verlenen?

  vriendelijke groet,
  Benny

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Benny,

   Zoals beschreven in de blog wordt mantelzorg gedefinieerd als langdurige zorg die niet in het kader van een hulpbehoevend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving. Dit houdt in dat u de mantelzorgwoning alleen vergunningvrij kunt bouwen wanneer u op dit moment hulpbehoevend bent (en hiervan ook een verklaring heeft verkregen van de huisarts). Ook kan uit de definitie opgemaakt worden dat mantelzorg niet door iedereen gegeven mag worden, maar dat het iemand moet zijn uit uw directe omgeving. Mocht u de woning willen verkopen met het beding dat er door de kopers mantelzorg verleend wordt, is het dus wel van belang dat de koper iemand uit uw directe omgeving is.

   Vergunningvrij kan op dit moment dus nog geen mantelzorgwoning geplaatst worden.

   Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Heidi,

   Een stacaravan mag inderdaad als mantelzorgwoning worden gebruikt, mits ook aan de overige voorwaarden is voldaan.

   Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 12. Benny zegt

  Beste Mevr.Zwinkels,
  Dank voor uw duidelijke uitleg.
  Wat wordt verstaan onder iemand uit de directe omgeving?
  Want de verkoop met zorgbeding zou voor iemand zonder familie in de buurt of helemaal zonder familie een goede oplossing zijn.Een allenstaande zou op die manier “gedwongen” worden naar een verzorgingstehuis te verhuizen.Is de wet hierin voorzien?

  vriendelijke groet,

  Benny

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Benny,

   Onder iemand uit de directe omgeving wordt verstaan iemand waarmee u persoonlijk contact heeft en niet via een ander persoon kent, zoals een partner, ouder, kind, een ander familielid, een vriend, een buur of kennis.

   Het klopt dat mantelzorgwoning ook voor iemand zonder familie een goede oplossing is. De wet kent geen andere oplossing voor dit probleem.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 13. marco zegt

  hallo,

  mijn opa onvangt mantelzorg van zijn dochter ze wonen nu kangaroo (2 huishouden in 1 woning)
  nu wil iemand de dochter helpen met de zorg maar wil dan wel graag bij de zorgvrager wonen
  nu is mijn vraag mag er een mantelzorg woning geplaatst worden voor de gene die gaat helpen bij de zorg

  met vriendelijke groet,

  marco

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Marco,

   De kangaroewoning is al een woning die door een zorgverlener wordt bewoond, dus het hangt er vanaf of er door twee personen mantelzorg mag worden verleend.

   In de toelichting van het Besluit omgevingsrecht staat wel wat onder mantelzorg verstaan moet worden: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpbehoevend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving. Het moet gaan om zorg die nodig is. Het is de vraag of iemand wel de zorg van twee verschillende personen nodig kan hebben. Veiligheidshalve zou ervoor moeten zorgen dat een deskundige (bijvoorbeeld de huisarts) verklaart dat dat nodig is.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht het nog niet duidelijk zijn of heeft u andere vragen, kunt u altijd een quick scan verzoek aan ons doen via onze gespecialiseerde website http://www.jurable.nl/jurable. De kosten hiervoor bedragen € 199,-. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan horen wij graag van u.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 14. rudie zegt

  Onze Zoon wil onze woning kopen en dan willen wij er een mantelzorgwoning neerzetten.
  Er is ruimte genoeg dat is niet een probleem.
  Mijn Vrouw is psychiatrisch patient en dit geeft mij veel werk.
  Aangezien dit mij eigenlijk soms te veel is is het fijn om ondersteuning te krijgen.
  Nu is ons huis boven erg klein en oud hij moet er dus wel behoorlijk wat aan verbouwen.
  Dit gaat dus veel geld kosten.
  Als ik het goed heb mag ik mijn huis een 50.000 euro onder de WOZ waarde verkopen maar dan kom ik een 50.000 euro te kort om een mantelzorgwoning te laten plaatsen. Nu is mijn vraag kan ik daarop een hypotheek krijgen of doen de banken dan erg moeilijk.
  En dan heb ik nog meer kinderen moet ik daar ook nog rekening mee moeten houden of mag ik dit zelf weten.
  Met vriendelijke Groet
  Rudie

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Rudie,

   Hier kan ik u helaas geen antwoord op geven, omdat wij ons bezighouden met de juridische kant van dit soort zaken. Hiervoor zult u zich moeten wenden tot iemand die zich bezighoudt met belastingzaken.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 15. Casteleyn Els zegt

  Mijn pa is hulpbehoevend, en mijn ma kan dat niet meer alleen aan. Ik zou graag een klein gebouw in de tuin optrekken voor hen. Wat moet ik doen en kan je daarvoor subsidie krijgen?
  Moet je dat aangeven aan de gemeente? Of hoe werkt zoiets?
  Mvg,

  Els.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Els,

   Indien u een mantelzorgwoning wilt bouwen in uw achtertuin, is dit in sommige gevallen mogelijk zonder. Een mantelzorgwoning wordt gezien als een bijbehorend bouwwerk. De regels voor het vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk zijn dan van toepassing op de mantelzorgwoning. Wij hebben hier eerder al een blog over geschreven, waarin de voorwaarden worden besproken: https://www.jurable.nl/bijbehorend-bouwwerk/. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan dient u een vergunning aan te vragen bij de gemeente.

   Op de vraag of u subsidie kan aanvragen voor het verlenen van mantelzorg, kan ik u helaas geen antwoord op geven. Wij houden ons slechts bezig met de juridische kant van dit soort zaken.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. De mogelijkheden om vergunningvrij te kunnen bouwen zijn vrij ingewikkeld. Om vragen als deze beter te kunnen beantwoorden, is vanuit ons kantoor de website https://www.jurable.nl/jurable opgezet. Op deze website vindt u veel informatie en kunt u bovengenoemd E-book downloaden (http://ow.ly/MwYvR ). U kunt hier tegen een vaste prijs advies vragen over vragen als de uwe. Mocht u hiervan gebruik willen maken, dan horen wij graag van u.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 16. g van der velde zegt

  Wij hebben een boerderij maar zijn gestopt omdat wij het werk niet meer aankonden en financieel niet meer haalbaar was.nu wil onze zoon het huis kopen en verbouwen maar wat moeten wij.er bij aanbouwen?? eigenlijk wou ik er liever achter wonen in een zorg woning. Wij hebben nog niet echt zorg nodig maar zijn wel alle twee hart patent.En ik loop niet zo goed en ben vaak overspanen.nu is mijn vraag mogen wij een zorgwoning op het erf achter mijn zoon zetten met het oog op de toekomst

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Geachte heer/mevrouw Van der Velde,

   Onder mantelzorg dient te worden verstaan: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpbehoevend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving. Dit houdt in dat u de mantelzorgwoning alleen vergunningvrij kunt bouwen, indien u op dit moment hulpbehoevend bent en hiervan ook een verklaring heeft verkregen van de huisarts. Het dient te gaan om zorg die nodig is op dit moment.

   Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 17. T Davelaar zegt

  Mijn vraag is ,we zijn met vier alleenstaande vrouwen tussen de 60 en 70 jaar oud ,en ieder heeft al wat aandoeningen , we willen voor elkaar gaan zorgen , dus bij elkaar wonen ,niemand anders die het in de toekomst voor ons kan doen ,is er een mogelijkheid om dat voor elkaar te krijgen ?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Geachte dames,

   Uw vraag is heel algemeen, maar staat onder een artikel over de mantelzorgwoning. Daar zal ik dus op ingaan. De mantelzorgwoning is bedoeld voor een persoon die mantelzorg behoeft. Als er in uw midden iemand is die mantelzorg behoeft, kan dat aanleiding zijn voor het vergunningvrij bouwen van een mantelzorgwoning bij een bestaande woning. Vervolgens mogen in die woning twee mensen wonen, mits zij samen één huishouding voeren. U zult zelf na moeten gaan, of dit voor uw gezelschap past.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 18. Wim Louwen zegt

  Mevrouw Zwinkels,

  Wij hebben de volgende vragen, Wij, mijn vrouw en ik hebben het voornemen samen met onze dochter en haar gezin samen te gaan wonen. Wij denken aan een mantelzorgwoning in de tuin van onze kinderen. De volgende problemen doen zich voor. Als wij in de tuin van onze kinderen een mantelzorgwoning bouwen kunnen wij geen hypotheek krijgen daar wij geen grond hebben. Als wij de grond gaan splitsen mag op onze eigen grond wel bouwen, maar dat is geen mantelzorg. Wij denken nu aan een constructie waarbij wij gezamenlijk een huis kopen, ik denk aan een maatschap of iets dergelijks waarna wij gezamenlijk de grond beheersen zodat wij wel een hypotheek kunnen krijgen. Kent u dergelijke constructies? Misschien zijn er nog andere mogelijkheden, dat horen we gaarne van u

  Vriendelijk groetend

  J W Louwen

 19. Juliette Zwinkels zegt

  Beste heer Louwen,
  U stelt een interessante vraag. Ik heb helaas nog geen praktijkgevallen waarin in een maatschap gezamenlijk grond wordt gekocht. Ik meen dat binnen zo’n maatschap wel aan de voorwaarden voor een mantelzorgwoning kan worden voldaan, zodat het in die zin een goede optie zou kunnen zijn. Mocht u hier verder op door willen gaan, kunt u een afspraak maken voor een bespreking op mijn kantoor. Eventueel zou ik dit samen met een notaris uit mijn netwerk kunnen bekijken.

  Met vriendelijke groet,

  Juliëtte Zwinkels,
  Advocaat
  Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 20. Evert zegt

  Geachte mevrouw Zwinkels,

  Mijn vrouw zorgt al een tijd voor haar moeder maar moet hiervoor een eindje rijden, nu willen wij onze garage verbouwen als mantelzorgwoning. De garage is te klein om te verbouwen volgens de voorwaarden om een eigen huisnummer te krijgen, er moet dan een keuken, douche, toilet, slaapkamer en woonkamer in. Nu kunnen wij nog een punt op de garage bouwen en hier de keuken en woonkamer van maken, beneden komt dan de douche toilet en slaapkamer. er kan dan een lift of een traplift komen. Nu is mijn vraag? Mag dit volgens de regels als mantelzorgwoning en om een eigen huisnummer aan te vragen? Vergunning zullen we dan wel aan moeten vragen bij de gemeente.

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste heer Coenen,

   Als u een mantelzorgwoning wilt bouwen in uw achtertuin, is dit in sommige gevallen mogelijk zonder vergunning. Een mantelzorgwoning wordt gezien als een bijbehorend bouwwerk. De regels voor het vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk zijn dan van toepassing op de mantelzorgwoning. Wij hebben hier eerder al een blog over geschreven, waarin de voorwaarden worden besproken: https://www.jurable.nl/bijbehorend-bouwwerk/. Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan zult u inderdaad een vergunning bij de gemeente moeten aanvragen.

   Aangezien u een verdieping op uw garage wilt bouwen, kan dit niet vergunningvrij geschieden. U zult derhalve een vergunning om te bouwen en een vergunning om af te wijken van het bestemmingsplan moeten aanvragen. U kunt wel gebruik maken van de mogelijkheid om de verbouwing ten behoeve van een mantelzorgwoning als zg. “kruimelgeval” aan te vragen. Over de voordelen van het aanvragen van een vergunning voor een kruimelgeval hebben wij een e-book geschreven dat u hier kunt downloaden. Het is mij niet bekend of dit tot een eigen huisnummer voor de mantelzorgwoning leidt, dus die vraag kan ik niet beantwoorden.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 21. sjaak pruijssers zegt

  wij mijn vrouw en ik beide 60 jaar,hebben een huis met diepe tuin,deze grenst aan een bedrijventerrein aan de rand van ons dorp,nu wil onze dochter die in de zorg werkt ons huis kopen en zo later voor ons gaan zorgen,wij willen dan bij haar en haar man ingaan wonen,maar dan achter in de tuin in een woonunit of chalet,op dit moment kunnen wij nog voor ons zelf zorgen ,maar later zal metname ik diverse hulp nodig hebben,ik ben n,l zwaar rugpatient,
  vraag hoe liggen onze kansen en wat moeten wij ondernemen??
  mvrgr sjaak

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Geachte heer Pruijssers,

   Het is in principe mogelijk een mantelzorgwoning vergunningvrij te bouwen. Hiervoor dient er echter wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan:

   Allereerst dient u de mantelzorgwoning daadwerkelijk nodig te hebben. Indien u nog zelfstandig kunt wonen, kunt u dus geen aanspraak maken op een mantelzorgwoning. U heeft aangegeven dat u op dit moment nog voor uzelf kunt zorgen. Dit betekent dus dat u op dit moment niet in aanmerking komt voor een mantelzorgwoning. Wanneer u te zijner tijd niet meer voor uzelf kunt zorgen, kan de gemeente om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of een andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur vragen, waaruit blijkt dat u de mantelzorgwoning echt nodig heeft.

   Daarnaast wordt een mantelzorgwoning door het Besluit omgevingsrecht gezien als een bijbehorend bouwwerk. Een bijbehorend bouwwerk dient te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen.
   Over het begrip bijbehorend bouwwerk hebben wij de volgende blog geschreven: https://www.jurable.nl/2014/bijbehorend-bouwwerk/

   Hoe groot u mantelzorgwoning maximaal mag zijn is afhankelijk van het bebouwingsgebied en de al aanwezige bijgebouwen. Een mantelzorgwoning mag echter nooit groter dan 150 m² zijn. Voor het begrip bebouwingsgebied verwijs ik u naar de volgende blog: https://www.jurable.nl/blog/2014/11/10/vergunningvrij-bouwen/
   Voor mantelzorgwoningen gelegen buiten de bebouwde kom bestaat een belangrijke uitzondering. Het is namelijk altijd mogelijk om een mantelzorgwoning buiten de bebouwde kom te bouwen, ook als u de limiet van de maximale oppervlakte waarop je mag bouwen al heeft bereikt. Het moet dan wel gaan om een verplaatsbare unit die maximaal 100 m² groot is.

   De woning kunt u op ieder gewenst moment aan uw dochter en schoonzoon verkopen.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 22. Gerda zegt

  Goedemorgen,

  Mijn vader is onlangs plotseling overleden, mijn moeder kan niet zonder onze hulp. Wij willen graag een chalet bij haar op het erf plaatsen. Ook op advies van de huisarts. De gemeente wil dit toestaan, maar er mogen niet meer dan twee personen in wonen. Samen met mijn man heb ik twee kinderen, de woning van mijn moeder is te klein om er met een gezin in te wonen. Mijn moeder is er ook niet aan toe om de woning te verlaten. Zou er eventueel toch een mogelijkheid zijn om met mijn gezin in het chalet te gaan wonen?

  Vriendelijke groet,
  Gerda

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Gerda,

   In het Besluit omgevingsrecht wordt gesproken over één huishouden van maximaal twee personen. Echter, deze eis is alleen van toepassing op de woning waar de zorgbehoevende zich bevindt.
   In dit geval is dat de woning van uw moeder en niet het chalet. Derhalve kunt u met uw gezin in het chalet gaan wonen.
   Mocht uw moeder te zijner tijd naar het chalet verhuizen, dan zal bovengenoemde eis voor het chalet gaan gelden en niet meer voor de woning.

   Tot slot wil ik u erop wijzen dat een mantelzorgwoning wordt gezien als een bijbehorend bouwwerk en derhalve dient te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen. Over het begrip bijbehorend bouwwerk hebben wij de volgende blog geschreven:
   https://www.jurable.nl/2014/bijbehorend-bouwwerk/

   Ik hoop dat ik hiermee uw vraag heb beantwoordt.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 23. Petra zegt

  Ik zorg al een tijd voor mijn zieke moeder. Zij heeft bij ons haar eigen kamer, maar die willen wij graag aanpassen met een eigen douchegelegenheid. De gemeente heeft echter onze WMO aanvraag hiervoor afgewezen. Mag dit zomaar??

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Geachte mevrouw Derksen,

   Helaas ben ik niet erg bekend met de wet WMO. Het is voor mij dan ook erg lastig om te bepalen of de gemeente rechtens juist heeft gehandeld.
   Ik zou u willen adviseren om contact op te nemen met het WMO-loket van uw gemeente.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,
   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 24. Kim zegt

  Als een mantelzorgwoning wordt bewoond door een ouder echtpaar waarvan één hulpbehoevend is. Deze wordt extra verzorgd door de dochter die in het hoofdgebouw woont omdat de eigen partner het niet alleen kan. De hulpbehoevende partner komt te overlijden. Moet de achterblijvende partner, die niet hulpbehoevend is de mantelzorgwoning verlaten?
  Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

  Groet Kim

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Kim,

   Onder huisvesting in verband met mantelzorg wordt verstaan: huisvesting in of bij een woning van één huishouden van maximaal twee personen, van wie ten minste één persoon mantelzorg verleent aan of ontvangt van een bewoner van de woning; U geeft aan dat de mantelzorgwoning wordt bewoond door een ouder echtpaar waarvan er één hulpbehoevend is.
   Dit betekent dat wanneer de hulpbehoevende overlijdt er geen sprake meer is van mantelzorg. De achterblijvende partner is immers niet hulpbehoevend.
   Wanneer er geen sprake meer is van mantelzorg, bijvoorbeeld omdat de hulpbehoevende overlijdt, dan mag de mantelzorgwoning ook niet meer gebruikt worden als woning. Helaas zal de achterblijvende partner de woning op dat moment moeten verlaten.

   Echter, indien het bouwwerk aan de vereisten voor vergunningvrij bouwen zonder mantelzorgfunctie voldoet, mag deze wel blijven staan. Hierbij is het van belang om na te gaan wat het gebruik is van de mantelzorgwoning. Voor een bouwwerk dat op meer dan vier meter van het hoofdgebouw staat geldt dat deze slechts functioneel ondergeschikt mag zijn aan het hoofdgebouw. In dat geval zou u het bouwwerk bijvoorbeeld kunnen ombouwen tot bijkeuken, garage, atelier of tuinhuis. Een bouwwerk dat op niet meer dan vier meter van het hoofdgebouw staat wordt als onderdeel van de woning gezien. Het bouwwerk mag in dat geval bijvoorbeeld gebruikt worden voor het vergroten van een woonkamer, keuken of serre. Ook deze activiteiten kunnen mogelijk vergunningvrij worden gerealiseerd.

   Van bovenstaande wettelijke regeling kan in overleg met de gemeente worden afgeweken. Wanneer de achterblijvende partner bijvoorbeeld nog niet hulpbehoevend is, maar het gezien de hoge leeftijd/fysieke gesteldheid e.d. van de achterblijvende partner niet wenselijk is om weer zelfstandig te gaan wonen, kan de gemeente er mee instemmen dat de achterblijvende partner in de mantelzorgwoning blijft wonen.

   Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 25. Dennis zegt

  Wij willen in het huis van mijn ouders gaan wonen en mantelzorg verlenen. Hiervoor moet de schuur achter het huis verbouwd worden tot woning zodat er genoeg plek voor ons is (gezin met 1 kind). Nu blijkt dat als mijn ouders beide overleden zijn ik de schuur weer in zijn oorspronkelijke staat moet brengen volgens de wet. Maar waarom? De extra ruimte is toch verder prima te gebruiken voor loges of als gebruik als b&b. Heeft iemand een idee waarom is deze regel bedacht?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Dennis,

   Wanneer uw beide ouders zijn overleden mag de schuur niet meer gebruikt worden als woning.
   De schuur mag echter wel blijven staan, indien deze aan de vereisten voor vergunningvrij bouwen zonder mantelzorgfunctie voldoet. Voor welk gebruik u de schuur te zijner tijd kunt verbouwen, hangt af van de afstand gelegen tussen het bouwwerk en het hoofdgebouw. Wanneer het bouwwerk op een afstand van meer dan vier meter van het hoofdgebouw staat dan mag het bouwwerk slechts functioneel ondergeschikt zijn aan het hoofdgebouw. De schuur kan dan bijvoorbeeld verbouwd worden tot bijkeuken, garage, atelier of tuinhuis. Een bouwwerk dat op niet meer dan vier meter van het hoofdgebouw gelegen is, wordt als onderdeel van het hoofdgebouw gezien. De schuur kan dan bijvoorbeeld verbouwd worden tot keuken, slaapkamer of woonkamer. Deze verbouwing kunt u mogelijk vergunningvrij realiseren.

   Het is dus niet per definitie zo dat de schuur in zijn oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht, maar eventuele zelfstandige woonvoorzieningen, zoals een keuken of een badkamer moeten wel worden verwijderd. De schuur mag immers niet meer als woning worden gebruikt. Daarna kunt u de schuur, gelet op het bovenstaande, desgewenst verbouwen.

   Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 26. Mirjam zegt

  Als er tussen een woning waar een bepaalde hoeveelheid geluidsbelasting op toegestaan is en een geluidsoverlast veroorzakend bedrijf zonder enig overleg en zonder vergunning een mantelzorgwoning wordt geplaatst, mag de gemeente dat bedrijf dan dwingen extra geluidwerende voorzieningen ten behoeve van de mantelzorgwoning te treffen?
  En als dat bedrijf wil uitbreiden binnen te bestaande geluidsnormen, mag de gemeente die uitbreiding dan weigeren of extra voorzieningen eisen ten behoeve van die mantelzorgwoning?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Mirjam,

   In het Besluit omgevingsrecht is geen bijzondere regeling opgenomen met betrekking tot geluidsoverlast. Er geldt alleen een verbod om te bouwen voor bijbehorende bouwwerken die in een bepaalde veiligheidszone liggen. Voor geluid zijn echter geen afstandseisen opgenomen. In de praktijk moet nog blijken hoe gemeenten hiermee om gaan. Zodra de gemeente eisen gaat stellen, zou u hierover een QuickScan aan kunnen vragen.

   Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 27. Ted van der velden zegt

  Beste mvr Mijn ouders gaan hun huis verkopen zodat we een huis kunnen kopen mijn vriendin mijn moeder mijn vader en ik, nu hebben wij iets op het oog een bungalow waar mijn vriendin en ik in willen gaan wonen en een chalet in de tuin plaatsen voor mijn ouders. Kan dit? mijn moeder is in orde alleen mijn vader heeft een longaandoening, en is slechter te been, dus willen wij om onze moeder verlichten door samen te gaan wonen. Ik hoor graag van u

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Geachte heer Van der Velden,

   Het is in principe mogelijk om vergunningvrij het chalet te plaatsen.
   Het chalet kan echter alleen vergunningvrij worden gebouwd op het moment dat uw vader de mantelzorgwoning daadwerkelijk nodig heeft. U geeft aan dat uw vader slecht ter been is en een longaandoening heeft. Mogelijk kan uw vader dus niet meer voor zichzelf zorgen en wordt er voldaan aan bovenstaand vereiste. De gemeente kan om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur vragen, waaruit blijkt dat uw vader de mantelzorg daadwerkelijk nodig heeft.

   Verder dient er aan de voorwaarden voor het vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk te worden voldaan. Een mantelzorgwoning wordt volgens het Besluit omgevingsrecht namelijk gezien als bijbehorend bouwwerk. Voor meer informatie over het begrip bijbehorend bouwwerk verwijs ik u naar de volgende blog: bijbehorend bouwwerk

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 28. gerben zegt

  Hallo

  Wij hebben al 7 jaar een mantelzorg woning voor mijn schoonmoeder.
  Dit hebben we gerealiseerd door een gedeelte van een nieuw gebouwde loods een woongedeelte te maken.

  Nu is heeft mijn moeder een herseninfarct gehad en heeft hulp nodig , dus zouden we hiervoor ook graag iets bouwen zodat mijn vader en moeder ook bij ons kunnen komen wonen.

  We hebben een perceel(16000m2) met agrarische bestemming en nog genoeg bouwblok .

  Zou dit mogelijk zijn ?

  Vriendelijke groeten, Gerben

 29. sonja zegt

  Op welke afstand moet ern mantelzorg woning van de erfgrens geplaatst worden worden. ? Zijn daar net als bij een heg n of bomen regels voor?

  • Juliëtte Zwinkels zegt

   Beste Sonja,

   Voor de mantelzorgwoning geldt dat deze op een afstand van meer dan 1 meter vanaf openbaar toegankelijk gebied moet worden gebouwd. Onder openbaar toegankelijk gebied worden onder andere wegen, groen en vaarwater verstaan. Daarnaast dient u, zoals hierboven beschreven, rekening te houden met de afstand gelegen tussen het hoofdgebouw en de mantelzorgwoning.

   Ik hoop uw vraag hiermee te hebben beantwoord.

   Met vriendelijke groet,

   Juliëtte Zwinkels
   Advocaat
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord. Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 30. Linda Pieters zegt

  Beste Juliette, ik en mijn partner Rob zijn momenteel in gesprek met zijn ouders om hun huis over te kopen. Daar zij beiden zorgbehoevend zijn, zijn er plannen voor het aanvragen/plaatsen van een mantelzorgwoning op het perceel. Volgens de gemeente (Schijndel) kan dit en is dit ook vergunningsvrij. Nu zoek ik ook een oplossing voor mijn vader (weduwnaar) en mijn verstandelijk beperkte broer en zouden we daar ook een mantelzorgwoning voor willen plaatsen daar het perceel daar groot genoeg voor is. Mijn vader is nl ook hulpbehoevend maar woont nu nog zelfstandig. Mijn broer woont doordeweeks op een woongroep maar komt in de weekenden naar huis. Nu las ik dat je slechts 1 mantelzorgwoning mag plaatsen? Zijn daar uitzonderingen op? Er staat ook nog een grote schuur, mag die dan bv wel verbouwd worden om hen daar te kunnen huisvesten? We hebben nl geen idee wat er mogelijk is, maar zoeken naar een oplossing zodat we zowel mijn schoonouders alsook mijn vader en broer mantelzorg kunnen bieden.
  Dank vast voor je antwoord!

  Groet, Linda

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte mevrouw Pieters,

   Het is niet mogelijk om vergunningvrij twee mantelzorgwoningen te plaatsen. Verder geldt dat in een vergunningvrije mantelzorgwoning maximaal  één huishouden van maximaal twee personen mag verblijven. Het is dus ook niet mogelijk om een één grote mantelzorgwoning te realiseren, voor zowel u schoonouders als u vader en broer. Wel heeft u de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen voor de bouw van één of meerdere mantelzorgwoningen. Hiervoor is van belang dat het plaatsen van een mantelzorgwoning binnen het betreffende bestemmingsplan past.

   In een haalbaarheidstoets graag wij graag voor u  na wat de mogelijkheden zijn om de mantelzorgwoning(en) te realiseren. Meer informatie over de haalbaarheidstoets vindt u op onze website: https://www.jurable.nl/adviespakket/realisatieadvies/.

   Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

   Met vriendelijke groet,

   Tessa Sintemaartensdijk
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 31. Moors zegt

  Beste,
  Ik woon samen met mijn invalide zus. Ik heb op de bovenverdieping een studio voor haar gemaakt die nu door haar gebruikt word als zorgwoning. Doordat wij in het zelfde huis wonen en er geen aparte ingang is en wij op de bovenverdieping ook nog onze slaapkamers hebben is er niet veel sprake van privacy. Daarom had ik het idee om het huis terug 1 geheel te maken en eventueel de garage van 70m2 om te bouwen tot zorgwoning of een woonunit in de tuin te plaatsen. Zo kan ik mijn zus toch de nodige hulp bieden en hebben we toch ieder onze privacy. Zouden deze opties mogelijk zijn?
  Mvg Moors H

  • BestemmingsPlanBezwaar.nl zegt

   Geachte heer, mevrouw Moors,

   Indien de garage op grond met de bestemming “wonen” staat, kan deze in principe vergunningvrij gebruikt worden als mantelzorgwoning. Ook mag er in dat geval een woonunit geplaatst worden, voor zover deze voldoet aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen. Voordat de garage of woonunit in gebruik genomen wordt, moet wel vaststaan dat er sprake is van mantelzorg. Eventueel kunt u dat aantonen met een verklaring van een dokter waaruit blijkt dat uw zus mantelzorg nodig heeft.

   Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

   Met vriendelijke groet,

   Maurice Bontenbal
   Wij hebben uw vraag beantwoord op basis van beperkte informatie, zodat wij niet alle omstandigheden hebben kunnen meewegen bij ons antwoord.
   Wij kunnen er dan ook niet voor instaan dat het antwoord in uw situatie volledig en correct is.

 32. PJB zegt

  Ik heb een vraag… ik ben kostganger en woon in een stacaravan op het terrein van de kostgever. Nu hebben wij ook een zorg-verpleeg PGB overeenkomst omdat ik niet veel meer kan ivm COPD. Soort van mantelzorg toch? Moet ik voor een stacaravan een vergunning van de gemeente hebben?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *